Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"        
Довідка        
про вартість чистіх активів        
станом на 30 вересня 2007 р.        
Показник на початок року на кінець звітнього періоду        
грн грн        
Активи фонду, грн   1 372 512,53        
Зобов`язання фонду, грн   26 702,91        
Вартість чистих активів фонду, грн ( ряд.1 - ряд.2)   1 345 809,62        
Кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, одиниць   1 236        
У т.ч. розміщених серед:        
а) юридичних осіб,   490        
у т.ч.        
- резидентів   490        
- нерезидентів            
б) фізичних осіб,   746        
у т.ч.        
- резидентів   746        
- нерезидентів            
Вартість чистих активів в розрахунку на один ЦБ, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4)   1 088,84        
             
             
             
Керівник компанії     Білик О. Є.        
з управління активами (підпис)   (прізвище)        
               
      М.П.            
             
Керівник зберігача              
(підпис)   (прізвище)        
               
               
      М.П.            
             
   
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду  
Перелік інвестицій в цінні папери  
станом на 30 вересня 2007 р.  
               
№ п/п Емітент (ЄДРПОУ) Назва Емітента Код ISIN ЦП Назва ЦП Кількість ЦП, шт Номінальна вартість ЦП, грн Оціночна вартість ЦП, грн  
1 23269555 Західенерго ВАТ UA1300591005 Акції 100 1 000,00 54 800,00  
2 32204722 Місто Інвестиційно-будівна корпорація ТОВ UA4000000962 Облігації підприємств 10 000 222 000,00 250 000,00  
3 30478733 Комфорт-Інвест ІК ТзОВ UA4000022461 Облігації підприємств 45 45 000,00 50 850,00  
4 05471081 Севастопольенерго, ЕК, ВАТ UA0100041005 Акції 5 000 1 250,00 68 000,00  
РАЗОМ:   Х Х 15 145 269 250,00 423 650,00  
             
             
             
Керівник компанії     Білик О. Є.        
з управління активами (підпис)   (прізвище)        
               
      М.П.            
             
         
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"        
Довідка        
про фінансові інвестиції        
станом на 30 вересня 2007 р.        
             
№ п/п Види цінних паперів Номінальна вартість На кінець звітнього періоду        
тис. грн. Оціночна вартість,        
  тис. грн.  
1 2 3 4        
Цінні папери вітчизняних емітентів        
Державні цінні папери        
1 Облігації внутрішніх державних позик            
2 Облігації зовнішніх державних позик            
3 Облігації місцевих позик            
4 Казначейскі зобов'язання            
5 Усього державних цінних паперів            
(ряд. 1+ ряд.2 + ряд.3 + ряд.4)        
Цінні папери емітентів - резидентів України        
6 Акції 2 250,00 122 800,00        
7 Облігації 267 000,00 300 850,00        
8 Ощадні сертифікати            
9 Інші цінні папери            
10 Усього цінних паперів емітентів-резидентів 269 250,00 423 650,00        
(ряд. 6+ ряд.7 + ряд.8 + ряд.9)        
11 Разом цінних паперів вітчизняних емітентів 269 250,00 423 650,00        
(ряд. 5+ ряд.10)        
             
Цінні папери іноземних емітентів        
Цінні папери іноземних держав        
12 Внутрішні            
13 Зовнішні            
14 Усього цінних паперів іноземних держав            
(ряд. 12+ ряд.13)        
Цінні папери емітентів - нерезидентів        
15 Акції            
16 Облігації            
17 Інші цінні папери            
18 Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів            
(ряд. 15+ ряд.16 + ряд.17)        
19 Разом цінних паперів іноземних емітентів            
(ряд. 14+ ряд.18)        
20 Усього фінансових інвестицій 269 250,00 423 650,00        
(ряд. 11+ ряд.19),        
 у т.ч.:        
21 - короткострокових 269 250,00 423 650,00        
22 - довгострокових            
             
             
             
Керівник компанії     Білик О. Є.        
з управління активами (підпис)   (прізвище)        
               
      М.П.