Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"        
Довідка        
про вартість чистіх активів        
станом на 31 березня 2008 р.        
Показник на початок року на кінець звітнього періоду        
грн грн        
Активи фонду, грн 4 150 641,90 6 554 081,40        
Зобов`язання фонду, грн 264 964,38 372 807,18        
Вартість чистих активів фонду, грн ( ряд.1 - ряд.2) 3 885 677,52 6 181 274,22        
Кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, одиниць 3 266 5 656        
У т.ч. розміщених серед:        
а) юридичних осіб, 1 280 1 905        
у т.ч.        
- резидентів 1 280 1 905        
- нерезидентів            
б) фізичних осіб, 1 986 3 751        
у т.ч.        
- резидентів 1 986 3 751        
- нерезидентів            
Вартість чистих активів в розрахунку на один ЦБ, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) 1 189,74 1 092,87        
             
             
             
Керівник компанії     Білик О. Є.        
з управління активами (підпис)   (прізвище)        
               
      М.П.            
             
Керівник зберігача              
(підпис)   (прізвище)        
               
               
      М.П.            
             
   
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду  
Перелік інвестицій в цінні папери  
станом на 31 березня 2008 р.  
               
№ п/п Емітент (ЄДРПОУ) Назва Емітента Код ISIN ЦП Назва ЦП Кількість ЦП, шт Номінальна вартість ЦП, грн Оціночна вартість ЦП, грн  
1 25167451 Глобинський Мясокомбінат ТОВ UA400002617 Облігації підприємств 170 170 000,00 171 096,50  
2 32167106 ПАНТЕК-виробництво ТОВ АА1510553 Векселі 1 227 500,00 228 000,00  
3 32073263 ПАНТЕК ЗАТ АА0252758 Векселі 1 239 500,00 240 000,00  
4 23359034 Дніпрообленерго ЕК ВАТ UA0400161008 Акції 100 1 000,00 62 600,00  
5 00131305 Київенерго ВАТ АК UA1000551002 Акції 5 000 1 250,00 174 500,00  
6 23269555 Західенерго ВАТ UA1300591005 Акції 100 1 000,00 50 900,00  
7 00190816 Алчевський коксохімічний завод, ВАТ UA1200511004 Акції 75 000 18 750,00 80 625,00  
8 01386326 Мостобуд ВАТ UA1000271007 Акції 100 1 000,00 196 500,00  
9 00196204 Укрграфіт ВАТ UA0801201106 Акції 20 000 67 000,00 120 000,00  
10 05393043 Днiпровський металургiйний комбiнат UA0401211000 Акції 30 000 7 500,00 93 000,00  
11 00231610 Кременчуцький колісний завод UA1600511000 Акції 1 500 9 750,00 82 500,00  
12 00293054 Волинь-Цемент UA1700621006 Акції 3 000 150,00 228 000,00  
13 05393056 Дніпропетровський металургійний з. ім.Петровського UA0406691008 Акції 40 000 10 000,00 66 000,00  
14 13498562 Шахта Красноармійська - Західна №1, ВАТ UA0506831009 Акції 12 000 3 000,00 174 000,00  
15 30478733 Комфорт-Інвест ІК ТзОВ UA4000022461 Облігації підприємств 230 230 000,00 232 875,00  
16 05471081 Севастопольенерго, ЕК, ВАТ UA0100041005 Акції 5 000 1 250,00 165 000,00  
17 05763814 Крюківський вагонобудівний завод UA1600181101 Акції 4 000 3 000,00 122 000,00  
18 00131954 Харківобленерго АК UA2000731008 Акції 9 000 2 250,00 104 580,00  
19 02023732 Екосорб УК UA102419BA06 Облігації підприємств 10 50 000,00 120 000,00  
20 26502957 Донецька міська Рада UA050792EB00 Облігації місцевих позик 92 92 000,00 100 448,36  
21 26597691 Одеська міська рада UA150499EC03 Облігації місцевих позик 180 180 000,00 186 660,00  
22 00127522 Міжрегіональна Академія управління персоналом UA100268AA03 Облігації підприємств 250 250 000,00 250 000,00  
23 03121566 Українська автомобільна корпорація АТ UA1006981005 Акції 50 750,00 34 500,00  
24 31068734 Інсахарпром-К, ТОВ UA4000010102 Облігації підприємств 210 210 000,00 215 993,40  
25 19411125 Європейський страховий альянс, ЗАТ 122 Облігації підприємств 50 50 000,00 50 383,00  
26 05766356 Сумихімпром, ВАТ UA 400001303 Облігації підприємств 170 170 000,00 172 553,40  
РАЗОМ:   Х Х 206 214 1 996 650,00 3 722 714,66  
             
             
             
Керівник компанії     Білик О. Є.        
з управління активами (підпис)   (прізвище)        
               
      М.П.            
             
         
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"        
Довідка        
про фінансові інвестиції        
станом на 31 березня 2008 р.        
             
№ п/п Види цінних паперів Номінальна вартість На кінець звітнього періоду        
тис. грн. Оціночна вартість,        
  тис. грн.  
1 2 3 4        
Цінні папери вітчизняних емітентів        
Державні цінні папери        
1 Облігації внутрішніх державних позик            
2 Облігації зовнішніх державних позик            
3 Облігації місцевих позик 272 000,00 287 108,36        
4 Казначейскі зобов'язання            
5 Усього державних цінних паперів 272 000,00 287 108,36        
(ряд. 1+ ряд.2 + ряд.3 + ряд.4)        
Цінні папери емітентів - резидентів України        
6 Акції 127 650,00 1 754 705,00        
7 Облігації 1 130 000,00 1 212 901,30        
8 Ощадні сертифікати            
9 Інші цінні папери 467 000,00 468 000,00        
10 Усього цінних паперів емітентів-резидентів 1 724 650,00 3 435 606,30        
(ряд. 6+ ряд.7 + ряд.8 + ряд.9)        
11 Разом цінних паперів вітчизняних емітентів 1 996 650,00 3 722 714,66        
(ряд. 5+ ряд.10)        
             
Цінні папери іноземних емітентів        
Цінні папери іноземних держав        
12 Внутрішні            
13 Зовнішні            
14 Усього цінних паперів іноземних держав            
(ряд. 12+ ряд.13)        
Цінні папери емітентів - нерезидентів        
15 Акції            
16 Облігації            
17 Інші цінні папери            
18 Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів            
(ряд. 15+ ряд.16 + ряд.17)        
19 Разом цінних паперів іноземних емітентів            
(ряд. 14+ ряд.18)        
20 Усього фінансових інвестицій 1 996 650,00 3 722 714,66        
(ряд. 11+ ряд.19),        
 у т.ч.:        
21 - короткострокових 1 996 650,00 3 722 714,66        
22 - довгострокових            
             
             
             
Керівник компанії     Білик О. Є.        
з управління активами (підпис)   (прізвище)        
               
      М.П.