Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 33540395 АГ 399091 19.08.2010 19.05.2015
(повне найменування КУА)  (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  (серія та номер ліцензії)  (дата видачі)  (дата закінчення) 
 
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ) 
 
станом на "31" грудня 2012 року 
Інформація про ІСІ 
 
Таблиця 1
 
Реєстраційний код за ЄДРІСІ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ Дата укладання договору на управління активами ІСІ* Вид ІСІ Тип ІСІ Термін дії ІСІ**
1 2 3 4 5 6 7
221562 34914337 18.01.2007 диверсифікований інтервальний безстроковий диверсифікований
 
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. 
** Заповнюється лише для строкових фондів.
 
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "31" грудня 2012 року 
 
Таблиця 2
 
N з/п 
Найменування показника 
Значення показника 
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду 
Активи фонду, грн
1 362 284,22
1 066 829,14
(оцінна вартість) 
Зобов'язання фонду, грн  4 828,02 17 158,36
Вартість чистих активів фонду, грн
1 357 456,20
1 049 670,78
(ряд. 1 - ряд. 2) 
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць,
1 161
956
у т. ч. розміщених серед: 
4.1 
а) юридичних осіб,
76
76
у т. ч. 
4.1.1  резидентів;  76 76
4.1.2  нерезидентів; 
4.2 
б) фізичних осіб,
1 085
880
у т. ч. 
4.2.1  резидентів;  1 085 880
4.2.2  нерезидентів 
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) 1 169,21 1 097,98
Номінальна вартість одного цінного папера  1 000,00 1 000,00
 
 
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
 
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "31" грудня 2012 року 
 
1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
 
N з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) Найменува ння організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
1 Облігації державні внутрішні 00013480 Міністерство фінансів України UA4000083059 200 1 000,00 200 000,00 104 396,80 9,79 0,0108
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
2 Акції 14305909 АТ "Райффайзен Банк Аваль" UA4000069603 200 000 0,10 20 000,00 17 200,00 1,61 0,0013 Українська Біржа
3 Акції 00191075 ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" UA4000079222 10 000 1,76 17 600,00 33 353,00 3,13 0,0052 Українська Біржа
4 Акції 05808735 ПАТ "ХК "АвтоКрАЗ" UA4000108112 200 000 0,25 50 000,00 6 420,00 0,60 0,0088 Українська Біржа
5 Акції 00191158 ПАТ "МК"Азовсталь" UA4000075758 25 000 0,25 6 250,00 18 475,00 1,73 0,0006 Українська Біржа
6 Акції 05441447 ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" UA4000075014 300 000 0,10 30 000,00 16 200,00 1,52 0,0012 Українська Біржа
7 Акції 23343582 ПАТ "Донбасенерго" UA4000080675 2 000 10,00 20 000,00 42 395,00 3,97 0,0085 Українська Біржа
8 Акції 00191193 ПАТ "ЄМЗ" UA4000079966 1 000 15,25 15 250,00 38 861,60 3,64 0,0096 Українська Біржа
9 Акції 23269555 ПАТ "Західенерго" UA4000079479 80 10,00 800,00 7 758,00 0,73 0,0006 Українська Біржа
10 Акції 05763814 ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" UA4000074058 3 000 0,75 2 250,00 58 273,20 5,46 0,0026 Українська Біржа
11 Акції 01386326 ПАТ "Мостобуд" UA4000072912 130 10,00 1 300,00 3 311,10 0,31 0,0224 Українська Біржа
12 Акції 14307794 ПАТ "Мотор Січ" UA4000143135 27 135,00 3 645,00 59 299,81 5,56 0,0013 Українська Біржа
13 Акції 05785448 АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" UA4000088579 20 000 0,80 16 000,00 60 950,00 5,71 0,0647
14 Акції 00191023 ПАТ "ПівнГЗК" UA4000066922 2 000 0,25 500,00 14 759,00 1,38 0,0001 Українська Біржа
15 Акції 00196204 ВАТ "Український графіт" UA4000069066 30 000 3,35 100 500,00 15 000,00 1,41 0,0430
16 Акції 00135390 ПАТ "Укрнафта" UA4000117501 100 0,25 25,00 11 925,94 1,12 0,0002 Українська Біржа
17 Акції 00131954 АК "Харківобленерго" UA4000083984 10 000 0,25 2 500,00 10 210,00 0,96 0,0039
18 Акції 22927045 ПАТ "Центренерго" UA4000079081 5 000 1,30 6 500,00 31 490,00 2,95 0,0014 Українська Біржа
19 Акції 13498562 ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" UA4000093850 5 000 0,25 1 250,00 3 171,00 0,30 0,0006 Українська Біржа
20 Акції 00191035 ПАТ "ЯКХЗ" UA0500491008 25 000 0,25 6 250,00 16 750,00 1,57 0,0183 Українська Біржа
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
21 Облігації підприємств 00039002 ПАТ Промінвестбанк UA4000107213 100 1 000,00 100 000,00 102 548,00 9,61
22 Облігації підприємств 25959784 АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" UA4000105852 100 1 000,00 100 000,00 101 257,10 9,49 0,0033
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 700 620,00 774 004,55 72,55 Х
- короткострокових  Х Х Х Х 700 620,00 774 004,55 72,55 Х
- довгострокових  Х Х Х Х Х
 
