Додаток
до Положення про порядок визначення 
вартості чистих активів інститутів 
спільного інвестування
(пункт 2 розділу III)
 
ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК
вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на 27.06.2014
 
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(найменування інвестиційного фонду)
 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(найменування компанії з управління активами)
Таблиця 1
Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду) Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування
(для корпоративного інвестиційного
Вид фонду Тип фонду Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
1 2 3 4 5 6 7 8
33540395 231641 03.05.2007 диверсифікований закритий 02.05.2017
 
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Таблиця 2
N
з/п
Найменування показника
Значення показника
на початок звітного періоду на кінець звітного періоду
1 2 3 4
1 Активи фонду, грн (оцінна вартість) 3 399 009,55 4 040 062,59
2 Зобов'язання фонду, грн 11 927,14 13 918,15
3 Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2) 3 387 082,41 4 026 144,44
4 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць 4 806 4 806
5 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць
6 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць 4 724 4 724
7 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць
8 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць 82 82
9 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - резидентів 4
10 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів
11 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів 199
12 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів
13 Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) 704,76 837,73
14 Номінальна вартість одного цінного папера 1 000,00 1 000,00
 
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
 
1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
Вид цінних паперів Код за ЄДРПОУ емітента-
резидента/
код нерезидента
Найменування емітента-
резидента/
нерезидента
Код країни Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN) Кількість цінних паперів
(шт.)
Номінальна вартість одного цінного папера
(грн)
Загальна номінальна вартість цінних паперів
(грн)
Загальна оцінна вартість цінних паперів
(грн)
Частка у загальній балансовій вартості активів фонду
(%)
Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)
(%)
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
Облігації державні внутрішні
На пред'явника процентні
00013480 Міністерство фінансів України 804 UA4000148217 280 1 000,00 280 000,00 262 876,24 6,507 0,085 28.10.2015
Облігації державні внутрішні
На пред'явника процентні
00013480 Міністерство фінансів України 804 UA4000083059 453 1 000,00 453 000,00 126 456,63 3,130 0,007 25.08.2015
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
Акції
Іменні прості
14305909 АТ "Райффайзен Банк Аваль" 804 UA4000069603 1 500 000 0,10 150 000,00 231 150,00 5,721 ПФТС 0,010
Акції
Іменні прості
00191075 ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" 804 UA4000079222 30 000 1,76 52 800,00 97 551,00 2,415 УБ 0,015
Акції
Іменні прості
00191158 ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" 804 UA4000075758 130 000 0,25 32 500,00 101 686,00 2,517 УБ 0,003
Акції
Іменні прості
05441447 ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" 804 UA4000075014 1 000 000 0,10 100 000,00 36 600,00 0,906 ПФТС 0,004
Акції
Іменні прості
00130694 ПАТ "Вінницяобленерго" 804 UA4000083224 600 10,00 6 000,00 25 200,00 0,624 0,019
Акції
Іменні прості
