Додаток
до Положення про порядок визначення 
вартості чистих активів інститутів 
спільного інвестування
(пункт 2 розділу III)
 
ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК
вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на 31.03.2014
 
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(найменування інвестиційного фонду)
 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(найменування компанії з управління активами)
Таблиця 1
Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду) Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування
(для корпоративного інвестиційного
Вид фонду Тип фонду Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
1 2 3 4 5 6 7 8
33540395 221562 18.01.2007 диверсифікований інтервальний строковий диверсифікований ІСІ
 
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Таблиця 2
N
з/п
Найменування показника
Значення показника
на початок звітного періоду на кінець звітного періоду
1 2 3 4
1 Активи фонду, грн (оцінна вартість) 1 016 205,56 1 091 775,02
2 Зобов'язання фонду, грн 2 639,75 3 262,50
3 Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2) 1 013 565,81 1 088 512,52
4 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць 863 863
5 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць
6 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць 853 853
7 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць
8 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць 10 10
9 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - резидентів 2 2
10 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів
11 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів 95 95
12 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів
13 Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) 1 174,47 1 261,31
14 Номінальна вартість одного цінного папера 1 000,00 1 000,00
 
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
 
1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
Вид цінних паперів Код за ЄДРПОУ емітента-
резидента/
код нерезидента
Найменування емітента-
резидента/
нерезидента
Код країни Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN) Кількість цінних паперів
(шт.)
Номінальна вартість одного цінного папера
(грн)
Загальна номінальна вартість цінних паперів
(грн)
Загальна оцінна вартість цінних паперів
(грн)
Частка у загальній балансовій вартості активів фонду
(%)
Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)
(%)
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
Облігації державні внутрішні
іменні процентні
00013480 Міністерство фінансів України 804 UA4000148217 95 1 000,00 95 000,00 90 332,56 8,274 0,029 28.10.2015
Облігації державні внутрішні
На пред'явника процентні
00013480 Міністерство фінансів України 804 UA4000083059 200 1 000,00 200 000,00 53 203,82 4,873 0,003 25.08.2015
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
Акції
Іменні прості
14305909 АТ "Райффайзен Банк Аваль" 804 UA4000069603 350 000 0,10 35 000,00 55 475,00 5,081 УБ 0,002
Акції
Іменні прості
00191075 ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" 804 UA4000079222 7 000 1,76 12 320,00 20 176,10 1,848 УБ 0,004
Акції
Іменні прості
00191158 ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" 804 UA4000075758 25 000 0,25 6 250,00 16 852,50 1,544 ПФТС 0,001
Акції
Іменні прості
23343582 ПАТ "Донбасенерго" 804 UA4000080675 1 500 10,00 15 000,00 58 485,00 5,357 ПФТС 0,006
Акції
Іменні прості
00191193 ПАТ "ЄМЗ" 804 UA4000079966 1 000 15,25 15 250,00 32 625,00 2,988 ПФТС 0,010
Акції
Іменні прості
05763814 ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" 804 UA4000074058 3 000 0,75 2 250,00 52 100,70 4,772 УБ 0,003
Акції
Іменні прості
01386326 ПАТ "Мостобуд" 804 UA4000072912 130 10,00 1 300,00 2 470,04 0,226 0,022
Акції
Іменні прості
14307794 ПАТ "Мотор Січ" 804 UA4000143135 29 135,00 3 915,00 46 877,20 4,294 УБ 0,001
Акції
Іменні прості
05785448 АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" 804 UA4000088579 20 000 0,80 16 000,00 78 600,00 7,199 0,065
Акції
Іменні прості
00196204 ПАТ "Укрграфіт" 804 UA4000069066 30 000 3,35 100 500,00 13 794,00 1,263 0,043
Акції
Іменні прості
00135390 ПАТ "Укрнафта" 804 UA4000117501 200 0,25 50,00 40 976,10 3,753 УБ
Акції
Іменні прості
00131954 АК "Харківобленерго" 804 UA4000083984 10 000 0,25 2 500,00 9 500,00 0,870 0,004
Акції
Іменні прості
22927045 ПАТ "Центренерго" 804 UA4000079081 8 500 1,30 11 050,00 44 262,05 4,054 УБ 0,002
Акції
Іменні прості
00191035 ПАТ "ЯКХЗ" 804 UA0500491008 25 000 0,25 6 250,00 18 025,00 1,651 ПФТС 0,018
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
Облігації підприємств
Іменні відсоткові
23494714 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" 804 UA4000169007 30 1 000,00 30 000,00 31 139,14 2,852 0,010 02.07.2018
Облігації підприємств
Іменні процентні
34186061 ПАТ "Банк Руский Стандарт" 804 UA4000166227 47 1 000,00 47 000,00 48 081,47 4,404 УБ 0,047 17.05.2016
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту)
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження)
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження)
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту окремо)
Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожній банківській установі)
Інші цінні папери, не заборонені законодавством
РАЗОМ Х Х Х Х Х Х Х 712 975,68 65,303 Х Х Х
 
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
Таблиця 4
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) Місцезнаходження об'єкта нерухомості Оцінна вартість (грн.) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4
РАЗОМ: Х
 
