повернутись
 
Довірче управління
Чому доцільно інвестувати?

Диверсифіковані заощадження – це обов’язковий атрибут будь-якої раціональної людини або родини. Традиційно люди звикли заощаджувати шляхом накопичення за допомогою депозитних вкладів, досить вірно відчуваючи більш високу надійність таких вкладень. Разом з тим, періодично в наше життя надходить інформація про суттєво більшу доходність, яку можна одержати, вклавши кошти в ризикові активи, такі як акції або нерухомість.

Таке вкладання коштів називається інвестуванням і принципово відрізняється від розміщення грошей на депозитних рахунках або в облігаціях. Інвестування передбачає відсутність будь-яких гарантій одержання прибутку та готовність інвестора понести певні ризики. Чим на більший ризик може погодитися інвестор, тим на потенційно вищу доходність вкладень (за сприятливої кон’юнктури ринку) він може розраховувати.

Як правило, доходність пасивних вкладень в інвестиційні активи за досить тривалий проміжок часу перевищує доходність депозиту. Активні операції з активами, що здійснюються на високому професійному рівні, можуть забезпечувати інвестору таку доходність, що є недосяжною для інструментів грошового ринку. При чому, таку високу доходність можуть забезпечити і середньострокові інвестиції. Максимально-ліквідними інструментами для інвестицій є акції.

Найбільш зручно інвестувати шляхом придбання послуги, що забезпечить професійне управління капіталом інвестора. Це дозволить одержати максимальну доходність в межах обраної стратегії. Такою послугою є Довірче управління.