Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 33540395 АГ 399091 19.08.2010 19.05.2015
(повне найменування КУА)  (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  (серія та номер ліцензії)  (дата видачі)  (дата закінчення) 
 
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ) 
 
станом на "30" вересня 2012 року 
Інформація про ІСІ 
 
Таблиця 1
 
Реєстраційний код за ЄДРІСІ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ Дата укладання договору на управління активами ІСІ* Вид ІСІ Тип ІСІ Термін дії ІСІ**
1 2 3 4 5 6 7
2111036 35965644 24.04.2008 диверсифікований відкритий
 
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. 
** Заповнюється лише для строкових фондів.
 
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "30" вересня 2012 року 
 
Таблиця 2
 
N з/п 
Найменування показника 
Значення показника 
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду 
Активи фонду, грн
982 166,27
687 301,66
(оцінна вартість) 
Зобов'язання фонду, грн  8 564,08 2 602,80
Вартість чистих активів фонду, грн
973 602,19
684 698,86
(ряд. 1 - ряд. 2) 
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць,
12 334
10 701
у т. ч. розміщених серед: 
4.1 
а) юридичних осіб,
у т. ч. 
4.1.1  резидентів; 
4.1.2  нерезидентів; 
4.2 
б) фізичних осіб,
12 334
10 701
у т. ч. 
4.2.1  резидентів;  12 334 10 701
4.2.2  нерезидентів 
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) 78,94 63,98
Номінальна вартість одного цінного папера  100,00 100,00
 
 
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
 
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "30" вересня 2012 року 
 
1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
 
N з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) Найменува ння організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
1 Акції 14305909 АТ "Райффайзен Банк Аваль" UA4000069603 350 000 0,10 35 000,00 28 945,00 4,21 0,0023 Українська Біржа
2 Акції 00191075 ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" UA4000079222 9 000 1,76 15 840,00 32 388,30 4,71 0,0046 Українська Біржа
3 Акції 00191158 ПАТ "МК"Азовсталь" UA4000075758 35 000 0,25 8 750,00 30 488,50 4,44 0,0008 Українська Біржа
4 Акції 05441447 ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" UA4000075014 600 000 0,10 60 000,00 35 040,00 5,10 0,0023 Українська Біржа
5 Акції 23343582 ПАТ "Донбасенерго" UA4000080675 1 650 10,00 16 500,00 32 875,59 4,78 0,0070 Українська Біржа
6 Акції 00191193 ПАТ "ЄМЗ" UA4000079966 750 15,25 11 437,50 26 552,25 3,86 0,0072 Українська Біржа
7 Акції 22048622 ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" UA4000077481 20 000 0,25 5 000,00 11 782,00 1,71 0,0163 Українська Біржа
8 Акції 23269555 ПАТ "Західенерго" UA4000079479 100 10,00 1 000,00 9 435,91 1,37 0,0008
9 Акції 05763814 ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" UA4000074058 3 300 0,75 2 475,00 63 693,30 9,27 0,0029 Українська Біржа
10 Акції 05763797 ВАТ "Х К "Луганськтепловоз" UA4000121321 15 000 0,25 3 750,00 25 183,50 3,66 0,0068 Українська Біржа
11 Акції 01386326 ПАТ "Мостобуд" UA4000072912 300 10,00 3 000,00 9 746,01 1,42 0,0517 Українська Біржа
12 Акції 14307794 ПАТ "Мотор Січ" UA4000143135 17 135,00 2 295,00 37 818,33 5,50 0,0008 Українська Біржа
13 Акції 00210890 ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" UA4000108724 13 000 1,05 13 650,00 35 050,60 5,10 0,0057 Українська Біржа
14 Акції 00135390 ПАТ "Укрнафта" UA4000117501 200 0,25 50,00 30 540,04 4,44 0,0004 ПФТС
15 Акції 22927045 ПАТ "Центренерго" UA4000079081 5 500 1,30 7 150,00 36 053,60 5,25 0,0015 Українська Біржа
16 Акції 13498562 ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" UA4000093850 10 000 0,25 2 500,00 9 150,00 1,33 0,0012 Українська Біржа
17 Акції 00191035 ПАТ "ЯКХЗ" UA0500491008 35 000 0,25 8 750,00 30 513,00 4,44 0,0256
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 197 147,50 485 255,93 70,60 Х
- короткострокових  Х Х Х Х 197 147,50 485 255,93 70,60 Х
- довгострокових  Х Х Х Х Х
 
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
 
 
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
 
N з/п Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) Місцезнаходження об'єкта нерухомості Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5
Разом: Х Х
 
 
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
 
N з/п
Вид рахунку
Сума грошових коштів
Найменування банку
МФО банку
Дохід за депозитним рахунком (%) Термін зберігання
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
у гривнях в іноземній валюті назва валюти вклади у гривнях вклади в іноземній валюті дата початку зберігання дата закінчення зберігання
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Поточний 1 523,99 UAH ПАТ "Інтеграл", м. Київ 320735 0,2220
2 Депозитний 100,00 UAH ПАТ "ПУМБ" 334851 15,50 23.03.2012 14.03.2013 0,0150
3 Депозитний 5 000,00 UAH ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001 22,00 18.03.2010 31.12.2012 0,7270
4 Депозитний 69 000,00 UAH ПАТ "Український Професійний Банк" 300205 15,00 11.02.2011 13.02.2013 10,0390
5 Депозитний 11 250,00 UAH АКБ "Інтеграл" 320735 9,50 06.08.2010 21.12.2012 1,6370
6 Депозитний 100,00 UAH АТ "БМ БАНК" 380913 8,00 27.09.2010 0,0150
7 Депозитний 25 200,00 UAH ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 336310 12,50 13.09.2012 13.09.2013 3,6670
8 Депозитний 10 000,00 UAH ПАТ "ПУМБ" 334851 15,00 06.09.2012 09.09.2013 1,4550
9 Депозитний 10 000,00 UAH ПАТ "ПУМБ" 334851 15,00 06.09.2012 09.09.2013 1,4550
10 Депозитний 10 000,00 UAH ПАТ "ПУМБ" 334851 15,00 06.09.2012 09.09.2013 1,4550
11 Депозитний 10 000,00 UAH ПАТ "ПУМБ" 334851 15,00 06.09.2012 09.09.2013 1,4550
12 Депозитний 10 000,00 UAH ПАТ "ПУМБ" 334851 15,00 06.09.2012 09.09.2013 1,4550
13 Депозитний 10 000,00 UAH ПАТ "ПУМБ" 334851 15,00 06.09.2012 09.09.2013 1,4550
14 Інший 29 479,54 UAH КМФ ПАТ "Укрсоцбанк" 300023 4,2890
Разом: 
Х  201 653,53 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  29,3410
У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
 
 
 
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
 
N з/п Назва банку МФО банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унція) Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х 
 
 
5. Перелік інших інвестицій
 
N з/п  Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%) 
Разом:  Х 
 
 
6. Дебіторська заборгованість 
 
N з/п
Дебіторська заборгованість
Дата виникнення дебіторської заборгованості
Планова дата погашення дебіторської заборгованості
Чиста реалізаційна вартість (грн)
Первісна вартість
Резерв сумнівних боргів (грн)
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора найменування дебітора предмет заборгованості
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 35917889 ПрАТ "ВДЦП" Інше 13.08.2012 15.10.2012 392,20 392,20 0,0570
Разом:  Х Х Х Х Х 392,20 392,20 0.00 0,0570
 
 
Керівник компанії з Городецький Леонід Анатолійович
управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Керівник зберігача 
(підпис) (П. І. Б.) 
М. П.