Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"   33540395   АВ 416818   09.07.2008   18.08.2010    
  (повне найменування КУА)    (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)    (серія та номер ліцензії)    (дата видачі)    (дата закінчення)     
                                                             
Довідка про  
вартість чистих активів інвестиційного фонду  
                                                             
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування ІСІ)   
                                                             
станом на "30" червня 2010 року   
Інформація про ІСІ   
                                                             
                                                      Таблиця 1
                                                             
Реєстраційний код за ЄДРІСІ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ Дата укладання договору на управління активами ІСІ* Вид ІСІ Тип ІСІ Термін дії ІСІ**  
1 2 3 4 5 6 7  
2111036 35965644 24.04.2008   пайовий відкритий    
                                                             
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.                                                         
** Заповнюється лише для строкових фондів.
                                                             
                                                             
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду  
                                                             
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)   
станом на "30" червня 2010 року   
                                                             
                                                      Таблиця 2
                                                             
N з/п  Найменування показника  Значення показника   
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду   
 
Активи фонду, грн 1 367 411,84 2 771 831,97  
(оцінна вартість)   
Зобов'язання фонду, грн  27 211,04 434 594,31  
Вартість чистих активів фонду, грн 1 340 200,80 2 337 237,66  
(ряд. 1 - ряд. 2)   
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, 9 102 19 019  
у т. ч. розміщених серед:   
4.1  а) юридичних осіб,      
у т. ч.   
4.1.1  резидентів;       
4.1.2  нерезидентів;       
4.2  б) фізичних осіб, 9 102 19 019  
у т. ч.   
4.2.1  резидентів;  9 102 18 968  
4.2.2  нерезидентів    51  
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) 147,24 122,89  
Номінальна вартість одного цінного папера  100,00 100,00  
                                                             
                                                             
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду  
                                                             
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)   
станом на "30" червня 2010 року   
                                                             
1. Перелік інвестицій у цінні папери
                                                      Таблиця 3
                                                             
N з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України  
1 Облігації державні внутрішні 00013480 Міністерство фінансів України (випуск 1) UA4000058267 35 1 000,00 35 000,00 34 895,00 1,26 0,0019  
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)  
2 Акції 00191075 Авдіївський коксохімічний завод, ВАТ UA0500561008 5 000 1,76 8 800,00 62 040,00 2,24 0,0026  
3 Акції 05808735 АвтоКрАЗ ХК ВАТ UA1600661102 300 000 0,25 75 000,00 49 650,00 1,79 0,0133  
4 Акції 03118357 ДАКОР ВЕСТ UA1701211005 1 000 0,25 250,00 46 306,70 1,67    
5 Акції 00130872 Дніпроенерго ВАТ UA0800291009 40 25,00 1 000,00 40 814,49 1,47 0,0010  
6 Акції 23343582 Донбасенерго, ВАТ UA0500131000 1 000 10,00 10 000,00 64 545,30 2,33 0,0042  
7 Акції 00191193 Єнакієвський металургійний завод ВАТ UA0502681002 200 15,25 3 050,00 33 515,50 1,21 0,0019  
8 Акції 22048622 Житомиробленерго ВАТ ЕК UA0600021002 30 000 0,25 7 500,00 51 483,00 1,86 0,0245  
9 Акції 00222226 Запорізький абразивний комбінат, ВАТ UA0804591008 5 000 0,05 250,00 7 500,00 0,27 0,0165  
10 Акції 05763814 Крюківський вагонобудівний завод UA1600181101 2 000 0,75 1 500,00 47 446,80 1,71 0,0017  
11 Акції 20355550 Маріупольський завод важкого машинобудування, ВАТ UA0500281003 1 550 0,25 387,50 32 144,67 1,16 0,0101  
12 Акції 01386326 Мостобуд ВАТ UA1000271007 300 10,00 3 000,00 104 209,44 3,76 0,0517  
13 Акції 14307794 Мотор Січ ВАТ UA0800541007 30 135,00 4 050,00 66 259,08 2,39 0,0014  
14 Акції 05393139 Новомосковський трубний завод ВАТ UA0400031003 14 000 0,25 3 500,00 37 429,00 1,35 0,1167  
15 Акції 00191023 Північний ГЗК, ВАТ UA0402091005 11 000 0,25 2 750,00 91 183,40 3,29 0,0005  
16 Акції 00191282 Полтавський ГЗК ВАТ UA1600971204 3 000 9,96 29 880,00 116 385,00 4,20 0,0046  
17 Акції 00191135 Харцизький трубний завод ВАТ UA0500331006 20 000 0,05 1 000,00 24 294,00 0,88 0,0008  
18 Акції 22927045 Центренерго ВАТ UA1006831002 3 500 1,30 4 550,00 45 248,35 1,63 0,0009  
19 Акції 00191035 Ясинівський коксохімічний завод, ВАТ UA0500491008 7 000 0,25 1 750,00 23 034,20 0,83 0,0051  
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 193 217,50 978 383,93 Х Х  
- короткострокових  Х Х Х Х 193 217,50 978 383,93 Х Х  
- довгострокових  Х Х Х Х     Х Х  
                                                             
