Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 33540395 АГ 399091 19.08.2010 19.05.2015
(повне найменування КУА)  (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  (серія та номер ліцензії)  (дата видачі)  (дата закінчення) 
 
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ) 
 
станом на "31" грудня 2013 року 
Інформація про ІСІ 
 
Таблиця 1
 
Реєстраційний код за ЄДРІСІ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ Дата укладання договору на управління активами ІСІ* Вид ІСІ Тип ІСІ Термін дії ІСІ**
1 2 3 4 5 6 7
221562 34914337 18.01.2007 диверсифікований інтервальний строковий диверсифікований ІСІ
 
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. 
** Заповнюється лише для строкових фондів.
 
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "31" грудня 2013 року 
 
Таблиця 2
 
N з/п 
Найменування показника 
Значення показника 
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду 
Активи фонду, грн
1 066 829,14
1 016 205,56
(оцінна вартість) 
Зобов'язання фонду, грн  17 158,36 2 639,75
Вартість чистих активів фонду, грн
1 049 670,78
1 013 565,81
(ряд. 1 - ряд. 2) 
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць,
956
863
у т. ч. розміщених серед: 
4.1 
а) юридичних осіб,
76
10
у т. ч. 
4.1.1  резидентів;  76 10
4.1.2  нерезидентів; 
4.2 
б) фізичних осіб,
880
853
у т. ч. 
4.2.1  резидентів;  880 853
4.2.2  нерезидентів 
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) 1 097,98 1 174,47
Номінальна вартість одного цінного папера  1 000,00 1 000,00
 
 
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
 
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "31" грудня 2013 року 
 
1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
 
N з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) Найменува ння організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
1 Облігації державні внутрішні 00013480 Міністерство фінансів України UA4000083059 200 1 000,00 200 000,00 69 237,12 6,81 0,0108
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
2 Акції 14305909 АТ "Райффайзен Банк Аваль" UA4000069603 300 000 0,10 30 000,00 33 780,00 3,32 0,0020
3 Акції 00191075 ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" UA4000079222 7 000 1,76 12 320,00 20 703,90 2,04 0,0036
4 Акції 00191158 ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" UA4000075758 25 000 0,25 6 250,00 16 625,00 1,64 0,0006
5 Акції 23343582 ПАТ "Донбасенерго" UA4000080675 1 500 10,00 15 000,00 41 092,50 4,04 0,0063
6 Акції 00191193 ПАТ "ЄМЗ" UA4000079966 1 000 15,25 15 250,00 32 240,00 3,17 0,0096
7 Акції 05763814 ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" UA4000074058 3 000 0,75 2 250,00 52 425,00 5,16 0,0026
8 Акції 01386326 ПАТ "Мостобуд" UA4000072912 130 10,00 1 300,00 2 470,04 0,24 0,0224
9 Акції 14307794 ПАТ "Мотор Січ" UA4000143135 27 135,00 3 645,00 48 579,16 4,78 0,0013
10 Акції 05785448 АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" UA4000088579 20 000 0,80 16 000,00 78 600,00 7,74 0,0647
11 Акції 00196204 ПАТ "Укрграфіт" UA4000069066 30 000 3,35 100 500,00 15 000,00 1,48 0,0430
12 Акції 00135390 ПАТ "Укрнафта" UA4000117501 200 0,25 50,00 21 650,00 2,13 0,0004
13 Акції 00131954 АК "Харківобленерго" UA4000083984 10 000 0,25 2 500,00 9 500,00 0,94 0,0039
14 Акції 22927045 ПАТ "Центренерго" UA4000079081 7 300 1,30 9 490,00 34 565,50 3,40 0,0020
15 Акції 00191035 ПАТ "ЯКХЗ" UA0500491008 25 000 0,25 6 250,00 13 075,00 1,29 0,0183
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
16 Облігації підприємств 23494714 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" UA4000169007 30 1 000,00 30 000,00 32 088,75 3,16
17 Облігації підприємств 34186061 ПАТ "Банк Руский Стандарт" UA4000166227 47 1 000,00 47 000,00 48 542,19 4,78
18 Облігації підприємств 00039002 ПАТ Промінвестбанк UA4000107213 100 1 000,00 100 000,00 103 112,00 10,15
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 597 805,00 673 286,16 66,26 Х
- короткострокових  Х Х Х Х 597 805,00 673 286,16 66,26 Х
- довгострокових  Х Х Х Х Х
 
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
 
 
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
 
N з/п Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) Місцезнаходження об'єкта нерухомості Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5
Разом: Х Х
 
 
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
 
N з/п
Вид рахунку
Сума грошових коштів
Найменування банку
МФО банку
Дохід за депозитним рахунком (%) Термін зберігання
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
у гривнях в іноземній валюті назва валюти вклади у гривнях вклади в іноземній валюті дата початку зберігання дата закінчення зберігання
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Поточний 2 949,56 UAH ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 0,2900
2 Поточний 61,31 UAH ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 0,0060
3 Депозитний 3 400,00 UAH ПАТ "ІДЕЯ БАНК" м.Львів 336310 13,00 12.09.2013 12.03.2014 0,3350
4 Депозитний 93 000,00 UAH ПАТ "ІДЕЯ БАНК" м.Львів 336310 16,75 16.04.2013 13.03.2014 9,1520
5 Депозитний 96 200,00 UAH ПАТ "Український Професійний Банк" м.Київ 300205 15,00 11.02.2011 13.02.2014 9,4670
6 Депозитний 100,00 UAH ПАТ "ПУМБ" м. Донецьк 334851 16,50 20.03.2012 14.03.2014 0,0100
7 Депозитний 250,00 UAH ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 9,50 14.07.2010 22.12.2014 0,0250
8 Депозитний 5 000,00 UAH ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001 20,75 26.03.2010 03.04.2014 0,4920
9 Депозитний 30 000,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 24,00 13.12.2013 16.03.2015 2,9520
10 Депозитний 60 000,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 24,00 13.12.2013 16.03.2015 5,9040
11 Депозитний 31 500,00 UAH ПАТ "ТЕРРА БАНК", м.Київ 380601 25,00 02.11.2012 13.03.2014 3,1000
12 Депозитний 10 000,00 UAH ПАТ "ТЕРРА БАНК", м.Київ 380601 25,00 02.11.2012 13.06.2014 0,9840
13 Депозитний 10 000,00 UAH ПАТ "ТЕРРА БАНК", м.Київ 380601 25,00 08.11.2012 15.09.2014 0,9840
Разом: 
Х  342 460,87 Х Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  33,7010
У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
 
 
 
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
 
N з/п Назва банку МФО банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унція) Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х 
 
 
5. Перелік інших інвестицій
 
N з/п  Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%) 
Разом:  Х 
 
 
6. Дебіторська заборгованість 
 
N з/п
Дебіторська заборгованість
Дата виникнення дебіторської заборгованості
Планова дата погашення дебіторської заборгованості
Чиста реалізаційна вартість (грн)
Первісна вартість
Резерв сумнівних боргів (грн)
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора найменування дебітора предмет заборгованості
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 30370711 Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Інше 16.12.2013 17.02.2014 220,00 220,00 0,0220
2 35917889 ПАТ "Розрахунковий центр" Інше 14.08.2013 31.12.2014 238,53 238,53 0,0230
Разом:  Х Х Х Х Х 458,53 458,53 0.00 0,0450
 
 
Керівник компанії з Городецький Леонід Анатолійович
управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Керівник зберігача 
(підпис) (П. І. Б.) 
М. П.