Додаток
до Положення про порядок визначення 
вартості чистих активів інститутів 
спільного інвестування
(пункт 2 розділу III)
 
ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК
вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на 27.06.2014
 
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(найменування інвестиційного фонду)
 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(найменування компанії з управління активами)
Таблиця 1
Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду) Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування
(для корпоративного інвестиційного
Вид фонду Тип фонду Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
1 2 3 4 5 6 7 8
33540395 2111036 24.04.2008 диверсифікований відкритий
 
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Таблиця 2
N
з/п
Найменування показника
Значення показника
на початок звітного періоду на кінець звітного періоду
1 2 3 4
1 Активи фонду, грн (оцінна вартість) 597 286,00 760 580,60
2 Зобов'язання фонду, грн 1 490,66 1 974,79
3 Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2) 595 795,34 758 605,81
4 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць 9 991 10 462
5 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць
6 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць 9 991 10 462
7 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць
8 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць
9 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - резидентів
10 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів
11 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів 94 91
12 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів
13 Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) 59,63 72,51
14 Номінальна вартість одного цінного папера 100,00 100,00
 
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
 
1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
Вид цінних паперів Код за ЄДРПОУ емітента-
резидента/
код нерезидента
Найменування емітента-
резидента/
нерезидента
Код країни Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN) Кількість цінних паперів
(шт.)
Номінальна вартість одного цінного папера
(грн)
Загальна номінальна вартість цінних паперів
(грн)
Загальна оцінна вартість цінних паперів
(грн)
Частка у загальній балансовій вартості активів фонду
(%)
Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)
(%)
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
Акції
Іменні прості
14305909 АТ "Райффайзен Банк Аваль" 804 UA4000069603 300 000 0,10 30 000,00 46 230,00 6,078 ПФТС 0,002
Акції
Іменні прості
00191075 ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" 804 UA4000079222 11 000 1,76 19 360,00 35 768,70 4,703 УБ 0,006
Акції
Іменні прості
00191158 ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" 804 UA4000075758 48 000 0,25 12 000,00 37 545,60 4,936 УБ 0,001
Акції
Іменні прості
05441447 ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" 804 UA4000075014 500 000 0,10 50 000,00 18 300,00 2,406 ПФТС 0,002
Акції
Іменні прості
00130872 ПАТ "Дніпроенерго" 804 UA4000080444 20 25,00 500,00 9 210,00 1,211 ПФТС 0,001
Акції
Іменні прості
23343582 ПАТ "Донбасенерго" 804 UA4000080675 1 380 10,00 13 800,00 53 817,93 7,076 ПФТС 0,006
Акції
Іменні прості
00191193 ПАТ "ЄМЗ" 804 UA4000079966 900 15,25 13 725,00 40 877,19 5,374 УБ 0,009
Акції
Іменні прості
22048622 ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 804 UA4000077481 20 000 0,25 5 000,00 15 800,00 2,077 0,016
Акції
Іменні прості
23269555 ПАТ "Західенерго" 804 UA4000079479 150 10,00 1 500,00 21 958,13 2,887 ПФТС 0,001
Акції
Іменні прості
05763814 ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" 804 UA4000074058 3 300 0,75 2 475,00 61 969,05 8,148 УБ 0,003
Акції
Іменні прості
01386326 ПАТ "Мостобуд" 804 UA4000072912 300 10,00 3 000,00 5 700,09 0,749 0,052
Акції
Іменні прості
14307794 ПАТ "Мотор Січ" 804 UA4000143135 19 135,00 2 565,00 46 331,50 6,092 ПФТС 0,001
Акції
Іменні прості
00210890 ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод" 804 UA4000108724 18 000 1,05 18 900,00 19 456,20 2,558 ПФТС 0,008
Акції
Іменні прості
00135390 ПАТ "Укрнафта" 804 UA4000117501 230 0,25 57,50 57 327,50 7,537 ПФТС
Акції
Іменні прості
22927045 ПАТ "Центренерго" 804 UA4000079081 7 200 1,30 9 360,00 53 215,92 6,997 ПФТС 0,002
Акції
Іменні прості
13498562 ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" 804 UA4000093850 10 000 0,25 2 500,00 6 986,00 0,919 ПФТС 0,001
Акції
Іменні прості
00191035 ПАТ "ЯКХЗ" 804 UA0500491008 43 000 0,25 10 750,00 30 555,80 4,017 ПФТС 0,031
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту)
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження)
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження)
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту окремо)
Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожній банківській установі)
Інші цінні папери, не заборонені законодавством
РАЗОМ Х Х Х Х Х Х Х 561 049,61 73,765 Х Х Х
 
