Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 33540395 АГ 399091 19.08.2010 19.05.2015
(повне найменування КУА)  (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  (серія та номер ліцензії)  (дата видачі)  (дата закінчення) 
 
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ) 
 
станом на "31" грудня 2013 року 
Інформація про ІСІ 
 
Таблиця 1
 
Реєстраційний код за ЄДРІСІ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ Дата укладання договору на управління активами ІСІ* Вид ІСІ Тип ІСІ Термін дії ІСІ**
1 2 3 4 5 6 7
231641 35159971 03.05.2007 диверсифікований закритий 02.05.2017
 
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. 
** Заповнюється лише для строкових фондів.
 
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "31" грудня 2013 року 
 
Таблиця 2
 
N з/п 
Найменування показника 
Значення показника 
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду 
Активи фонду, грн
3 335 460,43
3 399 009,55
(оцінна вартість) 
Зобов'язання фонду, грн  72 719,52 11 927,14
Вартість чистих активів фонду, грн
3 262 740,91
3 387 082,41
(ряд. 1 - ряд. 2) 
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць,
4 806
4 806
у т. ч. розміщених серед: 
4.1 
а) юридичних осіб,
1 623
82
у т. ч. 
4.1.1  резидентів;  1 623 82
4.1.2  нерезидентів; 
4.2 
б) фізичних осіб,
3 183
4 724
у т. ч. 
4.2.1  резидентів;  3 183 4 724
4.2.2  нерезидентів 
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) 678,89 704,76
Номінальна вартість одного цінного папера  1 000,00 1 000,00
 
 
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
 
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "31" грудня 2013 року 
 
1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
 
N з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) Найменува ння організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
1 Облігації державні внутрішні 00013480 Міністерство фінансів України UA4000083059 453 1 000,00 453 000,00 156 822,08 4,61 0,0245
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
2 Акції 14305909 АТ "Райффайзен Банк Аваль" UA4000069603 1 500 000 0,10 150 000,00 168 900,00 4,97 0,0100
3 Акції 00191075 ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" UA4000079222 25 000 1,76 44 000,00 73 942,50 2,18 0,0129
4 Акції 00191158 ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" UA4000075758 60 000 0,25 15 000,00 39 900,00 1,17 0,0014
5 Акції 05441447 ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" UA4000075014 1 000 000 0,10 100 000,00 39 000,00 1,15 0,0039
6 Акції 00130694 ПАТ "Вінницяобленерго" UA4000083224 600 10,00 6 000,00 22 500,00 0,66 0,0194
7 Акції 00168076 ПАТ"Дніпроважмаш" UA4000085310 4 210 1,05 4 420,50 18 524,84 0,55 0,0148
8 Акції 05393043 ПАТ "Дніпровський меткомбінат" UA4000079099 60 000 0,25 15 000,00 3 102,00 0,09 0,0009
9 Акції 23343582 ПАТ "Донбасенерго" UA4000080675 5 650 10,00 56 500,00 154 781,75 4,55 0,0239
10 Акції 00191193 ПАТ "ЄМЗ" UA4000079966 2 000 15,25 30 500,00 64 480,00 1,90 0,0193
11 Акції 22048622 ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" UA4000077481 26 000 0,25 6 500,00 23 660,00 0,70 0,0212
12 Акції 23269555 ПАТ "Західенерго" UA4000079479 165 10,00 1 650,00 14 232,62 0,42 0,0013
13 Акції 00131400 ПАТ "КРИМЕНЕРГО" UA4000080733 5 000 0,25 1 250,00 3 764,00 0,11 0,0029
14 Акції 05763814 ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" UA4000074058 9 000 0,75 6 750,00 157 275,00 4,63 0,0078
15 Акції 05763797 ПАТ "ЛУГАНСЬКТЕПЛОВОЗ" UA4000121321 5 500 0,25 1 375,00 8 167,50 0,24 0,0025
16 Акції 00131587 ПАТ "Львівобленерго" UA4000092522 10 000 0,25 2 500,00 5 000,00 0,15 0,0052
17 Акції 01386326 ПАТ "Мостобуд" UA4000072912 550 10,00 5 500,00 10 450,16 0,31 0,0948
18 Акції 14307794 ПАТ "Мотор Січ" UA4000143135 75 135,00 10 125,00 134 942,12 3,97 0,0036
19 Акції 05785448 АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" UA4000088579 70 000 0,80 56 000,00 275 100,00 8,09 0,2265
20 Акції 00152230 ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" UA0900101009 2 031 0,25 507,75 8 124,00 0,24 0,0155
21 Акції 00191023 ПАТ "ПівнГЗК" UA4000066922 3 000 0,25 750,00 24 135,00 0,71 0,0001
22 Акції 05471081 ПАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" UA4000075774 4 500 0,25 1 125,00 4 839,75 0,14 0,0113
23 Акції 00210890 ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод" UA4000108724 19 000 1,05 19 950,00 24 498,60 0,72 0,0084
24 Акції 00196204 ПАТ "Укрграфіт" UA4000069066 92 000 3,35 308 200,00 46 000,00 1,35 0,1317
25 Акції 00135390 ПАТ "Укрнафта" UA4000117501 850 0,25 212,50 92 012,50 2,71 0,0016
26 Акції 00131954 АК "Харківобленерго" UA4000083984 29 000 0,25 7 250,00 27 550,00 0,81 0,0113
27 Акції 05396638 ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" UA4000074942 11 000 0,25 2 750,00 4 724,50 0,14 0,0116
28 Акції 22927045 ПАТ "Центренерго" UA4000079081 33 000 1,30 42 900,00 156 255,00 4,60 0,0089
29 Акції 13498562 ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" UA4000093850 15 500 0,25 3 875,00 5 680,75 0,17 0,0018
30 Акції 00191035 ПАТ "ЯКХЗ" UA0500491008 50 000 0,25 12 500,00 26 150,00 0,77 0,0365
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
31 Облігації підприємств 23494714 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" UA4000169007 150 1 000,00 150 000,00 160 443,75 4,72
32 Облігації підприємств 31068734 ТОВ "Інсахарпром-К” UA4000010102 210 1 000,00 210 000,00 0,02 0,4200
33 Облігації підприємств 00039002 ПАТ Промінвестбанк UA4000107213 100 1 000,00 100 000,00 103 112,00 3,03
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 1 826 090,75 2 058 070,44 60,55 Х
- короткострокових  Х Х Х Х 1 826 090,75 2 058 070,44 60,55 Х
- довгострокових  Х Х Х Х Х
 
