Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"   33540395   АВ 416818   09.07.2008   18.08.2010    
  (повне найменування КУА)    (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)    (серія та номер ліцензії)    (дата видачі)    (дата закінчення)     
                                                             
Довідка про  
вартість чистих активів інвестиційного фонду  
                                                             
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування ІСІ)   
                                                             
станом на "31" березня 2010 року   
Інформація про ІСІ   
                                                             
                                                      Таблиця 1
                                                             
Реєстраційний код за ЄДРІСІ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ Дата укладання договору на управління активами ІСІ* Вид ІСІ Тип ІСІ Термін дії ІСІ**  
1 2 3 4 5 6 7  
2111036 35965644 24.04.2008   пайовий відкритий    
                                                             
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.                                                         
** Заповнюється лише для строкових фондів.
                                                             
                                                             
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду  
                                                             
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)   
станом на "31" березня 2010 року   
                                                             
                                                      Таблиця 2
                                                             
N з/п  Найменування показника  Значення показника   
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду   
 
Активи фонду, грн 1 367 411,84 3 790 925,74  
(оцінна вартість)   
Зобов'язання фонду, грн  27 211,04 137 963,61  
Вартість чистих активів фонду, грн 1 340 200,80 3 652 962,13  
(ряд. 1 - ряд. 2)   
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, 9 102 16 519  
у т. ч. розміщених серед:   
4.1  а) юридичних осіб,      
у т. ч.   
4.1.1  резидентів;       
4.1.2  нерезидентів;       
4.2  б) фізичних осіб, 9 102 16 519  
у т. ч.   
4.2.1  резидентів;  9 102 16 519  
4.2.2  нерезидентів       
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) 147,24 221,14  
Номінальна вартість одного цінного папера  100,00 100,00  
                                                             
                                                             
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду  
                                                             
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)   
станом на "31" березня 2010 року   
                                                             
1. Перелік інвестицій у цінні папери
                                                      Таблиця 3
                                                             
N з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України  
1 Облігації державні внутрішні 00013480 Міністерство фінансів України (випуск 1) UA4000058267 35 1 000,00 35 000,00 32 114,74 0,85 0,0019  
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)  
2 Акції 00191075 Авдіївський коксохімічний завод, ВАТ UA0500561008 5 000 1,76 8 800,00 75 132,50 1,98 0,0026  
3 Акції 05808735 АвтоКрАЗ ХК ВАТ UA1600661102 300 000 0,25 75 000,00 51 000,00 1,35 0,0133  
4 Акції 00190816 Алчевський коксохімічний завод, ВАТ UA1200511004 200 000 0,25 50 000,00 134 240,00 3,54 0,0066  
5 Акції 00130694 Вінницяобленерго АК ВАТ UA0200241000 200 10,00 2 000,00 40 000,00 1,06 0,0065  
6 Акції 05393043 Дніпровський металургiйний комбiнат Дзерж. ВАТ UA0401211000 80 000 0,25 20 000,00 82 912,00 2,19 0,0012  
7 Акції 23359034 Дніпрообленерго ЕК ВАТ UA0400161008 100 10,00 1 000,00 56 686,09 1,50 0,0017  
8 Акції 05393122 Дніпропетровський трубний завод ВАТ UA0403421003 240 82,31 19 754,40 47 454,84 1,25 0,0227  
9 Акції 00186536 Дніпроспецсталь ВАТ UA0800161004 20 46,25 925,00 49 000,00 1,29 0,0019  
10 Акції 23343582 Донбасенерго, ВАТ UA0500131000 700 10,00 7 000,00 68 755,54 1,81 0,0030  
11 Акції 00191164 Донецький металургійний завод, ВАТ UA0500121001 300 000 0,25 75 000,00 49 500,00 1,31 0,0828  
12 Акції 00169845 Енерговугілля UA0500751005 1 000 1,86 1 860,00 25 000,00 0,66 0,0183  
13 Акції 00191193 Єнакієвський металургійний завод ВАТ UA0502681002 300 15,25 4 575,00 88 115,82 2,32 0,0029  
14 Акції 00182863 Житомирський маслозавод UA0600071007 10 000 0,05 500,00 106 250,00 2,80 0,1271  
15 Акції 00213428 Запоріжтрансформатор UA0800961007 10 000 0,01 100,00 33 067,00 0,87    
16 Акції 00222226 Запорізький абразивний комбінат, ВАТ UA0804591008 20 000 0,05 1 000,00 51 118,00 1,35 0,0662  
17 Акції 00278876 Корюківська фабрика технічних паперів ВАТ UA2400961007 1 000 8,00 8 000,00 57 000,00 1,50 0,0091  
18 Акції 00131400 КРИМЕНЕРГО ВАТ UA0100021007 5 000 0,25 1 250,00 29 250,00 0,77 0,0029  
19 Акції 05444546 Кримський содовий завод ВАТ UA0100031006 25 000 1,00 25 000,00 66 895,00 1,77 0,0114  
20 Акції 05808592 Луцький автомобільний завод ВАТ UA0300401009 150 000 0,25 37 500,00 47 175,00 1,24 0,0204  
21 Акції 00131587 Львівобленерго UA1300051000 10 000 0,25 2 500,00 65 000,00 1,72 0,0052  
22 Акції 20355550 Маріупольський завод важкого машинобудування, ВАТ UA0500281003 3 000 0,25 750,00 112 548,90 2,97 0,0195  
23 Акції 00191129 Маріупольський металургіний комбінат ім.Ілліча ВАТ UA0500661006 2 000 0,25 500,00 7 853,20 0,21 0,0001  
24 Акції 01386326 Мостобуд ВАТ UA1000271007 200 10,00 2 000,00 154 773,30 4,08 0,0345  
25 Акції 14307794 Мотор Січ ВАТ UA0800541007 30 135,00 4 050,00 78 845,87 2,08 0,0014  
26 Акції 05785448 Насосенергомаш ВАТ UA1801021007 19 000 0,80 15 200,00 108 300,00 2,86 0,0615  
27 Акції 00191282 Полтавський ГЗК ВАТ UA1600971204 2 300 9,96 22 908,00 162 303,41 4,28 0,0035  
28 Акції 00210890 Стахановський вагонзавод ВАТ UA1200661007 10 000 1,05 10 500,00 50 899,00 1,34 0,0133  
29 Акції 05761614 Стирол Концерн ВАТ UA4000000798 500 35,00 17 500,00 45 156,35 1,19 0,0054  
30 Акції 00135390 Укрнафта ВАТ UA1004781001 250 0,25 62,50 66 162,53 1,75 0,0005  
31 Акції 21560766 Укртелеком ВАТ UA1004311007 100 000 0,25 25 000,00 73 540,00 1,94 0,0005  
32 Акції 21574573 Форум АКБ UA1006051007 7 000 10,00 70 000,00 63 951,30 1,69 0,0113  
33 Акції 00131954 Харківобленерго АК UA2000731008 15 000 0,25 3 750,00 77 488,50 2,04 0,0058  
34 Акції 00191135 Харцизький трубний ВАТ UA0500331006 30 000 0,05 1 500,00 53 853,00 1,42 0,0012  
35 Акції 05508186 Шахта Комсомолець Донбасу ВАТ UA0500231008 7 000 0,25 1 750,00 56 300,30 1,49 0,0021  
36 Акції 13498562 Шахта Красноармійська - Західна №1, ВАТ UA0506831009 8 000 0,25 2 000,00 65 074,40 1,72 0,0009  
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 554 234,90 2 432 716,59 Х Х  
- короткострокових  Х Х Х Х 554 234,90 2 432 716,59 Х Х  
- довгострокових  Х Х Х Х     Х Х  
                                                             
