Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"   33540395   АВ 416818   09.07.2008   18.08.2010    
  (повне найменування КУА)    (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)    (серія та номер ліцензії)    (дата видачі)    (дата закінчення)     
                                                             
Довідка про  
вартість чистих активів інвестиційного фонду  
                                                             
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування ІСІ)   
                                                             
станом на "30" вересня 2010 року   
Інформація про ІСІ   
                                                             
                                                      Таблиця 1
                                                             
Реєстраційний код за ЄДРІСІ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ Дата укладання договору на управління активами ІСІ* Вид ІСІ Тип ІСІ Термін дії ІСІ**  
1 2 3 4 5 6 7  
2111036 35965644 24.04.2008   пайовий відкритий    
                                                             
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.                                                         
** Заповнюється лише для строкових фондів.
                                                             
                                                             
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду  
                                                             
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)   
станом на "30" вересня 2010 року   
                                                             
                                                      Таблиця 2
                                                             
N з/п  Найменування показника  Значення показника   
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду   
 
Активи фонду, грн 1 367 411,84 2 483 154,62  
(оцінна вартість)   
Зобов'язання фонду, грн  27 211,04 11 665,88  
Вартість чистих активів фонду, грн 1 340 200,80 2 471 488,74  
(ряд. 1 - ряд. 2)   
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, 9 102 19 879  
у т. ч. розміщених серед:   
4.1  а) юридичних осіб,      
у т. ч.   
4.1.1  резидентів;       
4.1.2  нерезидентів;       
4.2  б) фізичних осіб, 9 102 19 879  
у т. ч.   
4.2.1  резидентів;  9 102 19 879  
4.2.2  нерезидентів       
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) 147,24 124,33  
Номінальна вартість одного цінного папера  100,00 100,00  
                                                             
                                                             
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду  
                                                             
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)   
станом на "30" вересня 2010 року   
                                                             
1. Перелік інвестицій у цінні папери
                                                      Таблиця 3
                                                             
N з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)  
1 Акції 00191075 ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" UA4000079222 5 000 1,76 8 800,00 77 002,50 3,10 0,0026  
2 Акції 05808735 ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ" UA1600661102 400 000 0,25 100 000,00 72 400,00 2,92 0,0177  
3 Акції 00191158 ВАТ "МК"Азовсталь" UA4000075758 23 000 0,25 5 750,00 61 771,10 2,49 0,0007  
4 Акції 05441447 ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" UA4000075014 600 000 0,10 60 000,00 95 700,00 3,85 0,0023  
5 Акції 23343582 ВАТ "Донбасенерго" UA4000080675 1 500 10,00 15 000,00 96 352,50 3,88 0,0063  
6 Акції 00191193 ВАТ "Єнакієвський металургійний завод" UA4000079966 450 15,25 6 862,50 80 142,25 3,23 0,0043  
7 Акції 00222226 ВАТ "Запорізький абразивний комбінат" UA0804591008 5 000 0,05 250,00 8 250,00 0,33 0,0165  
8 Акції 05808592 АТ "АК "Богдан Моторс" UA0300401009 299 000 0,25 74 750,00 56 570,80 2,28 0,0406  
9 Акції 01386326 ВАТ "Мостобуд" UA4000072912 300 10,00 3 000,00 101 229,69 4,08 0,0517  
10 Акції 14307794 ВАТ "Мотор Січ" UA0800541007 55 135,00 7 425,00 117 492,57 4,73 0,0026  
11 Акції 00191023 ВАТ "Північний ГЗК" UA4000066922 9 000 0,25 2 250,00 97 028,10 3,91 0,0004  
12 Акції 00191282 ВАТ "Полтавський ГЗК" UA1600971204 2 900 9,96 28 884,00 121 876,56 4,91 0,0044  
13 Акції 00210890 ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" UA1200661007 17 000 1,05 17 850,00 114 714,30 4,62 0,0225  
14 Акції 00135390 ВАТ "Укрнафта" UA1004781001 480 0,25 120,00 134 565,55 5,42 0,0009  
15 Акції 21560766 ВАТ "Укртелеком" UA1004311007 215 000 0,25 53 750,00 122 034,00 4,91 0,0011  
16 Акції 00191135 ВАТ "Харцизький трубний завод" UA4000081046 31 000 0,05 1 550,00 39 525,00 1,59 0,0012  
17 Акції 22927045 ВАТ "Центренерго" UA4000079081 7 000 1,30 9 100,00 87 546,90 3,53 0,0019  
18 Акції 05508186 ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу" UA4000067912 10 000 0,25 2 500,00 34 760,12 1,40 0,0030  
19 Акції 13498562 ВАТ "Вугільна Компанія "Шахта "Красноармійська - західна №1" UA0506831009 10 000 0,25 2 500,00 47 663,00 1,92 0,0012  
20 Акції 00191035 ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод" UA0500491008 30 000 0,25 7 500,00 109 989,00 4,43 0,0219  
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 407 841,50 1 676 613,94 Х Х  
- короткострокових  Х Х Х Х 407 841,50 1 676 613,94 Х Х  
- довгострокових  Х Х Х Х     Х Х  
                                                             
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
                                                             
                                                             
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
                                                             
N з/п Найменування об'єкта нерухомого майна Місцезнаходження об'єкта нерухомості Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
1 2 3 4 5  
Разом: Х Х   Х  
                                                             
                                                             
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
                                                             
N з/п Сума грошових коштів (грн.) Назва банку МФО банку Дохід за депозитним рахунком (%) Термін зберігання Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
у гривнях в іноземній валюті вклади у гривнях вклади в іноземній валюті дата початку зберігання дата закінчення зберігання  
3 4 5 6 7 8 9 10  
1 130 928,09   ПАТ "Інтеграл", м. Київ 320735         5,2730  
2 107 466,68   КМФ ПАТ "Укрсоцбанк" 322012         4,3280  
3 5 000,00   ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001 18,50   18.03.2010 23.12.2010 0,2010  
4 321,95   КМФ ПАТ "Укрсоцбанк" 322012         0,0130  
5 238,80   ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001         0,0100  
6 63 000,00   АКБ "Інтеграл" 320735 2,00   25.12.2008 24.12.2010 2,5370  
7 2 300,00   АТ «БМ БАНК» 380913 12,00   23.03.2010   0,0930  
8 241 758,26   ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк 334970 20,00   22.03.2010 25.03.2011 9,7360  
9 250 000,00   ПАТ «ВТБ Банк» 321767 12,50   25.05.2010 27.05.2011 10,0680  
10 5 000,00   КБ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", філія РУ, м.Київ 300937 12,00   07.06.2010 22.08.2011 0,2010  
Разом:  806 013,78 0.00 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х   
                                                             
                                                             
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
                                                             
N з/п Назва банку МФО банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унція) Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
1 2 3 4 5 6 7 8  
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х    Х   
                                                             
                                                             
5. Перелік інших інвестицій
                                                             
N з/п  Об'єкт інвестування  Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%)   
 
Разом:  Х    Х  
                                                             
                                                             
6. Дебіторська заборгованість 
                                                             
N з/п Дебіторська заборгованість Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Первісна вартість Резерв сумнівних боргів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора найменування дебітора предмет заборгованості  
2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 35917889 ВДЦП ВАТ Інше 20.09.2010 29.10.2010 526,90 526,90   0,0210  
Разом:  Х Х Х Х Х 526,90 526,90 0.00 Х  
                                                             
                                                             
Керівник компанії з                   Городецький Леонід Анатолійович    
управління активами  (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.                             
                                                             
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна    
з управління активами  (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.                             
                                                             
Керівник зберігача       
                    (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.