Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"   33540395   АВ 416818   09.07.2008   18.08.2010    
  (повне найменування КУА)    (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)    (серія та номер ліцензії)    (дата видачі)    (дата закінчення)     
                                                             
Довідка про  
вартість чистих активів інвестиційного фонду  
                                                             
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування ІСІ)   
                                                             
станом на "31" грудня 2009 року   
Інформація про ІСІ   
                                                             
                                                      Таблиця 1
                                                             
Реєстраційний код за ЄДРІСІ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ Дата укладання договору на управління активами ІСІ* Вид ІСІ Тип ІСІ Термін дії ІСІ**  
1 2 3 4 5 6 7  
231641 35159971 03.05.2007   пайовий закритий строковий диверсифікований 03.05.2017  
                                                             
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.                                                         
** Заповнюється лише для строкових фондів.
                                                             
                                                             
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду  
                                                             
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)   
станом на "31" грудня 2009 року   
                                                             
                                                      Таблиця 2
                                                             
N з/п  Найменування показника  Значення показника   
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду   
 
Активи фонду, грн 4 602 735,40 4 683 034,27  
(оцінна вартість)   
Зобов'язання фонду, грн  14 907,98 14 373,64  
Вартість чистих активів фонду, грн 4 587 827,42 4 668 660,63  
(ряд. 1 - ряд. 2)   
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, 4 803 4 806  
у т. ч. розміщених серед:   
4.1  а) юридичних осіб, 1 621 1 623  
у т. ч.   
4.1.1  резидентів;  1 621 1 623  
4.1.2  нерезидентів;       
4.2  б) фізичних осіб, 3 182 3 183  
у т. ч.   
4.2.1  резидентів;  3 182 3 183  
4.2.2  нерезидентів       
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) 955,20 971,42  
Номінальна вартість одного цінного папера  1 000,00 1 000,00  
                                                             
                                                             
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду  
                                                             
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)   
станом на "31" грудня 2009 року   
                                                             
1. Перелік інвестицій у цінні папери
                                                      Таблиця 3
                                                             
N з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України  
1 Облігації державні внутрішні 00013480 Міністерство фінансів України (випуск 1) UA4000058267 400 1 000,00 400 000,00 372 873,12 7,96 0,0217  
2 Облігації державні внутрішні 00013480 Міністерство фінансів України (випуск 1) UA4000060073 200 1 000,00 200 000,00 192 363,82 4,11 0,0108  
3 Облігації державні внутрішні 00013480 Міністерство фінансів України (випуск 1) UA4000060271 200 1 000,00 200 000,00 181 191,82 3,87 0,0108  
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)  
4 Облігації місцевих позик 26502957 Донецька міська Рада UA050792EB00 17 1 000,00 17 000,00 16 013,34 0,34 0,0378  
5 Облігації місцевих позик 26597691 Одеська міська рада UA150499EC03 380 1 000,00 380 000,00 338 139,20 7,22 1,2667  
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)  
6 Акції 14305909 АВАЛЬ АППБ UA1000051003 50 000 0,10 5 000,00 12 285,00 0,26 0,0003  
7 Акції 00191075 Авдіївський коксохімічний завод, ВАТ UA0500561008 2 000 1,76 3 520,00 21 115,80 0,45 0,0010  
8 Акції 05808735 АвтоКрАЗ ХК ВАТ UA1600661102 200 000 0,25 50 000,00 32 000,00 0,68 0,0088  
9 Акції 00191158 Азовсталь Металургійний комбінат ВАТ UA0501431003 15 000 0,25 3 750,00 40 234,50 0,86 0,0005  
10 Акції 00190816 Алчевський коксохімічний завод, ВАТ UA1200511004 130 000 0,25 32 500,00 66 300,00 1,42 0,0043  
11 Акції 05393043 Дніпровський металургiйний комбiнат Дзерж. ВАТ UA0401211000 85 000 0,25 21 250,00 51 000,00 1,09 0,0013  
12 Акції 05393122 Дніпропетровський трубний завод ВАТ UA0403421003 250 82,31 20 577,50 27 500,00 0,59 0,0237  
13 Акції 00186536 Дніпроспецсталь ВАТ UA0800161004 10 46,25 462,50 20 500,00 0,44 0,0009  
14 Акції 05768898 Дніпрошина, ВАТ UA0405621006 2 500 50,00 125 000,00 42 500,00 0,91 0,0708  
15 Акції 23343582 Донбасенерго, ВАТ UA0500131000 300 10,00 3 000,00 16 473,93 0,35 0,0013  
16 Акції 00191164 Донецький металургійний завод, ВАТ UA0500121001 300 000 0,25 75 000,00 30 900,00 0,66 0,0828  
17 Акції 23269555 Західенерго ВАТ UA1300591005 130 10,00 1 300,00 42 510,00 0,91 0,0010  
18 Акції 05808592 Луцький автомобільний завод ВАТ UA0300401009 6 000 0,25 1 500,00 1 321,80 0,03 0,0008  
19 Акції 00131587 Львівобленерго UA1300051000 10 000 0,25 2 500,00 59 500,00 1,27 0,0052  
20 Акції 20355550 Маріупольський завод важкого машинобудування, ВАТ UA0500281003 600 0,25 150,00 15 000,00 0,32 0,0039  
21 Акції 00191129 Маріупольський металургіний комбінат ім.Ілліча ВАТ UA0500661006 10 000 0,25 2 500,00 23 896,00 0,51 0,0003  
22 Акції 01386326 Мостобуд ВАТ UA1000271007 200 10,00 2 000,00 74 000,00 1,58 0,0345  
23 Акції 14307794 Мотор Січ ВАТ UA0800541007 85 135,00 11 475,00 139 625,76 2,98 0,0041  
24 Акції 05785448 Насосенергомаш ВАТ UA1801021007 20 000 0,80 16 000,00 80 840,00 1,73 0,0647  
25 Акції 00191023 Північний ГЗК, ВАТ UA0402091005 15 000 0,25 3 750,00 54 012,00 1,15 0,0007  
26 Акції 00165712 Світло шахтаря ХМБЗ ВАТ UA2000211001 70 000 0,01 700,00 42 000,00 0,90 0,0626  
27 Акції 05471081 Севастопольенерго, ЕК, ВАТ UA0100041005 4 500 0,25 1 125,00 63 000,00 1,35 0,0113  
28 Акції 05761614 Стирол Концерн ВАТ UA4000000798 300 35,00 10 500,00 14 397,99 0,31 0,0032  
29 Акції 05747991 Сумське МНВО ім. М.Фрунзе, ВАТ UA1800051005 800 10,00 8 000,00 43 600,00 0,93 0,0011  
30 Акції 00196204 Укрграфіт ВАТ UA0801201106 20 000 3,35 67 000,00 5 600,00 0,12 0,0286  
31 Акції 00131954 Харківобленерго АК UA2000731008 9 000 0,25 2 250,00 29 700,00 0,63 0,0035  
32 Акції 00191135 Харцизький трубний ВАТ UA0500331006 10 000 0,05 500,00 12 890,00 0,28 0,0004  
33 Акції 22927045 Центренерго ВАТ UA1006831002 4 000 1,30 5 200,00 37 806,40 0,81 0,0011  
34 Акції 00191035 Ясинівський коксохімічний завод, ВАТ UA0500491008 10 000 0,25 2 500,00 25 180,00 0,54 0,0073  
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)  
35 Облігації підприємств 14359319 ВТБ Банк UA4000048086 210 1 000,00 210 000,00 209 316,10 4,47 0,0072  
36 Облігації підприємств 31068734 Інсахарпром-К, ТОВ UA4000010102 210 1 000,00 210 000,00 142 360,89 3,04 0,4200  
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 2 096 010,00 2 577 947,47 Х Х  
- короткострокових  Х Х Х Х 2 096 010,00 2 577 947,47 Х Х  
- довгострокових  Х Х Х Х     Х Х  
                                                             
