повернутись
 
Інвестиційні фонди
Чому доцільно інвестувати?
Нормативна база

Закони України:

"Про цінні папери і фондовий ринок" 

"Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" 

Рішення НКЦПФР:

"Про затвердження Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів" (Рішення НКЦПФР від 06.08.2013 №1414) 

"Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)" (Рішення НКЦПФР від 23.07.2013 №1281) 

"Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" (Рішення НКЦПФР від 02.10.2012 №1343) 

"Про затвердження Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування" (Рішення НКЦПФР від 30.07.2013 №1338) 

"Про затвердження Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування" (Рішення НКЦПФР від 10.09.2013 №1753) 

"Про затвердження Положення про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування" (Рішення НКЦПФР від 13.08.2013 №1468) 

"Про затвердження Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування" (Рішення НКЦПФР від 30.07.2013 №1336)