Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"   33540395   АВ 416818   09.07.2008   18.08.2010    
  (повне найменування КУА)    (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)    (серія та номер ліцензії)    (дата видачі)    (дата закінчення)     
                                                             
Довідка про  
вартість чистих активів інвестиційного фонду  
                                                             
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування ІСІ)   
                                                             
станом на "30" червня 2010 року   
Інформація про ІСІ   
                                                             
                                                      Таблиця 1
                                                             
Реєстраційний код за ЄДРІСІ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ Дата укладання договору на управління активами ІСІ* Вид ІСІ Тип ІСІ Термін дії ІСІ**  
1 2 3 4 5 6 7  
231641 35159971 03.05.2007   пайовий закритий строковий диверсифікований 03.05.2017  
                                                             
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.                                                         
** Заповнюється лише для строкових фондів.
                                                             
                                                             
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду  
                                                             
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)   
станом на "30" червня 2010 року   
                                                             
                                                      Таблиця 2
                                                             
N з/п  Найменування показника  Значення показника   
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду   
 
Активи фонду, грн 4 683 034,27 4 786 119,02  
(оцінна вартість)   
Зобов'язання фонду, грн  14 373,64 36 327,54  
Вартість чистих активів фонду, грн 4 668 660,63 4 749 791,48  
(ряд. 1 - ряд. 2)   
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, 4 806 4 806  
у т. ч. розміщених серед:   
4.1  а) юридичних осіб, 1 623 1 623  
у т. ч.   
4.1.1  резидентів;  1 623 1 623  
4.1.2  нерезидентів;       
4.2  б) фізичних осіб, 3 183 3 183  
у т. ч.   
4.2.1  резидентів;  3 183 3 183  
4.2.2  нерезидентів       
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) 971,42 988,30  
Номінальна вартість одного цінного папера  1 000,00 1 000,00  
                                                             
                                                             
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду  
                                                             
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)   
станом на "30" червня 2010 року   
                                                             
1. Перелік інвестицій у цінні папери
                                                      Таблиця 3
                                                             
N з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України  
1 Облігації державні внутрішні 00013480 Міністерство фінансів України (випуск 1) UA4000058267 400 1 000,00 400 000,00 398 800,00 8,33 0,0217  
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)  
2 Облігації місцевих позик 26597691 Одеська міська рада UA150499EC03 380 1 000,00 380 000,00 338 139,20 7,07 1,2667  
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)  
3 Акції 05808735 АвтоКрАЗ ХК ВАТ UA1600661102 200 000 0,25 50 000,00 33 100,00 0,69 0,0088  
4 Акції 00190816 Алчевський коксохімічний завод, ВАТ UA1200511004 100 000 0,25 25 000,00 46 000,00 0,96 0,0033  
5 Акції 00130872 Дніпроенерго ВАТ UA0800291009 25 25,00 625,00 25 509,06 0,53 0,0006  
6 Акції 05393122 Дніпропетровський трубний завод ВАТ UA0403421003 250 82,31 20 577,50 23 137,50 0,48 0,0237  
7 Акції 00186536 Дніпроспецсталь ВАТ UA0800161004 10 46,25 462,50 15 825,00 0,33 0,0009  
8 Акції 05768898 Дніпрошина, ВАТ UA0405621006 2 500 50,00 125 000,00 56 250,00 1,18 0,0708  
9 Акції 23343582 Донбасенерго, ВАТ UA0500131000 1 200 10,00 12 000,00 77 454,36 1,62 0,0051  
10 Акції 00191164 Донецький металургійний завод, ВАТ UA0500121001 300 000 0,25 75 000,00 21 000,00 0,44 0,0828  
11 Акції 00182863 Житомирський маслозавод UA0600071007 5 000 0,05 250,00 39 375,00 0,82 0,0636  
12 Акції 00213428 Запоріжтрансформатор UA0800961007 10 000 0,01 100,00 20 500,00 0,43    
13 Акції 00131400 КРИМЕНЕРГО ВАТ UA0100021007 5 000 0,25 1 250,00 15 500,00 0,32 0,0029  
14 Акції 05444546 Кримський содовий завод ВАТ UA0100031006 20 000 1,00 20 000,00 29 000,00 0,61 0,0091  
15 Акції 00131587 Львівобленерго UA1300051000 15 000 0,25 3 750,00 60 000,00 1,25 0,0077  
16 Акції 01386326 Мостобуд ВАТ UA1000271007 400 10,00 4 000,00 138 945,92 2,90 0,0690  
17 Акції 14307794 Мотор Січ ВАТ UA0800541007 15 135,00 2 025,00 33 129,54 0,69 0,0007  
18 Акції 05785448 Насосенергомаш ВАТ UA1801021007 20 000 0,80 16 000,00 124 800,00 2,61 0,0647  
19 Акції 00191023 Північний ГЗК, ВАТ UA0402091005 10 000 0,25 2 500,00 82 894,00 1,73 0,0004  
20 Акції 00191282 Полтавський ГЗК ВАТ UA1600971204 2 500 9,96 24 900,00 96 987,50 2,03 0,0038  
21 Акції 00165712 Світло шахтаря ХМБЗ ВАТ UA2000211001 70 000 0,01 700,00 49 000,00 1,02 0,0626  
22 Акції 05471081 Севастопольенерго, ЕК, ВАТ UA0100041005 4 500 0,25 1 125,00 50 400,00 1,05 0,0113  
23 Акції 00210890 Стахановський вагонзавод ВАТ UA1200661007 10 000 1,05 10 500,00 52 524,00 1,10 0,0133  
24 Акції 05761614 Стирол Концерн ВАТ UA4000000798 500 35,00 17 500,00 33 550,00 0,70 0,0054  
25 Акції 05747991 Сумське МНВО ім. М.Фрунзе, ВАТ UA1800051005 600 10,00 6 000,00 33 667,86 0,70 0,0008  
26 Акції 00196204 Укрграфіт ВАТ UA0801201106 20 000 3,35 67 000,00 50 000,00 1,05 0,0286  
27 Акції 00131954 Харківобленерго АК UA2000731008 29 000 0,25 7 250,00 87 000,00 1,82 0,0113  
28 Акції 00191135 Харцизький трубний завод ВАТ UA0500331006 15 000 0,05 750,00 18 220,50 0,38 0,0006  
29 Акції 00191035 Ясинівський коксохімічний завод, ВАТ UA0500491008 30 000 0,25 7 500,00 98 718,00 2,06 0,0219  
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)  
30 Облігації підприємств 31068734 Інсахарпром-К, ТОВ UA4000010102 210 1 000,00 210 000,00 0,02   0,4200  
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 1 491 765,00 2 149 427,46 Х Х  
- короткострокових  Х Х Х Х 1 491 765,00 2 149 427,46 Х Х  
- довгострокових  Х Х Х Х     Х Х  
                                                             
