Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"   33540395   АВ 416818   09.07.2008   18.08.2010    
  (повне найменування КУА)    (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)    (серія та номер ліцензії)    (дата видачі)    (дата закінчення)     
                                                             
Довідка про  
вартість чистих активів інвестиційного фонду  
                                                             
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування ІСІ)   
                                                             
станом на "31" березня 2010 року   
Інформація про ІСІ   
                                                             
                                                      Таблиця 1
                                                             
Реєстраційний код за ЄДРІСІ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ Дата укладання договору на управління активами ІСІ* Вид ІСІ Тип ІСІ Термін дії ІСІ**  
1 2 3 4 5 6 7  
231641 35159971 03.05.2007   пайовий закритий строковий диверсифікований 03.05.2017  
                                                             
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.                                                         
** Заповнюється лише для строкових фондів.
                                                             
                                                             
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду  
                                                             
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)   
станом на "31" березня 2010 року   
                                                             
                                                      Таблиця 2
                                                             
N з/п  Найменування показника  Значення показника   
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду   
 
Активи фонду, грн 4 683 034,27 5 975 440,23  
(оцінна вартість)   
Зобов'язання фонду, грн  14 373,64 22 760,62  
Вартість чистих активів фонду, грн 4 668 660,63 5 952 679,61  
(ряд. 1 - ряд. 2)   
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, 4 806 4 806  
у т. ч. розміщених серед:   
4.1  а) юридичних осіб, 1 623 1 623  
у т. ч.   
4.1.1  резидентів;  1 623 1 623  
4.1.2  нерезидентів;       
4.2  б) фізичних осіб, 3 183 3 183  
у т. ч.   
4.2.1  резидентів;  3 183 3 183  
4.2.2  нерезидентів       
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) 971,42 1 238,59  
Номінальна вартість одного цінного папера  1 000,00 1 000,00  
                                                             
                                                             
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду  
                                                             
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)   
станом на "31" березня 2010 року   
                                                             
1. Перелік інвестицій у цінні папери
                                                      Таблиця 3
                                                             
N з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України  
1 Облігації державні внутрішні 00013480 Міністерство фінансів України (випуск 1) UA4000058267 400 1 000,00 400 000,00 372 873,12 6,24 0,0217  
2 Облігації державні внутрішні 00013480 Міністерство фінансів України (випуск 1) UA4000060271 200 1 000,00 200 000,00 193 866,00 3,24 0,0108  
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)  
3 Облігації місцевих позик 26597691 Одеська міська рада UA150499EC03 380 1 000,00 380 000,00 338 139,20 5,66 1,2667  
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)  
4 Акції 00191075 Авдіївський коксохімічний завод, ВАТ UA0500561008 7 000 1,76 12 320,00 105 185,50 1,76 0,0036  
5 Акції 05808735 АвтоКрАЗ ХК ВАТ UA1600661102 200 000 0,25 50 000,00 34 000,00 0,57 0,0088  
6 Акції 00190816 Алчевський коксохімічний завод, ВАТ UA1200511004 180 000 0,25 45 000,00 120 816,00 2,02 0,0060  
7 Акції 05393043 Дніпровський металургiйний комбiнат Дзерж. ВАТ UA0401211000 120 000 0,25 30 000,00 124 368,00 2,08 0,0018  
8 Акції 05393122 Дніпропетровський трубний завод ВАТ UA0403421003 250 82,31 20 577,50 49 432,13 0,83 0,0237  
9 Акції 00186536 Дніпроспецсталь ВАТ UA0800161004 10 46,25 462,50 24 500,00 0,41 0,0009  
10 Акції 05768898 Дніпрошина, ВАТ UA0405621006 2 500 50,00 125 000,00 77 500,00 1,30 0,0708  
11 Акції 23343582 Донбасенерго, ВАТ UA0500131000 700 10,00 7 000,00 68 755,54 1,15 0,0030  
12 Акції 00191164 Донецький металургійний завод, ВАТ UA0500121001 300 000 0,25 75 000,00 49 500,00 0,83 0,0828  
13 Акції 00191193 Єнакієвський металургійний завод ВАТ UA0502681002 200 15,25 3 050,00 58 743,88 0,98 0,0019  
14 Акції 00182863 Житомирський маслозавод UA0600071007 5 000 0,05 250,00 53 750,00 0,90 0,0636  
15 Акції 00131400 КРИМЕНЕРГО ВАТ UA0100021007 5 000 0,25 1 250,00 29 250,00 0,49 0,0029  
16 Акції 05763814 Крюківський вагонобудівний завод UA1600181101 800 0,75 600,00 22 402,48 0,38 0,0007  
17 Акції 00131587 Львівобленерго UA1300051000 5 000 0,25 1 250,00 32 500,00 0,54 0,0026  
18 Акції 20355550 Маріупольський завод важкого машинобудування, ВАТ UA0500281003 3 000 0,25 750,00 112 548,90 1,88 0,0195  
19 Акції 00191129 Маріупольський металургіний комбінат ім.Ілліча ВАТ UA0500661006 10 000 0,25 2 500,00 39 266,00 0,66 0,0003  
20 Акції 01386326 Мостобуд ВАТ UA1000271007 200 10,00 2 000,00 154 773,30 2,59 0,0345  
21 Акції 14307794 Мотор Січ ВАТ UA0800541007 70 135,00 9 450,00 175 000,00 2,93 0,0034  
22 Акції 05785448 Насосенергомаш ВАТ UA1801021007 20 000 0,80 16 000,00 114 000,00 1,91 0,0647  
23 Акції 00191282 Полтавський ГЗК ВАТ UA1600971204 2 500 9,96 24 900,00 176 416,75 2,95 0,0038  
24 Акції 00165712 Світло шахтаря ХМБЗ ВАТ UA2000211001 270 000 0,01 2 700,00 256 500,00 4,29 0,2416  
25 Акції 05471081 Севастопольенерго, ЕК, ВАТ UA0100041005 4 500 0,25 1 125,00 60 750,00 1,02 0,0113  
26 Акції 00210890 Стахановський вагонзавод ВАТ UA1200661007 10 000 1,05 10 500,00 50 899,00 0,85 0,0133  
27 Акції 05761614 Стирол Концерн ВАТ UA4000000798 1 500 35,00 52 500,00 135 469,05 2,27 0,0161  
28 Акції 00196204 Укрграфіт ВАТ UA0801201106 20 000 3,35 67 000,00 7 000,00 0,12 0,0286  
29 Акції 21574573 Форум АКБ UA1006051007 10 000 10,00 100 000,00 91 359,00 1,53 0,0161  
30 Акції 00131954 Харківобленерго АК UA2000731008 29 000 0,25 7 250,00 149 811,10 2,51 0,0113  
31 Акції 00191135 Харцизький трубний ВАТ UA0500331006 30 000 0,05 1 500,00 53 853,00 0,90 0,0012  
32 Акції 13498562 Шахта Красноармійська - Західна №1, ВАТ UA0506831009 6 000 0,25 1 500,00 48 805,80 0,82 0,0007  
33 Акції 00191035 Ясинівський коксохімічний завод, ВАТ UA0500491008 10 000 0,25 2 500,00 51 399,00 0,86 0,0073  
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)  
34 Облігації підприємств 31068734 Інсахарпром-К, ТОВ UA4000010102 210 1 000,00 210 000,00 0,02   0,4200  
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 1 863 935,00 3 433 432,77 Х Х  
- короткострокових  Х Х Х Х 1 863 935,00 3 433 432,77 Х Х  
- довгострокових  Х Х Х Х     Х Х  
                                                             
