Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"   33540395   АГ 399091   19.08.2010   19.05.2015
(повне найменування КУА)   (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)   (серія та номер ліцензії)   (дата видачі)   (дата закінчення)
                                                                 
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
                                                                 
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ)
                                                                 
станом на "30" вересня 2013 року
Інформація про ІСІ
                                                                 
                                                                Таблиця 1
                                                                 
Реєстраційний код за ЄДРІСІ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ Дата укладання договору на управління активами ІСІ* Вид ІСІ Тип ІСІ Термін дії ІСІ**
1 2 3 4 5 6 7
2111036 35965644 24.04.2008   диверсифікований відкритий  
                                                                 
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.                                                                
** Заповнюється лише для строкових фондів.                                                                
                                                                 
                                                                 
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
                                                                 
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "30" вересня 2013 року
                                                                 
                                                                Таблиця 2
                                                                 
N з/п Найменування показника Значення показника
на початок звітного періоду на кінець звітного періоду
1 2 3 4
1 Активи фонду, грн 675 106,32 620 050,33
(оцінна вартість)
2 Зобов'язання фонду, грн 2 047,39 1 869,79
3 Вартість чистих активів фонду, грн 673 058,93 618 180,54
(ряд. 1 - ряд. 2)
4 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, 10 561 10 445
у т. ч. розміщених серед:
4.1 а) юридичних осіб,    
у т. ч.
4.1.1 резидентів;    
4.1.2 нерезидентів;    
4.2 б) фізичних осіб, 10 561 10 445
у т. ч.
4.2.1 резидентів; 10 561 10 445
4.2.2 нерезидентів    
5 Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) 63,73 59,18
6 Номінальна вартість одного цінного папера 100,00 100,00
                                                                 
                                                                 
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
                                                                 
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "30" вересня 2013 року
                                                                 
1. Перелік інвестицій у цінні папери                                                                
                                                                Таблиця 3
                                                                 
N з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) Найменува ння організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)      
1 Акції 14305909 АТ "Райффайзен Банк Аваль" UA4000069603 300 000 0,10 30 000,00 26 700,00 4,31 0,0020 Придніпровська фондова біржа
2 Акції 00191075 ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" UA4000079222 11 000 1,76 19 360,00 35 281,40 5,69 0,0057 Українська Біржа
3 Акції 00191158 ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" UA4000075758 40 000 0,25 10 000,00 25 200,00 4,06 0,0010 Придніпровська фондова біржа
4 Акції 05441447 ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" UA4000075014 600 000 0,10 60 000,00 25 020,00 4,04 0,0023 Українська Біржа
5 Акції 23343582 ПАТ "Донбасенерго" UA4000080675 1 800 10,00 18 000,00 39 420,00 6,36 0,0076 Придніпровська фондова біржа
6 Акції 00191193 ПАТ "ЄМЗ" UA4000079966 750 15,25 11 437,50 25 027,50 4,04 0,0072 Придніпровська фондова біржа
7 Акції 22048622 ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" UA4000077481 20 000 0,25 5 000,00 18 000,00 2,90 0,0163 Українська Біржа
8 Акції 23269555 ПАТ "Західенерго" UA4000079479 100 10,00 1 000,00 8 545,00 1,38 0,0008 Українська Біржа
9 Акції 05763814 ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" UA4000074058 3 300 0,75 2 475,00 63 841,47 10,30 0,0029 ПФТС
10 Акції 05763797 ПАТ "ЛУГАНСЬКТЕПЛОВОЗ" UA4000121321 15 000 0,25 3 750,00 23 925,00 3,86 0,0068 Українська Біржа
11 Акції 01386326 ПАТ "Мостобуд" UA4000072912 300 10,00 3 000,00 5 960,01 0,96 0,0517 Українська Біржа
12 Акції 14307794 ПАТ "Мотор Січ" UA4000143135 16 135,00 2 160,00 25 853,08 4,17 0,0008 Українська Біржа
13 Акції 00210890 ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод" UA4000108724 18 000 1,05 18 900,00 23 094,00 3,73 0,0080 Українська Біржа
14 Акції 00135390 ПАТ "Укрнафта" UA4000117501 250 0,25 62,50 27 284,45 4,40 0,0005 Українська Біржа
15 Акції 22927045 ПАТ "Центренерго" UA4000079081 6 200 1,30 8 060,00 31 310,00 5,05 0,0017 ПФТС
16 Акції 13498562 ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" UA4000093850 10 000 0,25 2 500,00 4 964,00 0,80 0,0012 Українська Біржа
17 Акції 00191035 ПАТ "ЯКХЗ" UA0500491008 35 000 0,25 8 750,00 20 016,50 3,23 0,0256 Українська Біржа
Разом інвестицій, у т. ч.: Х Х Х Х 204 455,00 429 442,41 69,26 Х  
- короткострокових Х Х Х Х 204 455,00 429 442,41 69,26 Х  
- довгострокових Х Х Х Х       Х  
                                                                 