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
Таблиця 4
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) Місцезнаходження об'єкта нерухомості Оцінна вартість (грн.) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4
РАЗОМ: Х
 
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
Таблиця 5
Вид рахунку
Сума грошових коштів
Назва валюти
Найменування банку
Код за ЄДРПОУ банку
МФО банку
Дохід за депозитним рахунком (%)
Дата початку зберігання
Дата закінчення зберігання
Частка у загальній балансовій вартості активів
(%)
у гривнях в іноземній валюті вклади у гривнях вклади в іноземній валюті
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Поточний 5 400,00 980 ПАТ "Розрахунковий центр" 35917889 344443 0,710
Поточний 1 553,24 980 ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 22932856 320735 0,204
Депозитний 100,00 980 ПАТ "ПУМБ" м. Донецьк 14282829 334851 18 14.03.2014 12.03.2015 0,013
Депозитний 5 000,00 980 ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 21133352 322001 22 18.03.2010 05.01.2015 0,657
Депозитний 62 800,00 980 ПАТ "Український Професійний Банк" м.Київ 19019775 300205 11,5 11.02.2011 13.02.2015 8,257
Депозитний 3 750,00 980 ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 22932856 320735 9,5 06.08.2010 22.12.2014 0,493
Депозитний 100,00 980 АТ "БМ БАНК" 33881201 380913 8 27.09.2010 0,013
Депозитний 69 900,00 980 ПАТ "ІДЕЯ БАНК" м.Львів 19390819 336310 13 09.09.2013 04.09.2014 9,190
Депозитний 20 000,00 980 ПАТ "Платинум банк" 33308489 380388 22 10.09.2013 15.12.2014 2,630
Депозитний 30 000,00 980 ПАТ "Платинум банк" 33308489 380388 22 10.09.2013 15.12.2014 3,944
РАЗОМ 198 603,24 Х Х Х Х Х Х Х Х 26,111
 
4. Перелік інвестицій у банківські метали
Таблиця 6
Найменування банку МФО банку Код за ЄДРПОУ банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унцій) Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій) Оцінна вартість
(грн)
Частка у загальній балансовій вартості активів
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8
РАЗОМ Х Х Х Х Х 0,00 0,000
 
5. Перелік інших інвестицій
Таблиця 7
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) Предмет інвестицій Оцінна вартість (грн.) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4
РАЗОМ Х 0,000
 
6. Дебіторська заборгованість
Таблиця 8
Код за ЄДРПОУ дебітора Найменування дебітора Предмет заборгованості Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо) Розмір забезпечення
(у разі наявності)
Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Первісна вартість (грн) Резерв сумнівних боргів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30370711 Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Інше Акт-рахунок №АЕ-50232 від 31.05.2014 18.06.14 18.07.14 220,00 220,00 0,029
35917889 ПАТ "Розрахунковий центр" Інше Договір про обслуговування емісії ЦП №Е1849/10 від 03.09.10 14.08.13 31.12.14 251,26 251,26 0,033
14282829 ПАТ "ПУМБ" Нараховані, але не сплачені відсотки Договір строкового банківського вкладу (“Гнучкий депозит”) № 208847210 від 14.03.2014 14.03.14 12.03.15 1,43 1,43 0,000
21133352 ПАТ "Універсал Банк" Нараховані, але не сплачені відсотки Договір №ДЛ-000180141 від 24.12.09 18.03.10 05.01.15 455,06 455,06 0,060
РАЗОМ Х Х Х Х Х Х 927,75 927,75 0,122
 
Керівник компанії з Городецький Леонід Анатолійович
управління активами (підпис) (П. І. Б.)
 
М.П.
 
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами (підпис) (П. І. Б.)