Інвестиційні фонди
Довірче управління
Пенсія
Корпоративним клієнтам
Академія інвестора
Інвестиційні рішення
Розміщення коштів
Оптимізація витрат
Управління страховими резервами
Приєднання до НПФ
Створення інвестиційного фонду
Про компанію
Чому КУА "АРТ КАПІТАЛ Менеджмент"
Цінності і місія
Команда
Ліцензія
Наш агент
Контактна інформація та реквізити

Ми цінуємо Вашу думку про нашу роботу. Просимо залишити Ваші відгуки та пропозиції:

Наші партнери:

Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу

Управління страховими резервами

КУА «АРТ КАПІТАЛ Менеджмент» пропонує страховим компаніям послугу управління страховими резервами. Довірче управління страховими резервами здійснюється КУА «АРТ КАПІТАЛ Менеджмент» на основі ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів та у відповідності до діючого законодавства України, вимог страхової компанії та обмежень регулюючих органів.

КУА «АРТ КАПІТАЛ Менеджмент» цінує своїх клієнтів та пропонує індивідуальних підхід при розробці інвестиційної стратегії управління страховими резервами. Це дозволяє врахувати усі особливості діяльності страхової компанії при розміщенні страхових резервів. Страхова компанія обирає стратегію активного чи пасивного управління для досягнення комерційної ефективності використання коштів страхових резервів та одержання доходу в середньостроковій та довгостроковій перспективах. Оптимальна інвестиційна стратегія розробляється виходячи з критеріїв, що пов’язані з цілями та задачами інвестування страхової компанії, специфікою страхових резервів, прийнятим рівнем ризику, очікуваною доходністю, строками управління та відповідністю щодо правил розміщення страхових резервів.

Після підписання Договору довірчого управління страхова компанія передає свої страхові резерви КУА «АРТ КАПІТАЛ Менеджмент», яка бере на себе наступні зобов’язання:

•    розміщувати активи клієнта згідно визначеної інвестиційної стратегії та розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26 листопада 2004 року № 2875 «Про затвердження Правил розміщення страхових резервів із страхування життя» та від 17 грудня 2004 року № 3104 «Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя»;
•    вести облік активів;
•    готувати звітність для внутрішнього та зовнішнього користування.

Процес управління страховими резервами в рамках визначеної інвестиційної стратегії клієнта вимагає від управляючого прийняття зважених інвестиційних рішень. В КУА «АРТ КАПІТАЛ Менеджмент» це досягається шляхом залучення до інвестиційного процесу Інвестиційного комітету. Інвестиційний комітет є дорадчим органом, що діє згідно Положення про Інвестиційний комітет. Комітет створений з метою найбільш ефективного інвестування активів, що знаходяться в управлінні компанії. Рішення Комітету мають обов’язковий характер для департаменту з управління активами. Головним завданням інвестиційного комітету є визначення середньострокової та довгострокової привабливості фінансових інструментів на основі фундаментального аналізу діяльності емітентів, макроекономічної обстановки та іншої наявної інформації, з урахуванням активного застосування системи ризик-менеджменту.

З усіма питаннями щодо послуги управління страховими резервами Ви можете звернутись до управляючих активами КУА «АРТ КАПІТАЛ Менеджмент»:

Король Вячеслав Анатолійович
тел.: +38 (044) 490 5185
e-mail: korol@artcapital.ua

Осипчук Тетяна Степанівна
тел.: +38 (044) 490 5185
e-mail: osipchuk@artcapital.ua

Анонси
Новини