повернутись
 
Інвестиційні фонди
Публічні інвестиційні фонди
АНТИБАНК закритий дивідендний фонд
Повідомлення про ліквідацію

Ліквідаційна комісія

ЗАКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ДИВІДЕНДНИЙ ФОНД "АНТИБАНК" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (код за ЄДРІСІ 231641)

Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" (код за ЄДРПОУ 33540395, ліцензія НКЦПФР, рішення про видачу №960 від 07.07.2015 р.)

повідомляє про ліквідацію ПІФ "АНТИБАНК" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" (рішення загальних зборів учасників ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент", протокол №03052017/1 від 03.05.2017 р.) у зв'язку із закінчення терміну діяльності Фонду.

Ліквідаційною комісією встановлено, що вимоги кредиторів до ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" у зв'язку із діяльністю ПІФ "АНТИБАНК" пред'являються протягом 60 календарних днів з дати опублікування цього повідомлення. Вимоги подаються на ім'я Ліквідаційної комісії у письмовому вигляді (особисто або шляхом направлення поштового відправлення) за адресою 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1, каб. 707. Довідки за телефоном (044) 490-51-85, Голова Ліквідаційної комісії Петренко Ірина Володимирівна.