00168076 ПАТ"Дніпроважмаш" 804 UA4000085310 4 210 1,05 4 420,50 18 524,84 0,459 0,015
Акції
Іменні прості
05393043 ПАТ "Дніпровський меткомбінат" 804 UA4000079099 60 000 0,25 15 000,00 6 168,00 0,153 ПФТС 0,001
Акції
Іменні прості
00130872 ПАТ "Дніпроенерго" 804 UA4000080444 70 25,00 1 750,00 32 235,00 0,798 ПФТС 0,002
Акції
Іменні прості
23343582 ПАТ "Донбасенерго" 804 UA4000080675 5 650 10,00 56 500,00 220 341,52 5,454 ПФТС 0,024
Акції
Іменні прості
00191193 ПАТ "ЄМЗ" 804 UA4000079966 2 500 15,25 38 125,00 113 547,75 2,811 УБ 0,024
Акції
Іменні прості
22048622 ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 804 UA4000077481 26 000 0,25 6 500,00 20 540,00 0,508 0,021
Акції
Іменні прості
23269555 ПАТ "Західенерго" 804 UA4000079479 405 10,00 4 050,00 59 286,94 1,467 ПФТС 0,003
Акції
Іменні прості
05763814 ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" 804 UA4000074058 9 000 0,75 6 750,00 169 006,50 4,183 УБ 0,008
Акції
Іменні прості
00131587 ПАТ "Львівобленерго" 804 UA4000092522 10 000 0,25 2 500,00 38 950,00 0,964 0,005
Акції
Іменні прості
01386326 ПАТ "Мостобуд" 804 UA4000072912 550 10,00 5 500,00 10 450,16 0,259 0,095
Акції
Іменні прості
14307794 ПАТ "Мотор Січ" 804 UA4000143135 105 135,00 14 175,00 256 042,50 6,338 ПФТС 0,005
Акції
Іменні прості
05785448 АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" 804 UA4000088579 70 000 0,80 56 000,00 275 100,00 6,809 0,227
Акції
Іменні прості
00152230 ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" 804 UA4000135578 2 031 0,25 507,75 8 124,00 0,201 0,015
Акції
Іменні прості
00191023 ПАТ "ПівнГЗК" 804 UA4000066922 3 000 0,25 750,00 23 775,00 0,588 ПФТС
Акції
Іменні прості
00210890 ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод" 804 UA4000108724 19 000 1,05 19 950,00 20 537,10 0,508 ПФТС 0,008
Акції
Іменні прості
00196204 ПАТ "Укрграфіт" 804 UA4000069066 92 000 3,35 308 200,00 42 301,60 1,047 0,132
Акції
Іменні прості
00135390 ПАТ "Укрнафта" 804 UA4000117501 850 0,25 212,50 211 862,50 5,244 ПФТС 0,002
Акції
Іменні прості
00131954 АК "Харківобленерго" 804 UA4000083984 29 000 0,25 7 250,00 33 747,30 0,835 УБ 0,011
Акції
Іменні прості
05396638 ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" 804 UA4000074942 11 000 0,25 2 750,00 3 586,00 0,089 0,012
Акції
Іменні прості
22927045 ПАТ "Центренерго" 804 UA4000079081 33 000 1,30 42 900,00 243 906,30 6,037 ПФТС 0,009
Акції
Іменні прості
13498562 ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" 804 UA4000093850 15 500 0,25 3 875,00 10 828,30 0,268 ПФТС 0,002
Акції
Іменні прості
00191035 ПАТ "ЯКХЗ" 804 UA0500491008 50 000 0,25 12 500,00 35 530,00 0,879 ПФТС 0,037
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
Облігації підприємств
Іменні відсоткові
23494714 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" 804 UA4000169007 150 1 000,00 150 000,00 162 654,15 4,026 0,050 02.07.2018
Облігації підприємств
Іменні процентні
31068734 ТОВ "Інсахарпром-К” 804 UA4000010102 210 0,000 23.04.2010
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту)
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження)
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження)
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту окремо)
Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожній банківській установі)
Інші цінні папери, не заборонені законодавством
РАЗОМ Х Х Х Х Х Х Х 2 898 565,33 71,745 Х Х Х
 
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
Таблиця 4
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) Місцезнаходження об'єкта нерухомості Оцінна вартість (грн.) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4
РАЗОМ: Х
 
