повернутись
 
Інвестиційні фонди
Порівняння публічних фондів


Відкритий фонд акцій «Надбання»
Вид та організаційна форма: Диверсифікований, пайовий
Інвестиційна стратегія: Ризикова з активним управлінням
Розміщення активів: Диверсифіковане; інвестування у ліквідні акції та банківські депозити; максимальна частка акцій 1 емітенту – 5% від активів фонду, депозитів 1 банку – 10% від активів фонду
Частка акцій у портфелі: 60-85%
Мінімальний розмір інвестицій: 1 000,00 грн.
Строк інвестування для інвестора: Необмежений
Ліквідність ЦП фонду: Висока; щоденна можливість виходу з фонду на первинному ринку
Комісія агента за вхід у фонд:

1% від суми купівлі, що дорівнює або перевищує 10 000 гривень
2% від суми купівлі, що менше 10 000 гривень (не менше 50 грн.)

Комісія агента за вихід з фонду:

1% від суми продажу, якщо строк інвестування 2 місяці та більше
2% від суми продажу, якщо строк інвестування 1-2 місяця
3% від суми продажу, якщо строк інвестування менше 1 місяця

Винагорода за управління: 3% від середньорічної вартості чистих активів (ВЧА) фонду
Премія за управління: Відсутня
Відмінна риса фонду: Фонд акцій зі стратегією гнучкого реагування та випередження
Інтервальний фонд «Паритет»
Вид та організаційна форма: Диверсифікований, пайовий
Інвестиційна стратегія: Збалансована з активним управлінням
Розміщення активів: Диверсифіковане; інвестування у ліквідні акції, облігації та банківські депозити; максимальна частка акцій 1 емітенту – 5% від активів фонду, державних/муніципальних облігацій 1 випуску – 10% від активів фонду, корпоративних облігацій 1 емітента – 5% від активів фонду, депозитів 1 банку – 10% від активів фонду
Частка акцій у портфелі: 30-50%
Мінімальний розмір інвестицій: 1 000,00 грн.
Строк інвестування для інвестора: Середньостроковий
Ліквідність ЦП фонду: Середня; щоквартальна можливість виходу з фонду на первинному ринку, щоденна можливість виходу з фонду на вторинному ринку
Комісія агента за вхід у фонд:

1% від суми купівлі, що дорівнює або перевищує 10 000 гривень

2% від суми купівлі, що менше 10 000 гривень (не менше 50 грн.)

Комісія агента за вихід з фонду:

1 грн. від суми продажу, якщо строк інвестування 1 рік та більше

1% від суми продажу, якщо строк інвестування менше 1 року

Винагорода за управління: 3% від середньорічної вартості чистих активів (ВЧА) фонду
Премія за управління: Не більше 15% розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад середньозважену облікову ставку, встановлену Національним банком України
Відмінна риса фонду: Сертифікати фонду дозволяють інвестору зловити прибуток на зростаючому ринку та обмежують його збиток на падаючому ринку
Закритий дивідендний фонд «АнтиБанк»
Вид та організаційна форма: Диверсифікований, пайовий
Інвестиційна стратегія: Помірно ризикова з активним управлінням
Розміщення активів: Диверсифіковане; у ліквідні/неліквідні акції, облігації та банківські депозити; максимальна частка акцій 1 емітенту – 5% від активів фонду, державних/муніципальних облігацій 1 випуску – 10% від активів фонду, корпоративних облігацій 1 емітента – 5% від активів фонду, депозитів 1 банку – 10% від активів фонду
Частка акцій у портфелі: 40-70%
Мінімальний розмір інвестицій: 1 000,00 грн.
Строк інвестування для інвестора: Довгостроковий; дата закриття фонду – 03.05.2017
Ліквідність ЦП фонду: Низька; можливість виходу з фонду на первинному ринку після закриття фонду, можливість виходу з фонду на вторинному ринку
Комісія агента за вхід у фонд:

1% від суми купівлі, що дорівнює або перевищує 10 000 гривень

2% від суми купівлі, що менше 10 000 гривень (не менше 50 грн.)

Комісія агента за вихід з фонду:

1 грн. від суми продажу, якщо строк інвестування 1 рік та більше

1% від суми продажу, якщо строк інвестування менше 1 року

Винагорода за управління: 3% від середньорічної вартості чистих активів (ВЧА) фонду
Премія за управління: Не більше 15% розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад середньозважену облікову ставку, встановлену Національним банком України
Відмінна риса фонду: Інвестор фонду отримує прибуток фонду у вигляді дивідендів

Порівняти інвестиційні фонди КУА «АРТ КАПІТАЛ Мененджмент» з іншими інвестиціними фондами ринку України Ви можете на інформаційному порталі Investfunds. На сторінці порталу http://investfunds.ua/asset-management/ratings/ представлені щомісячні ренкінги інвестиційних фондів за доходністю, вартістю чистих активів (ВЧА), обсягом залучених засобів.