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
                                                             
                                                             
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
                                                             
N з/п Найменування об'єкта нерухомого майна Місцезнаходження об'єкта нерухомості Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
1 2 3 4 5  
Разом: Х Х   Х  
                                                             
                                                             
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
                                                             
N з/п Сума грошових коштів (грн.) Назва банку МФО банку Дохід за депозитним рахунком (%) Термін зберігання Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
у гривнях в іноземній валюті вклади у гривнях вклади в іноземній валюті дата початку зберігання дата закінчення зберігання  
3 4 5 6 7 8 9 10  
1 3 719,67   АКБ "Інтеграл", м. Київ 320735         0,0980  
2 343 623,20   АК "УСБ", міська дирекція, м.Київ 322012         9,0640  
3 335 000,00   ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001 19,50       8,8370  
4 394,01   АК "УСБ", міська дирекція, м.Київ 322012         0,0100  
5 210,71   ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001         0,0060  
6 1 000,00   АКБ "Інтеграл" 320735 2,00       0,0260  
7 322 000,00   ВАТ «БМ БАНК» 380913 17,00       8,4940  
8 140 000,00   ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк 334970 20,00       3,6930  
9 209 075,14   ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк 334970 22,30       5,5150  
Разом:  1 355 022,73 0.00 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х   
                                                             
                                                             
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
                                                             
N з/п Назва банку МФО банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унція) Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
1 2 3 4 5 6 7 8  
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х    Х   
                                                             
                                                             
5. Перелік інших інвестицій
                                                             
N з/п  Об'єкт інвестування  Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%)   
 
Разом:  Х    Х  
                                                             
                                                             
6. Дебіторська заборгованість 
                                                             
N з/п Дебіторська заборгованість Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Первісна вартість Резерв сумнівних боргів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора найменування дебітора предмет заборгованості  
2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 33540395 АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент КУА ТОВ Інше 09.02.2010 10.03.2010 825,20 825,20   0,0220  
2 35917889 ВДЦП ВАТ Інше 01.03.2010 20.04.2010 2 361,22 2 361,22   0,0620  
Разом:  Х Х Х Х Х 3 186,42 3 186,42 0.00 Х  
                                                             
                                                             
Керівник компанії з                   Городецький Леонід Анатолійович    
управління активами  (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.                             
                                                             
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна    
з управління активами  (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.                             
                                                             
Керівник зберігача       
                    (підпис)         (П. І. Б.)     
                    М. П.