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.                                                                
                                                                 
                                                                 
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна                                                                
                                                                 
N з/п Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) Місцезнаходження об'єкта нерухомості Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5
Разом: Х Х    
                                                                 
                                                                 
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках                                                                
                                                                 
N з/п Вид рахунку Сума грошових коштів Найменування банку МФО банку Дохід за депозитним рахунком (%) Термін зберігання Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
у гривнях в іноземній валюті назва валюти вклади у гривнях вклади в іноземній валюті дата початку зберігання дата закінчення зберігання
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Поточний 536,64   UAH ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735         0,0870
2 Поточний 1 950,02   UAH ПАТ "Інтеграл", м. Київ 320735         0,3140
3 Депозитний 100,00   UAH ПАТ "ПУМБ" м. Донецьк 334851 16,50   23.03.2012 14.03.2014 0,0160
4 Депозитний 5 000,00   UAH ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001 22,00   18.03.2010 02.01.2014 0,8060
5 Депозитний 66 000,00   UAH ПАТ "Український Професійний Банк" м.Київ 300205 15,00   11.02.2011 13.02.2014 10,6440
6 Депозитний 550,00   UAH АКБ "Інтеграл" 320735 9,50   06.08.2010 23.12.2013 0,0890
7 Депозитний 100,00   UAH АТ "БМ БАНК" 380913 8,00   27.09.2010   0,0160
8 Депозитний 61 000,00   UAH ПАТ "ТЕРРА БАНК", м.Київ 380601 23,00   18.07.2013 18.10.2013 9,8380
9 Депозитний 4 900,00   UAH ПАТ "ІДЕЯ БАНК" м.Львів 336310 13,00   09.09.2013 06.03.2014 0,7900
10 Депозитний 20 000,00   UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 22,00   10.09.2013 15.12.2014 3,2260
11 Депозитний 30 000,00   UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 22,00   10.09.2013 15.12.2014 4,8380
Разом: Х 190 136,66 Х Х Х Х Х Х Х Х 30,6640
У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів Х Х Х Х Х Х Х Х Х  
                                                                 
                                                                 
                                                                 
4. Перелік інвестицій у банківські метали                                                                
                                                                 
N з/п Назва банку МФО банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унція) Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
Разом: Х Х Х Х Х    
                                                                 
                                                                 
5. Перелік інших інвестицій                                                                
                                                                 
N з/п Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4
Разом: Х    
                                                                 
                                                                 
6. Дебіторська заборгованість                                                                
                                                                 
N з/п Дебіторська заборгованість Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Первісна вартість Резерв сумнівних боргів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора найменування дебітора предмет заборгованості
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 30370711 Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Інше 28.08.2013 28.10.2013 220,00 220,00   0,0350
2 35917889 ПАТ "Розрахунковий центр" Інше 14.08.2013 14.10.2013 251,26 251,26   0,0410
Разом: Х Х Х Х Х 471,26 471,26 0.00 0,0760
                                                                 
                                                                 
Керівник компанії з                   Городецький Леонід Анатолійович        
управління активами                   (підпис)         (П. І. Б.)        
                    М. П.                                
                                                                 
Головний бухгалтер компанії                                         ХристолюбоваТетяна Георгіївна        
з управління активами                   (підпис)         (П. І. Б.)        
                    М. П.                                
                                                                 
Керівник зберігача                                                  
                    (підпис)         (П. І. Б.)        
                    М. П.