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
 
 
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
 
N з/п Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) Місцезнаходження об'єкта нерухомості Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5
Разом: Х Х
 
 
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
 
N з/п
Вид рахунку
Сума грошових коштів
Найменування банку
МФО банку
Дохід за депозитним рахунком (%) Термін зберігання
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
у гривнях в іноземній валюті назва валюти вклади у гривнях вклади в іноземній валюті дата початку зберігання дата закінчення зберігання
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Поточний 5 238,54 UAH ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 0,1540
2 Депозитний 100,00 UAH ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 2,00 24.12.2010 22.12.2014 0,0030
3 Депозитний 270 000,00 UAH ПАТ "ВБР", м. Київ 380719 17,00 15.11.2013 20.11.2014 7,9430
4 Депозитний 163 200,00 UAH ПАТ "Український Професійний Банк" м.Київ 300205 21,00 15.11.2013 17.11.2014 4,8010
5 Депозитний 232 730,00 UAH ПАТ "ІДЕЯ БАНК" м.Львів 336310 13,00 30.10.2012 28.04.2014 6,8470
6 Депозитний 10 000,00 UAH ПАТ "ТЕРРА БАНК", м.Київ 380601 25,00 02.11.2012 11.07.2014 0,2940
7 Депозитний 10 000,00 UAH ПАТ "ТЕРРА БАНК", м.Київ 380601 25,00 02.11.2012 11.04.2014 0,2940
8 Депозитний 100,00 UAH ПАТ "ПУМБ" м. Донецьк 334851 16,50 20.03.2012 14.03.2014 0,0030
9 Депозитний 312 700,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 20,50 16.01.2012 13.01.2014 9,2000
10 Депозитний 5 000,00 UAH ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001 22,00 18.06.2010 02.01.2014 0,1470
11 Депозитний 25 800,00 UAH ПАТ "ТЕРРА БАНК", м.Київ 380601 22,00 15.04.2013 13.10.2014 0,7590
12 Депозитний 10 000,00 UAH ПАТ "ТЕРРА БАНК", м.Київ 380601 22,00 10.06.2013 13.01.2015 0,2940
13 Депозитний 95 600,00 UAH ПАТ "Український Професійний Банк" м.Київ 300205 15,00 11.02.2011 13.02.2014 2,8130
Разом: 
Х  1 140 468,54 Х Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  33,5520
У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
 
 
 
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
 
N з/п Назва банку МФО банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унція) Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х 
 
 
5. Перелік інших інвестицій
 
N з/п  Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%) 
Разом:  Х 
 
 
6. Дебіторська заборгованість 
 
N з/п
Дебіторська заборгованість
Дата виникнення дебіторської заборгованості
Планова дата погашення дебіторської заборгованості
Чиста реалізаційна вартість (грн)
Первісна вартість
Резерв сумнівних боргів (грн)
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора найменування дебітора предмет заборгованості
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 33308667 ПрАТ "ІФК "АРТ КАПІТАЛ" Цінні папери 09.08.2010 31.12.2014 200 000,08 200 000,08 5,8840
2 30370711 Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Інше 16.12.2013 17.02.2014 248,06 248,06 0,0070
3 35917889 ПАТ "Розрахунковий центр" Інше 14.08.2013 31.12.2014 222,43 222,43 0,0070
Разом:  Х Х Х Х Х 200 470,57 200 470,57 0.00 5,8980
 
 
Керівник компанії з Городецький Леонід Анатолійович
управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Керівник зберігача 
(підпис) (П. І. Б.) 
М. П.