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
                                                             
                                                             
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
                                                             
N з/п Найменування об'єкта нерухомого майна Місцезнаходження об'єкта нерухомості Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
1 2 3 4 5  
Разом: Х Х   Х  
                                                             
                                                             
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
                                                             
N з/п Сума грошових коштів (грн.) Назва банку МФО банку Дохід за депозитним рахунком (%) Термін зберігання Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
у гривнях в іноземній валюті вклади у гривнях вклади в іноземній валюті дата початку зберігання дата закінчення зберігання  
3 4 5 6 7 8 9 10  
1 117 532,00   АКБ "Інтеграл", м. Київ 320735         2,5100  
2 105 000,00   ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001         2,2420  
3 131,26   АК "УСБ", міська дирекція, м.Київ 322012         0,0030  
4 243 824,86   ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк 334970 16,00       5,2070  
5 860,67   АКБ "Інтеграл", м. Київ 320735         0,0180  
6 339,80   ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001         0,0070  
7 1 000,00   АКБ "Інтеграл" 320735         0,0210  
Разом:  468 688,59 0.00 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х   
                                                             
                                                             
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
                                                             
N з/п Назва банку МФО банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унція) Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
1 2 3 4 5 6 7 8  
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х    Х   
                                                             
                                                             
5. Перелік інших інвестицій
                                                             
N з/п  Об'єкт інвестування  Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%)   
 
1 система клієнт-банк Інтеграл 63,35 0,0010  
Разом:  Х  63,35 Х  
                                                             
                                                             
6. Дебіторська заборгованість 
                                                             
N з/п Дебіторська заборгованість Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Первісна вартість Резерв сумнівних боргів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора найменування дебітора предмет заборгованості  
2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 31068734 Інсахарпром-К, ТОВ Облігації підприємств іменні процентні А Нараховані, але не сплачені відсотки 20.01.2009 25.01.2009 8 376,90 8 376,90   0,1790  
2 26502957 Донецька міська Рада Облігації місцевих позик іменні процентні В Нараховані, але не сплачені відсотки 30.06.2009 11.07.2010 4 302,11 4 302,11   0,0920  
3 14359319 ВТБ Банк Облігації підприємств Іменні процентні В Інше 24.12.2009 20.01.2010 6 930,50 6 930,50   0,1480  
4 2855504159 Кот В. М. Інше 17.01.2008 03.05.2017 92,88 92,88   0,0020  
5 35917889 ВДЦП ВАТ Інше 13.11.2009 07.12.2009 33,81 33,81   0,0010  
6 33308667 АРТ-КАПІТАЛ ІФК Цінні папери 04.08.2009 31.07.2010 813 928,86 813 928,86   17,3800  
7 33308667 АРТ-КАПІТАЛ ІФК Цінні папери 05.06.2009 31.07.2010 450 000,00 450 000,00   9,6090  
8 19017842 ВіЕйБі Банк Грошові кошти 15.06.2009 30.09.2009 170 000,00 170 000,00   3,6300  
9 33299878 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА ТОВ Грошові кошти 13.07.2009 05.08.2009 182 669,80 182 669,80   3,9010  
Разом:  Х Х Х Х Х 1 636 334,86 1 636 334,86 0.00 Х  
                                                             
                                                             
Керівник компанії з                   Городецький Леонід Анатолійович    
управління активами  (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.                             
                                                             
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна    
з управління активами  (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.                             
                                                             
Керівник зберігача       
                    (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.