Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"   33540395   АВ 416818   09.07.2008   18.08.2010    
  (повне найменування КУА)    (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)    (серія та номер ліцензії)    (дата видачі)    (дата закінчення)     
                                                             
Довідка про  
вартість чистих активів інвестиційного фонду  
                                                             
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування ІСІ)   
                                                             
станом на "31" грудня 2009 року   
Інформація про ІСІ   
                                                             
                                                      Таблиця 1
                                                             
Реєстраційний код за ЄДРІСІ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ Дата укладання договору на управління активами ІСІ* Вид ІСІ Тип ІСІ Термін дії ІСІ**  
1 2 3 4 5 6 7  
2111036 35965644 24.04.2008   пайовий відкритий    
                                                             
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.                                                         
** Заповнюється лише для строкових фондів.
                                                             
                                                             
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду  
                                                             
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)   
станом на "31" грудня 2009 року   
                                                             
                                                      Таблиця 2
                                                             
N з/п  Найменування показника  Значення показника   
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду   
 
Активи фонду, грн 351 180,75 1 367 411,84  
(оцінна вартість)   
Зобов'язання фонду, грн  11 230,10 27 211,04  
Вартість чистих активів фонду, грн 339 950,65 1 340 200,80  
(ряд. 1 - ряд. 2)   
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, 3 332 9 102  
у т. ч. розміщених серед:   
4.1  а) юридичних осіб,      
у т. ч.   
4.1.1  резидентів;       
4.1.2  нерезидентів;       
4.2  б) фізичних осіб, 3 332 9 102  
у т. ч.   
4.2.1  резидентів;  3 332 9 102  
4.2.2  нерезидентів       
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) 102,03 147,24  
Номінальна вартість одного цінного папера  100,00 100,00  
                                                             
                                                             
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду  
                                                             
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)   
станом на "31" грудня 2009 року   
                                                             
1. Перелік інвестицій у цінні папери
                                                      Таблиця 3
                                                             