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
                                                             
                                                             
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
                                                             
N з/п Найменування об'єкта нерухомого майна Місцезнаходження об'єкта нерухомості Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
1 2 3 4 5  
Разом: Х Х   Х  
                                                             
                                                             
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
                                                             
N з/п Сума грошових коштів (грн.) Назва банку МФО банку Дохід за депозитним рахунком (%) Термін зберігання Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
у гривнях в іноземній валюті вклади у гривнях вклади в іноземній валюті дата початку зберігання дата закінчення зберігання  
3 4 5 6 7 8 9 10  
1 422 194,55   АКБ "Інтеграл", м. Київ 320735         7,0650  
2 535 000,00   ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001 22,00       8,9530  
3 9,00   АК "УСБ", міська дирекція, м.Київ 322012            
4 460 812,12   ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк 334970 22,30       7,7120  
5 1 395,43   АКБ "Інтеграл", м. Київ 320735         0,0230  
6 158,98   ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001         0,0030  
7 1 000,00   АКБ "Інтеграл", м. Київ 320735 2,00       0,0170  
8 5 000,00   ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк 334970 20,00       0,0840  
9 266 000,00   ВАТ "ВТБ" Банк 321767         4,4520  
Разом:  1 691 570,08 0.00 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х   
                                                             
                                                             
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
                                                             
N з/п Назва банку МФО банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унція) Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
1 2 3 4 5 6 7 8  
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х    Х   
                                                             
                                                             
5. Перелік інших інвестицій
                                                             
N з/п  Об'єкт інвестування  Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%)   
 
1 система клієнт-банк Інтеграл 0,02    
Разом:  Х  0,02 Х  
                                                             
                                                             
6. Дебіторська заборгованість 
                                                             
N з/п Дебіторська заборгованість Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Первісна вартість Резерв сумнівних боргів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора найменування дебітора предмет заборгованості  
2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 2855504159 Кот В. М. Інше 17.01.2008 03.05.2017 92,88 92,88   0,0020  
2 31068734 Інсахарпром-К, ТОВ Облігації підприємств іменні процентні А Нараховані, але не сплачені відсотки 20.01.2009 25.01.2009 8 376,90 8 376,90   0,1400  
3 35917889 ВДЦП ВАТ Інше 11.03.2010 16.04.2010 297,55 297,55   0,0050  
4 33308667 АРТ-КАПІТАЛ ІФК Цінні папери 04.08.2009 31.07.2010 671 669,93 671 669,93   11,2410  
5 19017842 ВіЕйБі Банк Грошові кошти 15.06.2009 30.09.2009 170 000,00 170 000,00   2,8450  
6 00039019 Укрсоцбанк АКБСР Інше 10.03.2010 16.04.2010 0,10 0,10      
Разом:  Х Х Х Х Х 850 437,36 850 437,36 0.00 Х  
                                                             
                                                             
Керівник компанії з                   Городецький Леонід Анатолійович    
управління активами  (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.                             
                                                             
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна    
з управління активами  (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.                             
                                                             
Керівник зберігача       
                    (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.