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
Таблиця 5
Вид рахунку
Сума грошових коштів
Назва валюти
Найменування банку
Код за ЄДРПОУ банку
МФО банку
Дохід за депозитним рахунком (%)
Дата початку зберігання
Дата закінчення зберігання
Частка у загальній балансовій вартості активів
(%)
у гривнях в іноземній валюті вклади у гривнях вклади в іноземній валюті
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Поточний 27 006,00 980 ПАТ "Розрахунковий центр" 35917889 344443 0,668
Поточний 4 734,21 980 ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 22932856 320735 0,117
Депозитний 100,00 980 ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 22932856 320735 2 24.12.2010 22.12.2014 0,002
Депозитний 163 200,00 980 ПАТ "Український Професійний Банк" м.Київ 19019775 300205 21 15.11.2013 17.11.2014 4,040
Депозитний 314 400,00 980 ПАТ "Платинум банк" 33308489 380388 20 13.01.2014 20.04.2015 7,782
Депозитний 105 500,00 980 ПАТ "Юнекс Банк", м.Київ 20023569 322539 19 29.01.2014 03.02.2015 2,611
Депозитний 330,00 980 ПАТ "ІДЕЯ БАНК" м.Львів 19390819 336310 13 30.10.2012 28.04.2014 0,008
Депозитний 10 000,00 980 ПАТ "ТЕРРА БАНК", м.Київ 24425738 380601 25 02.11.2012 11.07.2014 0,248
Депозитний 5 000,00 980 ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 21133352 322001 22 18.06.2010 05.01.2015 0,124
Депозитний 48 900,00 980 ПАТ "ТЕРРА БАНК", м.Київ 24425738 380601 22 15.04.2013 13.10.2014 1,210
Депозитний 10 000,00 980 ПАТ "ТЕРРА БАНК", м.Київ 24425738 380601 22 10.06.2013 13.01.2015 0,248
Депозитний 198 400,00 980 ПАТ "Український Професійний Банк" м.Київ 19019775 300205 16 11.02.2011 13.02.2015 4,911
Депозитний 100,00 980 ПАТ "ПУМБ" м. Донецьк 14282829 334851 18 20.03.2012 12.03.2015 0,002
Депозитний 48 700,00 980 ПАТ "ІДЕЯ БАНК" м.Львів 19390819 336310 18,75 06.05.2014 06.10.2014 1,205
Депозитний 4 200,00 980 ПАТ "ІДЕЯ БАНК" м.Львів 19390819 336310 18,25 06.06.2014 13.07.2015 0,104
РАЗОМ 940 570,21 Х Х Х Х Х Х Х Х 23,280
 
4. Перелік інвестицій у банківські метали
Таблиця 6
Найменування банку МФО банку Код за ЄДРПОУ банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унцій) Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій) Оцінна вартість
(грн)
Частка у загальній балансовій вартості активів
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8
РАЗОМ Х Х Х Х Х 0,00 0,000
 
5. Перелік інших інвестицій
Таблиця 7
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) Предмет інвестицій Оцінна вартість (грн.) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4
РАЗОМ Х 0,000
 
6. Дебіторська заборгованість
Таблиця 8
Код за ЄДРПОУ дебітора Найменування дебітора Предмет заборгованості Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо) Розмір забезпечення
(у разі наявності)
Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Первісна вартість (грн) Резерв сумнівних боргів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
33308667 ПрАТ "ІФК "АРТ КАПІТАЛ" Цінні папери Договір №15БО-07 від 10.09.2007 09.08.10 31.12.14 200 000,08 200 000,08 4,950
30370711 Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Інше Акт-рахунок № АЕ-50231 від 31.05.2014 18.06.14 18.07.14 248,06 248,06 0,006
35917889 ПАТ "Розрахунковий центр" Інше Договір про обслуговування емісії ЦП №Е1850/10 від 03.09.10 14.08.13 31.12.14 222,43 222,43 0,006
14282829 ПАТ "ПУМБ" Нараховані, але не сплачені відсотки Договір строк банк вкладу "Гнучкий депозит" №367 від 21.03.12 від 14.03.14 20.03.12 12.03.15 1,43 1,43 0,000
21133352 ПАТ "Універсал Банк" Нараховані, але не сплачені відсотки Договіор строк банк вкладу №ДЛ-000180138 від 24.12.09 18.06.10 05.01.15 455,05 455,05 0,011
РАЗОМ Х Х Х Х Х Х 200 927,05 200 927,05 4,973
 
Керівник компанії з Городецький Леонід Анатолійович
управління активами (підпис) (П. І. Б.)
 
М.П.
 
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами (підпис) (П. І. Б.)