Додаток
до Положення про порядок визначення 
вартості чистих активів інститутів 
спільного інвестування
(пункт 2 розділу III)
 
ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК
вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на 31.03.2014
 
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(найменування інвестиційного фонду)
 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(найменування компанії з управління активами)
Таблиця 1
Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду) Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування
(для корпоративного інвестиційного
Вид фонду Тип фонду Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
1 2 3 4 5 6 7 8
33540395 2111036 24.04.2008 диверсифікований відкритий
 
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Таблиця 2
N
з/п
Найменування показника
Значення показника
на початок звітного періоду на кінець звітного періоду
1 2 3 4
1 Активи фонду, грн (оцінна вартість) 597 286,00 645 851,71
2 Зобов'язання фонду, грн 1 490,66 2 138,37
3 Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2) 595 795,34 643 713,34
4 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць 9 991 9 749
5 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць
6 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць 9 991 9 749
7 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць
8 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць
9 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - резидентів
10 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів
11 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів 94 93
12 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів
13 Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) 59,63 66,03
14 Номінальна вартість одного цінного папера 100,00 100,00
 
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
 
1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
Вид цінних паперів Код за ЄДРПОУ емітента-
резидента/
код нерезидента
Найменування емітента-
резидента/
нерезидента
Код країни Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN) Кількість цінних паперів
(шт.)
Номінальна вартість одного цінного папера
(грн)
Загальна номінальна вартість цінних паперів
(грн)
Загальна оцінна вартість цінних паперів
(грн)
Частка у загальній балансовій вартості активів фонду
(%)
Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)
(%)
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
Акції
Іменні прості
14305909 АТ "Райффайзен Банк Аваль" 804 UA4000069603 300 000 0,10 30 000,00 47 550,00 7,362 УБ 0,002
Акції
Іменні прості
00191075 ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" 804 UA4000079222 11 000 1,76 19 360,00 31 705,30 4,909 УБ 0,006
Акції
Іменні прості
00191158 ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" 804 UA4000075758 40 000 0,25 10 000,00 26 964,00 4,175 ПФТС 0,001
Акції
Іменні прості
05441447 ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" 804 UA4000075014 780 000 0,10 78 000,00 27 144,00 4,203 УБ 0,003
Акції
Іменні прості
23343582 ПАТ "Донбасенерго" 804 UA4000080675 1 380 10,00 13 800,00 53 806,20 8,331 ПФТС 0,006
Акції
Іменні прості
00191193 ПАТ "ЄМЗ" 804 UA4000079966 750 15,25 11 437,50 24 468,75 3,789 ПФТС 0,007
Акції
Іменні прості
22048622 ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 804 UA4000077481 20 000 0,25 5 000,00 21 714,00 3,362 0,016
Акції
Іменні прості
23269555 ПАТ "Західенерго" 804 UA4000079479 100 10,00 1 000,00 11 998,50 1,858 ПФТС 0,001
Акції
Іменні прості
05763814 ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" 804 UA4000074058 3 300 0,75 2 475,00 57 310,77 8,874 УБ 0,003
Акції
Іменні прості
01386326 ПАТ "Мостобуд" 804 UA4000072912 300 10,00 3 000,00 5 700,09 0,883 0,052
Акції
Іменні прості
14307794 ПАТ "Мотор Січ" 804 UA4000143135 17 135,00 2 295,00 27 479,74 4,255 УБ 0,001
Акції
Іменні прості
00210890 ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод" 804 UA4000108724 18 000 1,05 18 900,00 21 889,80 3,389 ПФТС 0,008
Акції
Іменні прості
00135390 ПАТ "Укрнафта" 804 UA4000117501 230 0,25 57,50 47 122,52 7,296 УБ
Акції
Іменні прості
22927045 ПАТ "Центренерго" 804 UA4000079081 7 200 1,30 9 360,00 37 492,56 5,805 УБ 0,002
Акції
Іменні прості
13498562 ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" 804 UA4000093850 10 000 0,25 2 500,00 5 569,00 0,862 0,001
Акції
Іменні прості
00191035 ПАТ "ЯКХЗ" 804 UA0500491008 43 000 0,25 10 750,00 31 003,00 4,800 ПФТС 0,031
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту)
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження)
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження)
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту окремо)
Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожній банківській установі)
Інші цінні папери, не заборонені законодавством
РАЗОМ Х Х Х Х Х Х Х 478 918,23 74,153 Х Х Х
 