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
                                                             
                                                             
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
                                                             
N з/п Найменування об'єкта нерухомого майна Місцезнаходження об'єкта нерухомості Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
1 2 3 4 5  
Разом: Х Х   Х  
                                                             
                                                             
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
                                                             
N з/п Сума грошових коштів (грн.) Назва банку МФО банку Дохід за депозитним рахунком (%) Термін зберігання Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
у гривнях в іноземній валюті вклади у гривнях вклади в іноземній валюті дата початку зберігання дата закінчення зберігання  
3 4 5 6 7 8 9 10  
1 307 360,71   АКБ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735         6,4220  
2 458 500,00   ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001 22,00   16.12.2008 31.12.2010 9,5800  
3 600 209,00   АК "УСБ", міська дирекція, м.Київ 322012         12,5410  
4 3 532,39   АКБ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735         0,0740  
5 3 645,90   ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001         0,0760  
6 1 000,00   АКБ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 2,00   25.12.2008 24.12.2010 0,0210  
7 669 324,70   ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк 334970 20,00   22.03.2010 25.03.2011 13,9850  
8 482 827,50   ВАТ "ВТБ" Банк 321767 18,82   29.03.2010 14.07.2010 10,0880  
Разом:  2 526 400,20 0.00 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х   
                                                             
                                                             
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
                                                             
N з/п Назва банку МФО банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унція) Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
1 2 3 4 5 6 7 8  
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х    Х   
                                                             
                                                             
5. Перелік інших інвестицій
                                                             
N з/п  Об'єкт інвестування  Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%)   
 
Разом:  Х    Х  
                                                             
                                                             
6. Дебіторська заборгованість 
                                                             
N з/п Дебіторська заборгованість Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Первісна вартість Резерв сумнівних боргів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора найменування дебітора предмет заборгованості  
2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 31068734 Інсахарпром-К, ТОВ Облігації підприємств іменні процентні А Нараховані, але не сплачені відсотки 20.01.2009 25.01.2009 8 376,90 8 376,90   0,1750  
2 3150716191 Парубець С.Г. Інше 20.04.2010 20.05.2010 18,00 18,00      
3 35917889 ВДЦП ВАТ Інше 11.03.2010 16.04.2010 366,26 366,26   0,0080  
4 19017842 ВіЕйБі Банк Грошові кошти 15.06.2009 30.09.2009 101 530,10 101 530,10   2,1210  
5 00039019 Укрсоцбанк АКБСР Інше 22.04.2010 20.05.2010 0,10 0,10      
Разом:  Х Х Х Х Х 110 291,36 110 291,36 0.00 Х  
                                                             
                                                             
Керівник компанії з                   Городецький Леонід Анатолійович    
управління активами  (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.                             
                                                             
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна    
з управління активами  (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.                             
                                                             
Керівник зберігача       
                    (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.