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
 
 
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
 
N з/п Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) Місцезнаходження об'єкта нерухомості Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5
Разом: Х Х
 
 
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
 
N з/п
Вид рахунку
Сума грошових коштів
Найменування банку
МФО банку
Дохід за депозитним рахунком (%) Термін зберігання
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
у гривнях в іноземній валюті назва валюти вклади у гривнях вклади в іноземній валюті дата початку зберігання дата закінчення зберігання
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Поточний 650,79 UAH ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 0,0610
2 Поточний 2 837,68 UAH ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 0,2660
3 Депозитний 2 050,00 UAH ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 9,50 14.07.2010 23.12.2013 0,1920
4 Депозитний 5 000,00 UAH ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001 20,75 26.03.2010 01.04.2013 0,4690
5 Депозитний 10 000,00 UAH ПАТ "ТЕРРА БАНК" 380601 25,00 02.11.2012 13.03.2014 0,9370
6 Депозитний 10 000,00 UAH ПАТ "ТЕРРА БАНК" 380601 25,00 02.11.2012 13.06.2014 0,9370
7 Депозитний 10 000,00 UAH ПАТ "ТЕРРА БАНК" 380601 24,00 07.11.2012 13.06.2013 0,9370
8 Депозитний 10 000,00 UAH ПАТ "ТЕРРА БАНК" 380601 24,00 07.11.2012 13.09.2013 0,9370
9 Депозитний 10 000,00 UAH ПАТ "ТЕРРА БАНК" 380601 25,00 08.11.2012 15.09.2014 0,9370
10 Депозитний 3 200,00 UAH ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 336310 24,00 07.09.2012 14.03.2013 0,3000
11 Депозитний 3 200,00 UAH ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 336310 21,00 07.09.2012 13.09.2013 0,3000
12 Депозитний 3 200,00 UAH ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 336310 26,00 07.09.2012 13.06.2013 0,3000
13 Депозитний 96 000,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 28,00 13.12.2012 14.03.2012 8,9990
14 Депозитний 10 000,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 26,00 13.12.2012 10.06.2013 0,9370
15 Депозитний 15 000,00 UAH ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 336310 27,00 13.12.2012 14.03.2013 1,4060
16 Депозитний 97 200,00 UAH ПАТ "Український Професійний Банк" 300205 15,00 11.02.2011 13.02.2013 9,1110
17 Депозитний 100,00 UAH ПАТ "ПУМБ" 334851 15,50 20.03.2012 14.03.2013 0,0090
18 Депозитний 1 000,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 20,50 19.12.2011 14.03.2013 0,0940
19 Депозитний 1 000,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 20,50 19.12.2011 13.06.2013 0,0940
20 Депозитний 1 000,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 20,50 19.12.2011 13.09.2013 0,0940
21 Депозитний 1 000,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 20,50 19.12.2011 13.12.2013 0,0940
Разом: 
Х  292 438,47 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  27,4110
У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
 
 
 
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
 
N з/п Назва банку МФО банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унція) Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х 
 
 
5. Перелік інших інвестицій
 
N з/п  Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%) 
Разом:  Х 
 
 
6. Дебіторська заборгованість 
 
N з/п
Дебіторська заборгованість
Дата виникнення дебіторської заборгованості
Планова дата погашення дебіторської заборгованості
Чиста реалізаційна вартість (грн)
Первісна вартість
Резерв сумнівних боргів (грн)
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора найменування дебітора предмет заборгованості
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 35917889 ПрАТ "ВДЦП" Інше 13.12.2012 13.12.2012 386,12 386,12 0,0360
Разом:  Х Х Х Х Х 386,12 386,12 0.00 0,0360
 
 
Керівник компанії з Городецький Леонід Анатолійович
управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Керівник зберігача 
(підпис) (П. І. Б.) 
М. П.