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
                                                             
                                                             
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
                                                             
N з/п Найменування об'єкта нерухомого майна Місцезнаходження об'єкта нерухомості Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
1 2 3 4 5  
Разом: Х Х   Х  
                                                             
                                                             
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
                                                             
N з/п Сума грошових коштів (грн.) Назва банку МФО банку Дохід за депозитним рахунком (%) Термін зберігання Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
у гривнях в іноземній валюті вклади у гривнях вклади в іноземній валюті дата початку зберігання дата закінчення зберігання  
3 4 5 6 7 8 9 10  
1 10 959,36   АКБ "Інтеграл", м. Київ 320735         0,3950  
2 244 962,18   АК "УСБ", міська дирекція, м.Київ 322012         8,8380  
3 175 000,00   ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001 19,50   18.03.2010 21.06.2010 6,3140  
4 600 999,74   АК "УСБ", міська дирекція, м.Київ 322012         21,6820  
5 2 968,65   ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001         0,1070  
6 1 000,00   АКБ "Інтеграл" 320735 2,00   25.12.2008 24.12.2010 0,0360  
7 1 000,00   ВАТ «БМ БАНК» 380913 17,00   23.12.2008   0,0360  
8 322 654,83   ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк 334970 20,00   22.03.2010 25.03.2011 11,6400  
9 250 000,00   ВАТ "ВТБ" Банк 321767 12,50   25.12.2008   9,0190  
10 175 000,00   КБ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", філія РУ, м.Київ 300937         6,3140  
11 7 071,66   ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк 334970 22,30   03.09.2009 09.09.2010 0,2550  
Разом:  1 791 616,42 0.00 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х   
                                                             
                                                             
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
                                                             
N з/п Назва банку МФО банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унція) Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
1 2 3 4 5 6 7 8  
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х    Х   
                                                             
                                                             
5. Перелік інших інвестицій
                                                             
N з/п  Об'єкт інвестування  Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%)   
 
Разом:  Х    Х  
                                                             
                                                             
6. Дебіторська заборгованість 
                                                             
N з/п Дебіторська заборгованість Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Первісна вартість Резерв сумнівних боргів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора найменування дебітора предмет заборгованості  
2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 35917889 ВДЦП ВАТ Інше 01.03.2010 20.04.2010 1 006,42 1 006,42   0,0360  
2 33540395 АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент КУА ТОВ Інше 09.02.2010 10.03.2010 825,20 825,20   0,0300  
Разом:  Х Х Х Х Х 1 831,62 1 831,62 0.00 Х  
                                                             
                                                             
Керівник компанії з                   Городецький Леонід Анатолійович    
управління активами  (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.                             
                                                             
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна    
з управління активами  (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.                             
                                                             
Керівник зберігача       
                    (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.