повернутись
 
Інвестиційні фонди
Публічні інвестиційні фонди
АНТИБАНК закритий дивідендний фонд
Заявка на викуп

 

"___" ____________ 20__ року

Заявка
на викуп цінних паперів

Прізвище

 

Ім'я

 

По батькові

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

 

Паспортні дані

 

Місце реєстрації (за паспортом)

 

Банківські реквізити

 

Телефон

 

Вид цінного папера

Інвестиційні сертифікати іменні  

Повне найменування інституту спільного інвестування

ЗАКРИТИЙ  ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  "ДИВІДЕНДНИЙ ФОНД "АНТИБАНК" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" 

Кількість цінних паперів

 

Наявність наміру в проведенні конвертації*

Не передбачена  

____________
*Заповнюється у випадку ліквідації інституту спільного інвестування закритого типу (у разі наявності наміру у проведенні конвертації заповнюється словом "так").

 

 

____________
(підпис)

 

СКАЧАТИ ФОРМУ