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
Таблиця 4
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) Місцезнаходження об'єкта нерухомості Оцінна вартість (грн.) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4
РАЗОМ: Х
 
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
Таблиця 5
Вид рахунку
Сума грошових коштів
Назва валюти
Найменування банку
Код за ЄДРПОУ банку
МФО банку
Дохід за депозитним рахунком (%)
Дата початку зберігання
Дата закінчення зберігання
Частка у загальній балансовій вартості активів
(%)
у гривнях в іноземній валюті вклади у гривнях вклади в іноземній валюті
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Поточний 18 194,60 980 ПАТ "Розрахунковий центр" 35917889 344443 2,817
Поточний 1 810,57 980 ПАТ "Інтеграл", м. Київ 22932856 320735 0,280
Депозитний 100,00 980 ПАТ "ПУМБ" м. Донецьк 14282829 334851 18 14.03.2014 12.03.2015 0,015
Депозитний 5 000,00 980 ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 21133352 322001 22 18.03.2010 05.01.2015 0,774
Депозитний 60 000,00 980 ПАТ "Український Професійний Банк" м.Київ 19019775 300205 11,5 11.02.2011 13.02.2015 9,290
Депозитний 150,00 980 АКБ "Інтеграл" 22932856 320735 9,5 06.08.2010 22.12.2014 0,023
Депозитний 100,00 980 АТ "БМ БАНК" 33881201 380913 8 27.09.2010 0,015
Депозитний 29 900,00 980 ПАТ "ІДЕЯ БАНК" м.Львів 19390819 336310 13 09.09.2013 04.09.2014 4,630
Депозитний 20 000,00 980 ПАТ "Платинум банк" 33308489 380388 22 10.09.2013 15.12.2014 3,097
Депозитний 30 000,00 980 ПАТ "Платинум банк" 33308489 380388 22 10.09.2013 15.12.2014 4,645
РАЗОМ 165 255,17 Х Х Х Х Х Х Х Х 25,586
 
4. Перелік інвестицій у банківські метали
Таблиця 6
Найменування банку МФО банку Код за ЄДРПОУ банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унцій) Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій) Оцінна вартість
(грн)
Частка у загальній балансовій вартості активів
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8
РАЗОМ Х Х Х Х Х 0,00 0,000
 
5. Перелік інших інвестицій
Таблиця 7
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) Предмет інвестицій Оцінна вартість (грн.) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4
РАЗОМ Х 0,000
 
6. Дебіторська заборгованість
Таблиця 8
Код за ЄДРПОУ дебітора Найменування дебітора Предмет заборгованості Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо) Розмір забезпечення
(у разі наявності)
Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Первісна вартість (грн) Резерв сумнівних боргів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30370711 Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Інше Акт-рахунок №АЕ-19708 від 28.02.2014 14.03.14 14.04.14 220,00 220,00 0,034
35917889 ПАТ "Розрахунковий центр" Інше Договір про обслуговування емісії ЦП №Е1849/10 від 03.09.10 14.08.13 31.12.14 251,26 251,26 0,039
21133352 ПАТ "Універсал Банк" Нараховані, але не сплачені відсотки Договір №ДЛ- 000180141 від 24.12.09 18.03.10 05.01.15 271,23 271,23 0,042
14282829 ПАТ "ПУМБ" Нараховані, але не сплачені відсотки Договір № 208847210 від 14.03.2014 14.03.14 12.03.15 0,89 0,89 0,000
33308489 ПАТ "Платинум Банк" Нараховані, але не сплачені відсотки Договір №500.008.21722 строк банк вкладу від 10.09.13 10.09.13 15.12.14 373,70 373,70 0,058
33308489 ПАТ "Платинум Банк" Нараховані, але не сплачені відсотки Договір №500.008.21721 строк банк вкладу від 10.09.13 10.09.13 15.12.14 560,55 560,55 0,087
33881201 АТ "БМ Банк " Нараховані, але не сплачені відсотки Договіор №Дк2/32359 від 09.11.11 27.09.10 30.04.14 0,68 0,68 0,000
РАЗОМ Х Х Х Х Х Х 1 678,31 1 678,31 0,260
 
Керівник компанії з Городецький Леонід Анатолійович
управління активами (підпис) (П. І. Б.)
 
М.П.
 
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами (підпис) (П. І. Б.)