Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 33540395 АГ 399091 19.08.2010 19.05.2015
(повне найменування КУА)  (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  (серія та номер ліцензії)  (дата видачі)  (дата закінчення) 
 
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ) 
 
станом на "30" червня 2012 року 
Інформація про ІСІ 
 
Таблиця 1
 
Реєстраційний код за ЄДРІСІ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ Дата укладання договору на управління активами ІСІ* Вид ІСІ Тип ІСІ Термін дії ІСІ**
1 2 3 4 5 6 7
221562 34914337 18.01.2007 пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
 
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. 
** Заповнюється лише для строкових фондів.
 
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "30" червня 2012 року 
 
Таблиця 2
 
N з/п 
Найменування показника 
Значення показника 
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду 
Активи фонду, грн
1 362 284,22
1 177 299,80
(оцінна вартість) 
Зобов'язання фонду, грн  4 828,02 18 107,81
Вартість чистих активів фонду, грн
1 357 456,20
1 159 191,99
(ряд. 1 - ряд. 2) 
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць,
1 161
1 094
у т. ч. розміщених серед: 
4.1 
а) юридичних осіб,
76
76
у т. ч. 
4.1.1  резидентів;  76 76
4.1.2  нерезидентів; 
4.2 
б) фізичних осіб,
1 085
1 018
у т. ч. 
4.2.1  резидентів;  1 085 1 018
4.2.2  нерезидентів 
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) 1 169,21 1 059,59
Номінальна вартість одного цінного папера  1 000,00 1 000,00
 
 
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
 
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "30" червня 2012 року 
 
1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
 
N з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) Найменува ння організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
1 Облігації державні внутрішні 00013480 Міністерство фінансів України UA4000083059 200 1 000,00 200 000,00 123 169,12 10,46 0,0108
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
2 Акції 00191075 ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" UA4000079222 10 000 1,76 17 600,00 28 437,00 2,42 0,0052 Українська Біржа
3 Акції 05808735 ПАТ "ХК "АвтоКрАЗ" UA4000108112 200 000 0,25 50 000,00 7 000,00 0,60 0,0088 Українська Біржа
4 Акції 00191158 ПАТ "МК"Азовсталь" UA4000075758 20 000 0,25 5 000,00 18 232,00 1,55 0,0005 Українська Біржа
5 Акції 05441447 ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" UA4000075014 200 000 0,10 20 000,00 10 700,00 0,91 0,0008 ПФТС
6 Акції 23343582 ПАТ "Донбасенерго" UA4000080675 1 200 10,00 12 000,00 23 144,16 1,97 0,0051 Українська Біржа
7 Акції 00191193 ПАТ "ЄМЗ" UA4000079966 300 15,25 4 575,00 11 018,61 0,94 0,0029 Українська Біржа
8 Акції 23269555 ПАТ "Західенерго" UA4000079479 80 10,00 800,00 7 881,27 0,67 0,0006 Українська Біржа
9 Акції 05763814 ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" UA4000074058 3 000 0,75 2 250,00 53 850,00 4,57 0,0026
10 Акції 01386326 ПАТ "Мостобуд" UA4000072912 130 10,00 1 300,00 6 030,82 0,51 0,0224 Українська Біржа
11 Акції 14307794 ПАТ "Мотор Січ" UA0800541007 15 135,00 2 025,00 32 079,41 2,73 0,0007 Українська Біржа
12 Акції 05785448 АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" UA4000088579 20 000 0,80 16 000,00 60 950,00 5,18 0,0647
13 Акції 00196204 ВАТ "Український графіт" UA4000069066 30 000 3,35 100 500,00 15 000,00 1,27 0,0430
14 Акції 00131954 АК "Харківобленерго" UA4000083984 10 000 0,25 2 500,00 10 700,00 0,91 0,0039
15 Акції 22927045 ПАТ "Центренерго" UA4000079081 3 000 1,30 3 900,00 17 497,50 1,49 0,0008 Українська Біржа
16 Акції 13498562 ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" UA4000093850 5 000 0,25 1 250,00 6 245,00 0,53 0,0006 Українська Біржа
17 Акції 00191035 ПАТ "ЯКХЗ" UA0500491008 20 000 0,25 5 000,00 18 652,00 1,58 0,0146 Українська Біржа
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
18 Облігації підприємств 25959784 АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" UA4000105852 100 1 000,00 100 000,00 98 985,00 8,41
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 544 700,00 549 571,89 46,68 Х
- короткострокових  Х Х Х Х 544 700,00 549 571,89 46,68 Х
- довгострокових  Х Х Х Х Х
 
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
 
 
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
 
N з/п Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) Місцезнаходження об'єкта нерухомості Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5
Разом: Х Х
 
 
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
 
N з/п
Вид рахунку
Сума грошових коштів
Найменування банку
МФО банку
Дохід за депозитним рахунком (%) Термін зберігання
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
у гривнях в іноземній валюті назва валюти вклади у гривнях вклади в іноземній валюті дата початку зберігання дата закінчення зберігання
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Поточний 3 308,02 UAH ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 0,2810
2 Поточний 60 884,09 UAH ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 5,1720
3 Депозитний 112 800,00 UAH ПАТ "Український Професійний Банк" 300205 15,00 11.02.2011 13.02.2013 9,5810
4 Депозитний 93 850,00 UAH ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 9,50 14.07.2010 21.12.2012 7,9720
5 Депозитний 20 400,00 UAH ПАТ "ПУМБ" 334851 14,00 30.05.2012 17.09.2012 1,7330
6 Депозитний 5 000,00 UAH ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001 20,75 26.03.2010 01.04.2013 0,4250
7 Депозитний 100,00 UAH ПАТ "ПУМБ" 334851 15,50 20.03.2012 14.03.2013 0,0080
8 Депозитний 125 000,00 UAH ВАТ "Ощадбанк", Соломінське відділення філія 5445 м. Києва 320326 15,70 28.03.2012 02.07.2012 10,6180
9 Депозитний 100 000,00 UAH ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 336310 17,00 27.09.2011 17.09.2012 8,4940
10 Депозитний 101 000,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 24,00 19.12.2011 13.09.2012 8,5790
11 Депозитний 1 000,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 24,50 19.12.2011 13.12.2012 0,0850
12 Депозитний 1 000,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 20,50 19.12.2011 14.03.2013 0,0850
13 Депозитний 1 000,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 20,50 19.12.2011 13.06.2013 0,0850
14 Депозитний 1 000,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 20,50 19.12.2011 13.09.2013 0,0850
15 Депозитний 1 000,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 20,50 19.12.2011 13.12.2013 0,0850
Разом: 
Х  627 342,11 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  53,2880
У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
 
 
 
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
 
N з/п Назва банку МФО банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унція) Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х 
 
 
5. Перелік інших інвестицій
 
N з/п  Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%) 
Разом:  Х 
 
 
6. Дебіторська заборгованість 
 
N з/п
Дебіторська заборгованість
Дата виникнення дебіторської заборгованості
Планова дата погашення дебіторської заборгованості
Чиста реалізаційна вартість (грн)
Первісна вартість
Резерв сумнівних боргів (грн)
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора найменування дебітора предмет заборгованості
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 35917889 ВДЦП ПрАТ Інше 13.06.2012 13.08.2012 385,80 385,80 0,0330
Разом:  Х Х Х Х Х 385,80 385,80 0.00 0,0330
 
 
Керівник компанії з Городецький Леонід Анатолійович
управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Керівник зберігача 
(підпис) (П. І. Б.) 
М. П.