Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"        
Довідка        
про вартість чистіх активів        
станом на 31 грудня 2008 р.        
Показник на початок року на кінець звітнього періоду        
грн грн        
Активи фонду, грн 4 150 641,90 4 602 735,40        
Зобов`язання фонду, грн 264 964,38 14 907,98        
Вартість чистих активів фонду, грн ( ряд.1 - ряд.2) 3 885 677,52 4 587 827,42        
Кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, одиниць 3 266 4 803        
У т.ч. розміщених серед:        
а) юридичних осіб, 1 280 1 621        
у т.ч.        
- резидентів 1 280 1 621        
- нерезидентів            
б) фізичних осіб, 1 986 3 182        
у т.ч.        
- резидентів 1 986 3 182        
- нерезидентів            
Вартість чистих активів в розрахунку на один ЦБ, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) 1 189,74 955,20        
             
             
             
Керівник компанії     Білик О. Є.        
з управління активами (підпис)   (прізвище)        
               
      М.П.            
             
Керівник зберігача              
(підпис)   (прізвище)        
               
               
      М.П.            
             
   
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду  
Перелік інвестицій в цінні папери  
станом на 31 грудня 2008 р.  
               
№ п/п Емітент (ЄДРПОУ) Назва Емітента Код ISIN ЦП Назва ЦП Кількість ЦП, шт Номінальна вартість ЦП, грн Оціночна вартість ЦП, грн  
1 32167106 ПАНТЕК-виробництво ТОВ АА1510553 Векселі 1 227 500,00 228 000,00  
2 23359034 Дніпрообленерго ЕК ВАТ UA0400161008 Акції 100 1 000,00 12 000,00  
3 00190816 Алчевський коксохімічний завод, ВАТ UA1200511004 Акції 50 000 12 500,00 15 000,00  
4 05768898 Дніпрошина, ВАТ UA0405621006 Акції 2 500 125 000,00 90 050,00  
5 24432974 Міттал Арселор Кривий Ріг, ВАТ UA0403911003 Акції 5 000 5 000,00 55 000,00  
6 01386326 Мостобуд ВАТ UA1000271007 Акції 100 1 000,00 22 500,00  
7 00165712 Світло шахтаря ХМБЗ ВАТ UA2000211001 Акції 70 000 700,00 14 175,00  
8 00196204 Укрграфіт ВАТ UA0801201106 Акції 20 000 67 000,00 40 000,00  
9 05393043 Днiпровський металургiйний комбiнат UA0401211000 Акції 15 000 3 750,00 7 500,00  
10 00231610 Кременчуцький колісний завод UA1600511000 Акції 1 500 9 750,00 58 500,00  
11 00210890 Стахановський вагонзавод ВАТ UA1200661007 Акції 7 250 7 612,50 10 150,00  
12 13498562 Шахта Красноармійська - Західна №1, ВАТ UA0506831009 Акції 12 000 3 000,00 20 400,00  
13 30478733 Комфорт-Інвест ІК ТзОВ UA4000022461 Облігації підприємств 270 270 000,00 299 329,72  
14 05471081 Севастопольенерго, ЕК, ВАТ UA0100041005 Акції 2 500 625,00 37 250,00  
15 05763814 Крюківський вагонобудівний завод UA1600181101 Акції 4 000 3 000,00 36 000,00  
16 00131954 Харківобленерго АК UA2000731008 Акції 9 000 2 250,00 17 910,00  
17 21666051 Кредитпромбанк ВАТ UA100079АС0 Облігації підприємств 290 290 000,00 324 419,78  
18 26502957 Донецька міська Рада UA050792EB00 Облігації місцевих позик 62 62 000,00 63 828,24  
19 26597691 Одеська міська рада UA150499EC03 Облігації місцевих позик 380 380 000,00 395 472,38  
20 00013480 Міністерство фінансів України (випуск 1) UA3B00020909 Облігації державні внутрішні 540 540 000,00 542 240,24  
21 00127522 Міжрегіональна Академія управління персоналом UA100268AA03 Облігації підприємств 250 250 000,00 285 884,08  
22 03121566 Українська автомобільна корпорація АТ UA1006981005 Акції 50 750,00 3 695,00  
23 31068734 Інсахарпром-К, ТОВ UA4000010102 Облігації підприємств 210 210 000,00 227 604,53  
24 19411125 Європейський страховий альянс, ЗАТ UA519411125A Облігації підприємств 50 50 000,00 54 754,16  
25 33299878 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА ТОВ UA4000014856 Облігації підприємств 280 280 000,00 338 686,46  
26 14282829 ПУМБ UA4000035034 Облігації підприємств 270 270 000,00 287 666,61  
27 05766356 Сумихімпром, ВАТ UA 400001303 Облігації підприємств 170 170 000,00 188 652,13  
РАЗОМ:   Х Х 201 773 3 242 437,50 3 676 668,33  
             
             
             
Керівник компанії     Білик О. Є.        
з управління активами (підпис)   (прізвище)        
               
      М.П.            
             
         
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"        
Довідка        
про фінансові інвестиції        
станом на 31 грудня 2008 р.        
             
№ п/п Види цінних паперів Номінальна вартість На кінець звітнього періоду        
тис. грн. Оціночна вартість,        
  тис. грн.  
1 2 3 4        
Цінні папери вітчизняних емітентів        
Державні цінні папери        
1 Облігації внутрішніх державних позик 540 000,00 542 240,24        
2 Облігації зовнішніх державних позик            
3 Облігації місцевих позик 442 000,00 459 300,62        
4 Казначейскі зобов'язання            
5 Усього державних цінних паперів 982 000,00 1 001 540,86        
(ряд. 1+ ряд.2 + ряд.3 + ряд.4)        
Цінні папери емітентів - резидентів України        
6 Акції 242 937,50 440 130,00        
7 Облігації 1 790 000,00 2 006 997,47        
8 Ощадні сертифікати            
9 Інші цінні папери 227 500,00 228 000,00        
10 Усього цінних паперів емітентів-резидентів 2 260 437,50 2 675 127,47        
(ряд. 6+ ряд.7 + ряд.8 + ряд.9)        
11 Разом цінних паперів вітчизняних емітентів 3 242 437,50 3 676 668,33        
(ряд. 5+ ряд.10)        
             
Цінні папери іноземних емітентів        
Цінні папери іноземних держав        
12 Внутрішні            
13 Зовнішні            
14 Усього цінних паперів іноземних держав            
(ряд. 12+ ряд.13)        
Цінні папери емітентів - нерезидентів        
15 Акції            
16 Облігації            
17 Інші цінні папери            
18 Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів            
(ряд. 15+ ряд.16 + ряд.17)        
19 Разом цінних паперів іноземних емітентів            
(ряд. 14+ ряд.18)        
20 Усього фінансових інвестицій 3 242 437,50 3 676 668,33        
(ряд. 11+ ряд.19),        
 у т.ч.:        
21 - короткострокових 3 242 437,50 3 676 668,33        
22 - довгострокових            
             
             
             
Керівник компанії     Білик О. Є.        
з управління активами (підпис)   (прізвище)        
               
      М.П.