Інвестиційні фонди
Довірче управління
Пенсія
Корпоративним клієнтам
Академія інвестора
Інвестору - початківцю
Що таке інститути спільного інвестування
Що таке КУА
Класифікація інвестиційних фондів
Переваги інвестиційних фондів
Як обрати інвестиційний фонд
Що є доходом інвестора
Особливості оподаткування
Принципи успішного інвестування
Глосарій
Наші лектори
Про компанію
Чому "АРТ КАПІТАЛ Менеджмент"
Цінності і місія
Команда
Фінансова звітність та аудиторські висновки
Ліцензія
Наш агент
Контактна інформація та реквізити

Ми цінуємо Вашу думку про нашу роботу. Просимо залишити Ваші відгуки та пропозиції:

Наші партнери:

Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу

Класифікація інвестиційних фондів

   Залежно від порядку здійснення діяльності: відкриті, інтервальні, закриті.

Розміщення і викуп цінних паперів відкритого фонду відбувається щодня, тобто інвестор може в будь-який робочий день як купити, так і продати цінні папери фонду. Головна відмінність цього фонду - це висока ліквідність. Відповідно, відкритий фонд як самий ліквідний інструмент вимагає наявність в своїх активах найбільш ліквідних інструментів.

Цінні папери інтервального фонду інвестор може придбати та продати лише протягом визначеного в проспекті емісії фонду періоду (інтервалу), за законодавством – не рідше, ніж раз на рік. Більшість таких фондів розміщують і викупають цінні папери значно частіше.

Відкриті та інтервальні фонди є, як правило, безстроковими (створеними на необмежений термін діяльності).

Закритий інвестиційний фонд може бути лише строковим. Згідно із законодавством ні КУА, ні сам фонд не зобов’язані викупати цінні папери інвестора такого фонду до моменту закриття ІСІ. Але при цьому цінні папери фонду закритого типу можуть перебувати у вільному обігу на ринку – їх можна подарувати, продати третій особі, використати як поруку тощо.

   Залежно від складу активів: диверсифіковані та недиверсифіковані.

Диверсифіковані фонди жорстко контролюються відносно напрямків та обсягів інвестування в той чи інший актив. Інвестиційні фонди відкритого та інтервального типів можуть бути лише диверсифікованими.

Недиверсифіковані фонди – інвестиційні фонди, щодо яких не існує жорстких вимог диверсифікації активів. Можуть здійснювати інвестиції у цінні папери, об’єкти нерухомості, корпоративні права, тощо.

Венчурні фонди - це корпоративні або пайові недиверсифіковані інвестиційні фонди, активи яких більше, ніж на 50 % можуть складатися з корпоративних прав і цінних паперів, які не торгуються на фондових біржах. Ці фонди здійснюють виключно приватне розміщення емітованих ними цінних паперів і провадять досить ризиковану інвестиційну стратегію, зокрема в інноваційні проекти. Інвестування в дані фонди на сьогодні не доступні для фізичних осіб.

   Строкові та безстрокові.

Строкові фонди – створюються на певний строк, зазначений у проспекті емісії, після закінчення якого такі фонди припиняють свою діяльність.

Безстрокові фонди – створюються на невизначений строк.

Анонси
Новини