Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"        
Довідка        
про вартість чистіх активів        
станом на 31 грудня 2007 р.        
Показник на початок року на кінець звітнього періоду        
грн грн        
Активи фонду, грн   4 150 641,90        
Зобов`язання фонду, грн   264 964,38        
Вартість чистих активів фонду, грн ( ряд.1 - ряд.2)   3 885 677,52        
Кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, одиниць   3 266        
У т.ч. розміщених серед:        
а) юридичних осіб,   1 280        
у т.ч.        
- резидентів   1 280        
- нерезидентів            
б) фізичних осіб,   1 986        
у т.ч.        
- резидентів   1 986        
- нерезидентів            
Вартість чистих активів в розрахунку на один ЦБ, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4)   1 189,74        
             
             
             
Керівник компанії     Білик О. Є.        
з управління активами (підпис)   (прізвище)        
               
      М.П.            
             
Керівник зберігача              
(підпис)   (прізвище)        
               
               
      М.П.            
             
   
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду  
Перелік інвестицій в цінні папери  
станом на 31 грудня 2007 р.  
               
№ п/п Емітент (ЄДРПОУ) Назва Емітента Код ISIN ЦП Назва ЦП Кількість ЦП, шт Номінальна вартість ЦП, грн Оціночна вартість ЦП, грн  
1 25167451 Глобинський Мясокомбінат ТОВ UA4000026173 Облігації підприємств 170 170 000,00 171 096,50  
2 00135390 Укрнафта ВАТ UA1004781001 Акції 200 50,00 79 600,00  
3 23359034 Дніпрообленерго ЕК ВАТ UA0400161008 Акції 100 1 000,00 87 000,00  
4 23269555 Західенерго ВАТ UA1300591005 Акції 100 1 000,00 59 100,00  
5 00190816 Алчевський коксохімічний завод, ВАТ UA1200511004 Акції 75 000 18 750,00 87 000,00  
6 01386326 Мостобуд ВАТ UA1000271007 Акції 45 450,00 97 200,00  
7 05393043 Днiпровський металургiйний комбiнат UA0401211000 Акції 30 000 7 500,00 108 000,00  
8 00231610 Кременчуцький колісний завод UA1600511000 Акції 1 500 9 750,00 61 500,00  
9 20574766 Кагарлицький автомеханічний завод ВАТ - Векселі 1 40 048,00 40 048,00  
10 20574766 Кагарлицький автомеханічний завод ВАТ -- Векселі 1 15 100,00 15 100,00  
11 05393056 Дніпропетровський металургійний з. ім.Петровського UA0406691008 Акції 40 000 10 000,00 100 000,00  
12 30478733 Комфорт-Інвест ІК ТзОВ UA4000022461 Облігації підприємств 100 100 000,00 128 000,00  
13 05471081 Севастопольенерго, ЕК, ВАТ UA0100041005 Акції 5 000 1 250,00 110 550,00  
14 05763814 Крюківський вагонобудівний завод UA1600181101 Акції 4 000 3 000,00 147 200,00  
15 00131954 Харківобленерго АК UA2000731008 Акції 9 000 2 250,00 114 300,00  
16 02023732 Екосорб УК UA102419BA06 Облігації підприємств 10 50 000,00 120 000,00  
17 26502957 Донецька міська Рада UA050792EB00 Облігації місцевих позик 92 92 000,00 100 448,36  
18 26597691 Одеська міська рада UA4000010102 Облігації місцевих позик 96 96 000,00 100 290,24  
19 00127522 Міжрегіональна Академія управління персоналом UA100268AA03 Облігації підприємств 100 100 000,00 100 000,00  
20 03121566 Українська автомобільна корпорація АТ UA1006981005 Акції 50 750,00 38 900,00  
21 31068734 Інсахарпром-К, ТОВ UA4000010102 Облігації підприємств 100 100 000,00 102 750,00  
22 05766356 Сумихімпром, ВАТ UA 400001303 Облігації підприємств 170 170 000,00 173 179,00  
РАЗОМ:   Х Х 165 835 988 898,00 2 141 262,10  
             
             
             
Керівник компанії     Білик О. Є.        
з управління активами (підпис)   (прізвище)        
               
      М.П.            
             
         
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"        
Довідка        
про фінансові інвестиції        
станом на 31 грудня 2007 р.        
             
№ п/п Види цінних паперів Номінальна вартість На кінець звітнього періоду        
тис. грн. Оціночна вартість,        
  тис. грн.  
1 2 3 4        
Цінні папери вітчизняних емітентів        
Державні цінні папери        
1 Облігації внутрішніх державних позик            
2 Облігації зовнішніх державних позик            
3 Облігації місцевих позик 188 000,00 200 738,60        
4 Казначейскі зобов'язання            
5 Усього державних цінних паперів 188 000,00 200 738,60        
(ряд. 1+ ряд.2 + ряд.3 + ряд.4)        
Цінні папери емітентів - резидентів України        
6 Акції 55 750,00 1 090 350,00        
7 Облігації 690 000,00 795 025,50        
8 Ощадні сертифікати            
9 Інші цінні папери 55 148,00 55 148,00        
10 Усього цінних паперів емітентів-резидентів 800 898,00 1 940 523,50        
(ряд. 6+ ряд.7 + ряд.8 + ряд.9)        
11 Разом цінних паперів вітчизняних емітентів 988 898,00 2 141 262,10        
(ряд. 5+ ряд.10)        
             
Цінні папери іноземних емітентів        
Цінні папери іноземних держав        
12 Внутрішні            
13 Зовнішні            
14 Усього цінних паперів іноземних держав            
(ряд. 12+ ряд.13)        
Цінні папери емітентів - нерезидентів        
15 Акції            
16 Облігації            
17 Інші цінні папери            
18 Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів            
(ряд. 15+ ряд.16 + ряд.17)        
19 Разом цінних паперів іноземних емітентів            
(ряд. 14+ ряд.18)        
20 Усього фінансових інвестицій 988 898,00 2 141 262,10        
(ряд. 11+ ряд.19),        
 у т.ч.:        
21 - короткострокових 988 898,00 2 141 262,10        
22 - довгострокових            
             
             
             
Керівник компанії     Білик О. Є.        
з управління активами (підпис)   (прізвище)        
               
      М.П.