Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"   33540395   АВ 416818   09.07.2008   18.08.2010    
  (повне найменування КУА)    (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)    (серія та номер ліцензії)    (дата видачі)    (дата закінчення)     
                                                             
Довідка про  
вартість чистих активів інвестиційного фонду  
                                                             
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування ІСІ)   
                                                             
станом на "31" грудня 2010 року   
Інформація про ІСІ   
                                                             
                                                      Таблиця 1
                                                             
Реєстраційний код за ЄДРІСІ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ Дата укладання договору на управління активами ІСІ* Вид ІСІ Тип ІСІ Термін дії ІСІ**  
1 2 3 4 5 6 7  
2111036 35965644 24.04.2008   пайовий відкритий    
                                                             
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.                                                         
** Заповнюється лише для строкових фондів.
                                                             
                                                             
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду  
                                                             
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)   
станом на "31" грудня 2010 року   
                                                             
                                                      Таблиця 2
                                                             
N з/п  Найменування показника  Значення показника   
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду   
 
Активи фонду, грн 1 367 411,84 2 358 261,82  
(оцінна вартість)   
Зобов'язання фонду, грн  27 211,04 22 630,44  
Вартість чистих активів фонду, грн 1 340 200,80 2 335 631,38  
(ряд. 1 - ряд. 2)   
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, 9 102 17 293  
у т. ч. розміщених серед:   
4.1  а) юридичних осіб,      
у т. ч.   
4.1.1  резидентів;       
4.1.2  нерезидентів;       
4.2  б) фізичних осіб, 9 102 17 293  
у т. ч.   
4.2.1  резидентів;  9 102 17 293  
4.2.2  нерезидентів       
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) 147,24 135,06  
Номінальна вартість одного цінного папера  100,00 100,00  
                                                             
                                                             
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду  
                                                             
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)   
станом на "31" грудня 2010 року   
                                                             
1. Перелік інвестицій у цінні папери
                                                      Таблиця 3
                                                             
N з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)  
1 Акції 14305909 ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" UA4000069603 250 000 0,10 25 000,00 98 675,00 4,18 0,0017  
2 Акції 00191075 ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" UA4000079222 8 000 1,76 14 080,00 118 630,40 5,03 0,0041  
3 Акції 05808735 ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ" UA1600661102 400 000 0,25 100 000,00 78 800,00 3,34 0,0177  
4 Акції 00191158 ВАТ "МК"Азовсталь" UA4000075758 42 000 0,25 10 500,00 120 141,00 5,09 0,0013  
5 Акції 00190816 ВАТ "Алчевський коксохімічний завод" UA1200511004 30 000 0,25 7 500,00 16 050,00 0,68 0,0010  
6 Акції 03118357 ВАТ "ДАКОР ВЕСТ" UA4000084057 600 0,25 150,00 21 674,34 0,92    
7 Акції 05393043 ВАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім.Ф.Е.Дзержинського" UA4000079099 80 000 0,25 20 000,00 35 592,00 1,51 0,0012  
8 Акції 23343582 ВАТ "Донбасенерго" UA4000080675 1 600 10,00 16 000,00 113 766,56 4,82 0,0068  
9 Акції 00191193 ВАТ "Єнакієвський металургійний завод" UA4000079966 650 15,25 9 912,50 112 881,80 4,79 0,0063  
10 Акції 00222226 ВАТ "Запорізький абразивний комбінат" UA0804591008 5 000 0,05 250,00 8 250,00 0,35 0,0165  
11 Акції 05763814 ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" UA4000074058 3 000 0,75 2 250,00 105 860,10 4,49 0,0026  
12 Акції 05763797 ВАТ "Х К "Луганськтепловоз" UA1200681005 20 000 0,25 5 000,00 84 380,00 3,58 0,0091  
13 Акції 05808592 АТ "АК "Богдан Моторс" UA0300401009 350 000 0,25 87 500,00 72 660,00 3,08 0,0476  
14 Акції 01386326 ВАТ "Мостобуд" UA4000072912 300 10,00 3 000,00 91 446,09 3,88 0,0517  
15 Акції 14307794 ВАТ "Мотор Січ" UA0800541007 45 135,00 6 075,00 133 839,42 5,68 0,0022  
16 Акції 00191023 ВАТ "Північний ГЗК" UA4000066922 5 000 0,25 1 250,00 65 504,00 2,78 0,0002  
17 Акції 00191282 ВАТ "Полтавський ГЗК" UA1600971204 2 900 9,96 28 884,00 125 164,29 5,31 0,0044  
18 Акції 05761614 ВАТ "Концерн "Стирол" UA4000000798 1 500 35,00 52 500,00 119 744,70 5,08 0,0161  
19 Акції 21574573 ПАТ "БАНК ФОРУМ" UA1006051007 6 000 10,00 60 000,00 36 103,80 1,53 0,0097  
20 Акції 00191135 ВАТ "Харцизький трубний завод" UA4000081046 36 000 0,05 1 800,00 43 012,80 1,82 0,0014  
21 Акції 22927045 ВАТ "Центренерго" UA4000079081 8 500 1,30 11 050,00 124 666,10 5,29 0,0023  
22 Акції 05508186 ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу" UA4000067912 10 000 0,25 2 500,00 49 580,00 2,10 0,0030  
23 Акції 13498562 ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" UA4000093850 7 000 0,25 1 750,00 31 271,10 1,33 0,0008  
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 466 951,50 1 807 693,50 Х Х  
- короткострокових  Х Х Х Х 466 951,50 1 807 693,50 Х Х  
- довгострокових  Х Х Х Х     Х Х  
                                                             
