Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 33540395 АГ 399091 19.08.2010 19.05.2015
(повне найменування КУА)  (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  (серія та номер ліцензії)  (дата видачі)  (дата закінчення) 
 
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ) 
 
станом на "31" березня 2013 року 
Інформація про ІСІ 
 
Таблиця 1
 
Реєстраційний код за ЄДРІСІ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ Дата укладання договору на управління активами ІСІ* Вид ІСІ Тип ІСІ Термін дії ІСІ**
1 2 3 4 5 6 7
221562 34914337 18.01.2007 диверсифікований інтервальний безстроковий диверсифікований
 
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. 
** Заповнюється лише для строкових фондів.
 
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "31" березня 2013 року 
 
Таблиця 2
 
N з/п 
Найменування показника 
Значення показника 
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду 
Активи фонду, грн
1 066 829,14
1 027 231,34
(оцінна вартість) 
Зобов'язання фонду, грн  17 158,36 2 781,19
Вартість чистих активів фонду, грн
1 049 670,78
1 024 450,15
(ряд. 1 - ряд. 2) 
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць,
956
932
у т. ч. розміщених серед: 
4.1 
а) юридичних осіб,
76
76
у т. ч. 
4.1.1  резидентів;  76 76
4.1.2  нерезидентів; 
4.2 
б) фізичних осіб,
880
856
у т. ч. 
4.2.1  резидентів;  880 856
4.2.2  нерезидентів 
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) 1 097,98 1 099,20
Номінальна вартість одного цінного папера  1 000,00 1 000,00
 
 
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
 
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "31" березня 2013 року 
 
1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
 
N з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) Найменува ння організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
1 Облігації державні внутрішні 00013480 Міністерство фінансів України UA4000083059 200 1 000,00 200 000,00 90 396,80 8,80 0,0108
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
2 Акції 14305909 АТ "Райффайзен Банк Аваль" UA4000069603 250 000 0,10 25 000,00 24 075,00 2,34 0,0017 Українська Біржа
3 Акції 00191075 ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" UA4000079222 7 000 1,76 12 320,00 21 723,10 2,12 0,0036 Українська Біржа
4 Акції 00191158 ПАТ "МК"Азовсталь" UA4000075758 25 000 0,25 6 250,00 15 642,50 1,52 0,0006 Українська Біржа
5 Акції 23343582 ПАТ "Донбасенерго" UA4000080675 2 000 10,00 20 000,00 40 651,20 3,96 0,0085 Українська Біржа
6 Акції 00191193 ПАТ "ЄМЗ" UA4000079966 1 000 15,25 15 250,00 34 736,00 3,38 0,0096 Українська Біржа
7 Акції 23269555 ПАТ "Західенерго" UA4000079479 80 10,00 800,00 6 720,00 0,65 0,0006 Українська Біржа
8 Акції 05763814 ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" UA4000074058 3 000 0,75 2 250,00 68 820,00 6,70 0,0026 Українська Біржа
9 Акції 01386326 ПАТ "Мостобуд" UA4000072912 130 10,00 1 300,00 3 315,00 0,32 0,0224 Українська Біржа
10 Акції 14307794 ПАТ "Мотор Січ" UA4000143135 27 135,00 3 645,00 60 042,57 5,85 0,0013 Українська Біржа
11 Акції 05785448 АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" UA4000088579 20 000 0,80 16 000,00 35 000,00 3,41 0,0647 Українська Біржа
12 Акції 00191023 ПАТ "ПівнГЗК" UA4000066922 2 000 0,25 500,00 17 300,20 1,68 0,0001 ПФТС
13 Акції 00196204 ПАТ "Укрграфіт" UA4000069066 30 000 3,35 100 500,00 15 000,00 1,46 0,0430 Українська Біржа
14 Акції 00135390 ПАТ "Укрнафта" UA4000117501 200 0,25 50,00 26 398,58 2,57 0,0004 Українська Біржа
15 Акції 00131954 АК "Харківобленерго" UA4000083984 10 000 0,25 2 500,00 5 200,00 0,51 0,0039
16 Акції 22927045 ПАТ "Центренерго" UA4000079081 5 000 1,30 6 500,00 27 522,00 2,68 0,0014 Українська Біржа
17 Акції 13498562 ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" UA4000093850 5 000 0,25 1 250,00 3 128,50 0,31 0,0006 Українська Біржа
18 Акції 00191035 ПАТ "ЯКХЗ" UA0500491008 25 000 0,25 6 250,00 14 975,00 1,46 0,0183 Українська Біржа
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
19 Облігації підприємств 14361575 ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" UA4000130116 50 1 000,00 50 000,00 50 116,00 4,88 0,0048 ПФТС
20 Облігації підприємств 00039002 ПАТ Промінвестбанк UA4000107213 100 1 000,00 100 000,00 105 000,00 10,22 ПФТС
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 570 365,00 665 762,45 64,81 Х
- короткострокових  Х Х Х Х 570 365,00 665 762,45 64,81 Х
- довгострокових  Х Х Х Х Х
 