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
Таблиця 5
Вид рахунку
Сума грошових коштів
Назва валюти
Найменування банку
Код за ЄДРПОУ банку
МФО банку
Дохід за депозитним рахунком (%)
Дата початку зберігання
Дата закінчення зберігання
Частка у загальній балансовій вартості активів
(%)
у гривнях в іноземній валюті вклади у гривнях вклади в іноземній валюті
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Поточний 3 054,55 980 ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 22932856 320735 0,280
Поточний 12 489,31 980 ПАТ "Розрахунковий центр" 35917889 344443 1,144
Депозитний 900,00 980 ПАТ "ІДЕЯ БАНК" м.Львів 19390819 336310 13 12.09.2013 04.09.2014 0,082
Депозитний 72 500,00 980 ПАТ "ІДЕЯ БАНК" м.Львів 19390819 336310 18,25 16.04.2013 13.06.2014 6,641
Депозитний 72 400,00 980 ПАТ "Український Професійний Банк" м.Київ 19019775 300205 16 11.02.2011 13.02.2015 6,631
Депозитний 100,00 980 ПАТ "ПУМБ" м. Донецьк 14282829 334851 18 20.03.2012 12.03.2015 0,009
Депозитний 350,00 980 ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 22932856 320735 9,5 14.07.2010 22.12.2014 0,032
Депозитний 5 000,00 980 ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 21133352 322001 20,75 26.03.2010 03.04.2014 0,458
Депозитний 30 000,00 980 ПАТ "Платинум банк" 33308489 380388 24 13.12.2013 16.03.2015 2,748
Депозитний 60 000,00 980 ПАТ "Платинум банк" 33308489 380388 24 13.12.2013 16.03.2015 5,496
Депозитний 50 000,00 980 ПАТ "Юнекс Банк", м.Київ 20023569 322539 17 29.01.2014 15.09.2014 4,580
Депозитний 48 000,00 980 ПАТ "Юнекс Банк", м.Київ 20023569 322539 18 29.01.2014 15.12.2014 4,397
Депозитний 10 000,00 980 ПАТ "ТЕРРА БАНК", м.Київ 24425738 380601 25 02.11.2012 13.06.2014 0,916
Депозитний 10 000,00 980 ПАТ "ТЕРРА БАНК", м.Київ 24425738 380601 25 08.11.2012 15.09.2014 0,916
РАЗОМ 374 793,86 Х Х Х Х Х Х Х Х 34,330
 
4. Перелік інвестицій у банківські метали
Таблиця 6
Найменування банку МФО банку Код за ЄДРПОУ банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унцій) Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій) Оцінна вартість
(грн)
Частка у загальній балансовій вартості активів
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8
РАЗОМ Х Х Х Х Х 0,00 0,000
 
5. Перелік інших інвестицій
Таблиця 7
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) Предмет інвестицій Оцінна вартість (грн.) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4
РАЗОМ Х 0,000
 
6. Дебіторська заборгованість
Таблиця 8
Код за ЄДРПОУ дебітора Найменування дебітора Предмет заборгованості Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо) Розмір забезпечення
(у разі наявності)
Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Первісна вартість (грн) Резерв сумнівних боргів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30370711 Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Інше Акт-рахунок про послуги АЕ-19706 від 28.02.2014 14.03.14 14.04.14 220,00 220,00 0,020
35917889 ПАТ "Розрахунковий центр" Інше Договір про обслуговування емісії ЦП №Е1847/10 від 03.09.10 14.08.13 31.12.14 238,53 238,53 0,022
21133352 ПАТ "Універсал Банк" Нараховані, але не сплачені відсотки Договір №ДЛ- 000180143 від 24.12.09 26.03.10 03.04.14 255,82 255,82 0,023
14282829 ПАТ "ПУМБ" Нараховані, але не сплачені відсотки договір строк банк вкладу №366 від 20.03.12 20.03.12 12.03.15 0,88 0,88 0,000
20023569 ПАТ "ЮНЕКС БАНК" Нараховані, але не сплачені відсотки ДОГОВІР № 0.599.0114.ЮО_Д банк вкалду "Максимум" від 29.01.14 29.01.14 15.09.14 721,92 721,92 0,066
20023569 ПАТ "ЮНЕКС БАНК" Нараховані, але не сплачені відсотки ДОГОВІР № 0.600.0114.ЮО_Д банк вкладу "Максимум" від 29.01.14 29.01.14 15.12.14 733,81 733,81 0,067
33308489 ПАТ "Платинум Банк" Нараховані, але не сплачені відсотки Договір №500.008.22487 строк банк вкладу від 13.12.13 13.12.13 16.03.15 611,51 611,51 0,056
33308489 ПАТ "Платинум Банк" Нараховані, але не сплачені відсотки Договір №500.008.22488 строк банк вкладу від 13.12.13 13.12.13 16.03.15 1 223,01 1 223,01 0,112
РАЗОМ Х Х Х Х Х Х 4 005,48 4 005,48 0,366
 
Керівник компанії з Городецький Леонід Анатолійович
управління активами (підпис) (П. І. Б.)
 
М.П.
 
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами (підпис) (П. І. Б.)