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
                                                             
                                                             
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
                                                             
N з/п Найменування об'єкта нерухомого майна Місцезнаходження об'єкта нерухомості Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
1 2 3 4 5  
Разом: Х Х   Х  
                                                             
                                                             
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
                                                             
N з/п Сума грошових коштів (грн.) Назва банку МФО банку Дохід за депозитним рахунком (%) Термін зберігання Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
у гривнях в іноземній валюті вклади у гривнях вклади в іноземній валюті дата початку зберігання дата закінчення зберігання  
3 4 5 6 7 8 9 10  
1 7 080,56   ПАТ "Інтеграл", м. Київ 320735         0,3000  
2 61 825,48   КМФ ПАТ "Укрсоцбанк" 322012         2,6220  
3 5 000,00   ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001 22,00   18.03.2010 29.12.2011 0,2120  
4 121,95   КМФ ПАТ "Укрсоцбанк" 322012         0,0050  
5 184,79   ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001         0,0080  
6 1 000,00   АКБ "Інтеграл" 320735 12,00   06.08.2010 23.12.2011 0,0420  
7 2 300,00   АТ «БМ БАНК» 380913 8,00   27.09.2010   0,0980  
8 217 078,88   ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк 334970 20,00   22.03.2010 25.03.2011 9,2050  
9 250 000,00   ПАТ «ВТБ Банк» 321767 12,50   25.05.2010 27.05.2011 10,6010  
10 5 000,00   КБ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", філія РУ, м.Київ 300937 12,00   07.06.2010 22.08.2011 0,2120  
Разом:  549 591,66 0.00 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х   
                                                             
                                                             
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
                                                             
N з/п Назва банку МФО банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унція) Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
1 2 3 4 5 6 7 8  
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х    Х   
                                                             
                                                             
5. Перелік інших інвестицій
                                                             
N з/п  Об'єкт інвестування  Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%)   
 
Разом:  Х    Х  
                                                             
                                                             
6. Дебіторська заборгованість 
                                                             
N з/п Дебіторська заборгованість Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Первісна вартість Резерв сумнівних боргів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора найменування дебітора предмет заборгованості  
2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 24262621 УДК у. м. Інше 06.10.2010 31.03.2011 595,00 595,00   0,0250  
2 35917889 ВДЦП ВАТ Інше 13.12.2010 14.02.2011 381,66 381,66   0,0160  
Разом:  Х Х Х Х Х 976,66 976,66 0.00 Х  
                                                             
                                                             
Керівник компанії з                   Городецький Леонід Анатолійович    
управління активами  (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.                             
                                                             
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна    
з управління активами  (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.                             
                                                             
Керівник зберігача       
                    (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.