повернутись
 
Інвестиційні фонди
Публічні інвестиційні фонди
АНТИБАНК закритий дивідендний фонд
Річна звітність

2016 рік
Довідка про вартість чистих активів
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності
Аудиторський висновок

2015 рік
Довідка про вартість чистих активів
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності
Аудиторський висновок

2014 рік
Довідка про вартість чистих активів
Баланс
Звіт про фінансові результати
Аудиторський висновок

2013 рік
Інформація про фонд 
Довідка про вартість чистих активів
Баланс
Звіт про фінансові результати
Аудиторський висновок