Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"        
Довідка        
про вартість чистіх активів        
станом на 31 березня 2009 р.        
Показник на початок року на кінець звітнього періоду        
грн грн        
Активи фонду, грн 4 602 735,40 4 181 476,85        
Зобов`язання фонду, грн 14 907,98 14 307,37        
Вартість чистих активів фонду, грн ( ряд.1 - ряд.2) 4 587 827,42 4 167 169,48        
Кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, одиниць 4 803 4 804        
У т.ч. розміщених серед:        
а) юридичних осіб, 1 621 1 621        
у т.ч.        
- резидентів 1 621 1 621        
- нерезидентів            
б) фізичних осіб, 3 182 3 183        
у т.ч.        
- резидентів 3 182 3 183        
- нерезидентів            
Вартість чистих активів в розрахунку на один ЦБ, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) 955,20 867,44        
             
             
             
Керівник компанії     Білик О.Є.        
з управління активами (підпис)   (прізвище)        
               
      М.П.            
             
Керівник зберігача              
(підпис)   (прізвище)        
               
               
      М.П.            
             
   
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду  
Перелік інвестицій в цінні папери  
станом на 31 березня 2009 р.  
               
№ п/п Емітент (ЄДРПОУ) Назва Емітента Код ISIN ЦП Назва ЦП Кількість ЦП, шт Номінальна вартість ЦП, грн Оціночна вартість ЦП, грн  
1 32167106 ПАНТЕК-виробництво ТОВ АА1510553 Векселі 1 227 500,00 228 000,00  
2 05768898 Дніпрошина, ВАТ UA0405621006 Акції 2 500 125 000,00 25 000,00  
3 01386326 Мостобуд ВАТ UA1000271007 Акції 100 1 000,00 15 500,00  
4 00165712 Світло шахтаря ХМБЗ ВАТ UA2000211001 Акції 70 000 700,00 10 500,00  
5 00196204 Укрграфіт ВАТ UA0801201106 Акції 20 000 67 000,00 40 000,00  
6 05393043 Дніпровський металургiйний комбiнат Дзерж. ВАТ UA0401211000 Акції 15 000 3 750,00 4 350,00  
7 05471081 Севастопольенерго, ЕК, ВАТ UA0100041005 Акції 2 500 625,00 37 250,00  
8 00131954 Харківобленерго АК UA2000731008 Акції 9 000 2 250,00 19 800,00  
9 21666051 Кредитпромбанк ВАТ UA100079АС0 Облігації підприємств 290 290 000,00 238 873,00  
10 26597691 Одеська міська рада UA150499EC03 Облігації місцевих позик 380 380 000,00 338 139,20  
11 00013480 Міністерство фінансів України (випуск 1) UA3B00020909 Облігації державні внутрішні 540 540 000,00 507 551,40  
12 31068734 Інсахарпром-К, ТОВ UA4000010102 Облігації підприємств 210 210 000,00 142 360,89  
13 33299878 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА ТОВ UA4000014856 Облігації підприємств 280 280 000,00 285 339,60  
14 14282829 ПУМБ UA4000035034 Облігації підприємств 270 270 000,00 278 370,00  
15 05766356 Сумихімпром, ВАТ UA 400001303 Облігації підприємств 170 170 000,00 172 550,00  
16 26502957 Донецька міська Рада UA050792EB00 Облігації місцевих позик 38 38 000,00 32 870,89  
17 00013480 Міністерство фінансів України (випуск 1) UA3B00021006 Облігації державні внутрішні 470 470 000,00 469 854,12  
РАЗОМ:   Х Х 121 749 3 075 825,00 2 846 309,10  
             
             
             
Керівник компанії     Білик О.Є.        
з управління активами (підпис)   (прізвище)        
               
      М.П.            
             
         
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"        
Довідка        
про фінансові інвестиції        
станом на 31 березня 2009 р.        
             
№ п/п Види цінних паперів Номінальна вартість На кінець звітнього періоду        
тис. грн. Оціночна вартість,        
  тис. грн.  
1 2 3 4        
Цінні папери вітчизняних емітентів        
Державні цінні папери        
1 Облігації внутрішніх державних позик 1 010 000,00 977 405,52        
2 Облігації зовнішніх державних позик            
3 Облігації місцевих позик 418 000,00 371 010,09        
4 Казначейскі зобов'язання            
5 Усього державних цінних паперів 1 428 000,00 1 348 415,61        
(ряд. 1+ ряд.2 + ряд.3 + ряд.4)        
Цінні папери емітентів - резидентів України        
6 Акції 200 325,00 152 400,00        
7 Облігації 1 220 000,00 1 117 493,49        
8 Ощадні сертифікати            
9 Інші цінні папери 227 500,00 228 000,00        
10 Усього цінних паперів емітентів-резидентів 1 647 825,00 1 497 893,49        
(ряд. 6+ ряд.7 + ряд.8 + ряд.9)        
11 Разом цінних паперів вітчизняних емітентів 3 075 825,00 2 846 309,10        
(ряд. 5+ ряд.10)        
             
Цінні папери іноземних емітентів        
Цінні папери іноземних держав        
12 Внутрішні            
13 Зовнішні            
14 Усього цінних паперів іноземних держав            
(ряд. 12+ ряд.13)        
Цінні папери емітентів - нерезидентів        
15 Акції            
16 Облігації            
17 Інші цінні папери            
18 Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів            
(ряд. 15+ ряд.16 + ряд.17)        
19 Разом цінних паперів іноземних емітентів            
(ряд. 14+ ряд.18)        
20 Усього фінансових інвестицій 3 075 825,00 2 846 309,10        
(ряд. 11+ ряд.19),        
 у т.ч.:        
21 - короткострокових 3 075 825,00 2 846 309,10        
22 - довгострокових            
             
             
             
Керівник компанії     Білик О.Є.        
з управління активами (підпис)   (прізвище)        
               
      М.П.