повернутись
 
Шукаємо агентів в регіонах
Про Компанію
Чому "АРТ КАПІТАЛ Менеджмент"?

Потенціал українського фондового ринку надзвичайно великий, та існують всі передумови для його подальшого зростання. Якщо Ви не маєте можливості постійно відслідковувати тенденції ринку з метою прийняття інвестиційних рішень, але в той же час маєте бажання одержувати доходи вище ніж, наприклад, по банківських депозитах, то послуга з управління активами - це те, що Вам потрібно.

Компанія з управління активами «АРТ КАПІТАЛ Менеджмент», будучи одним з лідерів в галузі управління активами в Україні, пропонує взаємовигідне співробітництво у даному напрямку.

Від початку своєї діяльності до сьогодні пріоритетами компанії були й залишаються:

 • Результативність. Ми працюємо на  отримання клієнтом  очікуваної доходності на свою інвестицію;

 • Прозорість. Ми надаємо клієнтам інформацію з усіх важливих рішень, які можуть впливати на результати роботи. Це допомагає нам у разі прийняття важливих рішень врахувати всі можливі ризики та мати підтримку від наших клієнтів;

 • Надійність. КУА «АРТ КАПІТАЛ Менеджмент" є частиною незалежного інвестиційного банку «АРТ КАПІТАЛ», який має 10-річний досвід  роботи на вітчизняному фондовому ринку, сталий менеджмент і бездоганну репутацію.

Головні переваги КУА "АРТ КАПІТАЛ Менеджмент":

 • Ми маємо в своєму розпорядженні необхідними тимчасовими, трудовими і інтелектуальними ресурсами для управління інвестиціями;
 • Володіємо потужною інвестиційною інфраструктурою, що забезпечує комплексне рішення завдань клієнтів, включаючи управлінський і бухгалтерський облік інвестиційних операцій;
 • Маємо багатий досвід і знання специфіки фондового ринку, що дозволяють домагатися максимальної ефективності в управлінні активами інвестора;
 • Ми зацікавлені в отриманні максимальної прибутковості по портфелю клієнта;
 • Нами підготовлений широкий спектр інвестиційних стратегій, які забезпечують ліквідність, диверсифікацію, зворотність, прибутковість;
 • Кожному нашому клієнту буде надано індивідуальну увагу;
 • У вашому розпорядженні буде працювати команда керуючих;
 • Наша звітність дозволить Вам вчасно звітувати перед різними органами і контролювати операції з вашими активами.

Процес прийняття інвестиційних рішень в КУА «АРТ КАПІТАЛ Менеджмент» відбувається із залученням Інвестиційного комітету. Комітет створений з метою найбільш ефективного інвестування активів, що знаходяться в управлінні компанії. Комітет є дорадчим органом, що діє згідно Положення про Інвестиційний комітет. Рішення Комітету мають обов’язковий характер для департаменту з управління активами. Головним завданням інвестиційного комітету є визначення середньострокової та довгострокової привабливості фінансових інструментів на основі фундаментального аналізу діяльності емітентів, макроекономічної обстановки та іншої наявної інформації, з урахуванням активного застосування системи ризик-менеджменту.

В своїй діяльності КУА «АРТ КАПІТАЛ Менеджмент" використовує сучасне програмне забезпечення, серед якого інформаційно-аналітична система КМ-ЛАБ «КМ-Інвестор», інформаційно-торговий термінал «Bloomberg», торгово-інформаційна система ARQA Technologies «QUIK», система «1С:Підприємство».