N з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України  
1 Облігації державні внутрішні 00013480 Міністерство фінансів України (випуск 1) UA4000058267 35 1 000,00 35 000,00 31 249,21 2,29 0,0019  
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)  
2 Акції 14305909 АВАЛЬ АППБ UA1000051003 75 000 0,10 7 500,00 18 427,50 1,35 0,0005  
3 Акції 00191075 Авдіївський коксохімічний завод, ВАТ UA0500561008 1 000 1,76 1 760,00 10 557,90 0,77 0,0005  
4 Акції 05808735 АвтоКрАЗ ХК ВАТ UA1600661102 200 000 0,25 50 000,00 32 000,00 2,34 0,0088  
5 Акції 00191158 Азовсталь Металургійний комбінат ВАТ UA0501431003 13 000 0,25 3 250,00 34 869,90 2,55 0,0004  
6 Акції 00190816 Алчевський коксохімічний завод, ВАТ UA1200511004 90 000 0,25 22 500,00 45 900,00 3,36 0,0030  
7 Акції 05393043 Дніпровський металургiйний комбiнат Дзерж. ВАТ UA0401211000 50 000 0,25 12 500,00 30 000,00 2,19 0,0007  
8 Акції 23359034 Дніпрообленерго ЕК ВАТ UA0400161008 60 10,00 600,00 26 400,00 1,93 0,0010  
9 Акції 05393122 Дніпропетровський трубний завод ВАТ UA0403421003 240 82,31 19 754,40 26 400,00 1,93 0,0227  
10 Акції 00186536 Дніпроспецсталь ВАТ UA0800161004 8 46,25 370,00 16 400,00 1,20 0,0007  
11 Акції 23343582 Донбасенерго, ВАТ UA0500131000 600 10,00 6 000,00 32 947,86 2,41 0,0025  
12 Акції 00191164 Донецький металургійний завод, ВАТ UA0500121001 300 000 0,25 75 000,00 30 900,00 2,26 0,0828  
13 Акції 00213428 Запоріжтрансформатор UA0800961007 10 000 0,01 100,00 19 500,00 1,43    
14 Акції 00222226 Запорізький абразивний комбінат, ВАТ UA0804591008 20 000 0,05 1 000,00 21 600,00 1,58 0,0662  
15 Акції 23269555 Західенерго ВАТ UA1300591005 80 10,00 800,00 26 160,00 1,91 0,0006  
16 Акції 00131305 Київенерго ВАТ АК UA1000551002 2 000 0,25 500,00 25 300,00 1,85 0,0018  
17 Акції 00131400 КРИМЕНЕРГО ВАТ UA0100021007 5 000 0,25 1 250,00 15 550,00 1,14 0,0029  
18 Акції 00131587 Львівобленерго UA1300051000 10 000 0,25 2 500,00 59 500,00 4,35 0,0052  
19 Акції 20355550 Маріупольський завод важкого машинобудування, ВАТ UA0500281003 1 200 0,25 300,00 30 000,00 2,19 0,0078  
20 Акції 00191129 Маріупольський металургіний комбінат ім.Ілліча ВАТ UA0500661006 5 000 0,25 1 250,00 11 948,00 0,87 0,0001  
21 Акції 01386326 Мостобуд ВАТ UA1000271007 80 10,00 800,00 29 600,00 2,17 0,0138  
22 Акції 14307794 Мотор Січ ВАТ UA0800541007 25 135,00 3 375,00 41 066,40 3,00 0,0012  
23 Акції 05785448 Насосенергомаш ВАТ UA1801021007 19 000 0,80 15 200,00 76 798,00 5,62 0,0615  
24 Акції 00191023 Північний ГЗК, ВАТ UA0402091005 15 000 0,25 3 750,00 54 012,00 3,95 0,0007  
25 Акції 00191282 Полтавський ГЗК ВАТ UA1600971204 1 300 9,96 12 948,00 35 750,00 2,61 0,0020  
26 Акції 05471081 Севастопольенерго, ЕК, ВАТ UA0100041005 200 0,25 50,00 2 800,00 0,21 0,0005  
27 Акції 05761614 Стирол Концерн ВАТ UA4000000798 400 35,00 14 000,00 19 197,32 1,40 0,0043  
28 Акції 05747991 Сумське МНВО ім. М.Фрунзе, ВАТ UA1800051005 300 10,00 3 000,00 16 350,00 1,20 0,0004  
29 Акції 00131954 Харківобленерго АК UA2000731008 7 000 0,25 1 750,00 23 100,00 1,69 0,0027  
30 Акції 22927045 Центренерго ВАТ UA1006831002 1 800 1,30 2 340,00 17 012,88 1,24 0,0005  
31 Акції 00191035 Ясинівський коксохімічний завод, ВАТ UA0500491008 11 000 0,25 2 750,00 27 698,00 2,03 0,0080  
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 301 897,40 888 994,97 Х Х  
- короткострокових  Х Х Х Х 301 897,40 888 994,97 Х Х  
- довгострокових  Х Х Х Х     Х Х  
                                                             
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
                                                             
                                                             
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
                                                             
N з/п Найменування об'єкта нерухомого майна Місцезнаходження об'єкта нерухомості Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
1 2 3 4 5  
Разом: Х Х   Х  
                                                             
                                                             
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
                                                             
N з/п Сума грошових коштів (грн.) Назва банку МФО банку Дохід за депозитним рахунком (%) Термін зберігання Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
у гривнях в іноземній валюті вклади у гривнях вклади в іноземній валюті дата початку зберігання дата закінчення зберігання  
3 4 5 6 7 8 9 10  
1 49 128,33   АКБ "Інтеграл", м. Київ 320735         3,5930  
2 73 058,00   АК "УСБ", міська дирекція, м.Київ 322012         5,3430  
3 115 000,00   ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001         8,4100  
4 120 494,42   АК "УСБ", міська дирекція, м.Київ 322012         8,8120  
5 164,49   ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001         0,0120  
6 1 000,00   АКБ "Інтеграл" 320735         0,0730  
7 119 571,63   ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк 334970 22,30       8,7440  
Разом:  478 416,87 0.00 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х   
                                                             
                                                             
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
                                                             
N з/п Назва банку МФО банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унція) Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
1 2 3 4 5 6 7 8  
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х    Х   
                                                             
                                                             
5. Перелік інших інвестицій
                                                             
N з/п  Об'єкт інвестування  Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%)   
 
Разом:  Х    Х  
                                                             
                                                             
6. Дебіторська заборгованість 
                                                             
N з/п Дебіторська заборгованість Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Первісна вартість Резерв сумнівних боргів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора найменування дебітора предмет заборгованості  
2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Разом:  Х Х Х Х Х     0.00 Х  
                                                             
                                                             
Керівник компанії з                   Городецький Леонід Анатолійович    
управління активами  (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.                             
                                                             
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна    
з управління активами  (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.                             
                                                             
Керівник зберігача       
                    (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.