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
 
 
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
 
N з/п Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) Місцезнаходження об'єкта нерухомості Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5
Разом: Х Х
 
 
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
 
N з/п
Вид рахунку
Сума грошових коштів
Найменування банку
МФО банку
Дохід за депозитним рахунком (%) Термін зберігання
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
у гривнях в іноземній валюті назва валюти вклади у гривнях вклади в іноземній валюті дата початку зберігання дата закінчення зберігання
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Поточний 1 041,99 UAH ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 0,1010
2 Поточний 3 990,48 UAH ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 0,3880
3 Депозитний 7 250,00 UAH ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 9,50 14.07.2010 23.12.2013 0,7060
4 Депозитний 5 000,00 UAH ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001 20,75 26.03.2010 01.04.2013 0,4870
5 Депозитний 10 000,00 UAH ПАТ "ТЕРРА БАНК", м.Київ 380601 25,00 02.11.2012 13.03.2014 0,9730
6 Депозитний 10 000,00 UAH ПАТ "ТЕРРА БАНК", м.Київ 380601 25,00 02.11.2012 13.06.2014 0,9730
7 Депозитний 65 400,00 UAH ПАТ "ТЕРРА БАНК", м.Київ 380601 24,00 07.11.2012 13.06.2013 6,3670
8 Депозитний 10 000,00 UAH ПАТ "ТЕРРА БАНК", м.Київ 380601 24,00 07.11.2012 13.09.2013 0,9730
9 Депозитний 10 000,00 UAH ПАТ "ТЕРРА БАНК", м.Київ 380601 25,00 08.11.2012 15.09.2014 0,9730
10 Депозитний 26 600,00 UAH ПАТ "ІДЕЯ БАНК" м.Львів 336310 21,00 07.09.2012 13.09.2013 2,5890
11 Депозитний 3 200,00 UAH ПАТ "ІДЕЯ БАНК" м.Львів 336310 26,00 07.09.2012 13.06.2013 0,3120
12 Депозитний 99 100,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 26,00 13.12.2012 10.06.2013 9,6470
13 Депозитний 5 300,00 UAH ПАТ "ІДЕЯ БАНК" м.Львів 336310 13,50 15.03.2013 12.09.2013 0,5160
14 Депозитний 101 100,00 UAH ПАТ "Український Професійний Банк" м.Київ 300205 15,00 11.02.2011 13.02.2014 9,8420
15 Депозитний 100,00 UAH ПАТ "ПУМБ" 334851 16,50 20.03.2012 14.03.2014 0,0100
16 Депозитний 1 000,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 20,50 19.12.2011 13.06.2013 0,0970
17 Депозитний 1 000,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 20,50 19.12.2011 13.09.2013 0,0970
18 Депозитний 1 000,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 20,50 19.12.2011 13.12.2013 0,0970
Разом: 
Х  361 082,47 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  35,1480
У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
 
 
 
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
 
N з/п Назва банку МФО банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унція) Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х 
 
 
5. Перелік інших інвестицій
 
N з/п  Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%) 
Разом:  Х 
 
 
6. Дебіторська заборгованість 
 
N з/п
Дебіторська заборгованість
Дата виникнення дебіторської заборгованості
Планова дата погашення дебіторської заборгованості
Чиста реалізаційна вартість (грн)
Первісна вартість
Резерв сумнівних боргів (грн)
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора найменування дебітора предмет заборгованості
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 35917889 ПрАТ "ВДЦП" Інше 14.02.2013 15.04.2013 386,42 386,42 0,0380
Разом:  Х Х Х Х Х 386,42 386,42 0.00 0,0380
 
 
Керівник компанії з Городецький Леонід Анатолійович
управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Керівник зберігача 
(підпис) (П. І. Б.) 
М. П.