повернутись
 
Пенсія
Додаткове пенсійне забезпечення
Про недержавну пенсію

ЩО ТАКЕ НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЯК ВОНО ПРАЦЮЄ?

Недержавне пенсійне забезпечення - це одночасно і послуга, і можливість, і інструмент для тих громадян, які розуміють або здогадуються, що будуть одержувати маленьку державну пенсію, а інших доходів у старості у них не буде. Якщо людина чітко усвідомлює таку перспективу, у неї виникає потреба в уникненні такої ситуації у майбутньому і вона починає цікавитися інституціями та інструментами недержавного пенсійного забезпечення.

Накопичення на власну пенсію у розвинених суспільствах - це практика декількох поколінь. Україна її запозичила у 2005 році, причому у більш перспективній і життєздатній формі - з фіксованими внесками і нефіксованими виплатами. Ця форма починає переважати над накопиченням з фіксованими виплатами у країнах із традиційно високою часткою пенсійних активів в НПФ (США, Німеччина, Канада).

Такий формат накопичення передбачає в теорії, як правило, постійну суму внеску в інтервалі від місяця до року. Кожний внесок зараховується на індивідуальний пенсійний рахунок учасника у вигляді пенсійних одиниць у гривнях. Перерахунок здійснюється з урахуванням коефіцієнту еквівалентності цінності грошової одиниці у фонді з урахуванням накопичених одиниць учасників з початку його роботи. Коефіцієнт називається чиста вартість одиниці пенсійних внесків (ЧВ ОПВ). Відповідно, прибуток фонду, у тому числі і раніше накопичений, розподіляється на одиниці пенсійних внесків всіх учасників. Якщо прибуток постійно зростає, то будуть зростати і виплати пенсіонерам, які вже почали одержувати пенсію з фонду. Таким чином, буде відбуватися компенсація зменшення покупної здатності грошової одиниці під впливом інфляції навіть тоді, коли учасник вже нічого не сплачує, а тільки одержує. Попередня система, по якій ще накопичує значна частина населення розвинених країн, такої компенсації не забезпечує, тому вона поступово уходить в минуле. Не встигає забезпечувати повну компенсацію втрати покупної здатності гривні і державна пенсія в Україні.

Досвід десятиліть розвитку фондів спільного інвестування і пенсійних фондів в розвинених країнах створив надійну і перевірену часом систему інститутів і важелів контролю за їх діяльністю, яка дозволяє людям довіряти свої кошти недержавним пенсійним фондам на 20-40 років. Венеціанська комісія визнала українське законодавство у сфері недержавного пенсійного забезпечення одним із найкращих у Європі.

Недержавний пенсійний фонд (НПФ) - це неприбуткова організація, яка створюється засновниками, що бажають створити інструмент мотивації персоналу компаній у підконтрольних бізнесах. Відкриті НПФ створюються і для залучення усіх бажаючих учасників, які до засновників не будуть мати ніякого відношення.

Як у такому випадку формується довіра учасників до фонду і накопичень у ньому? Справа у тому, що засновники, після початку функціонування фонду, фактично тільки підтримують його, поки фонд не зможе сам покривати усі витрати, пов’язані з його діяльністю. Управляє фондом Компанія з управління активами (КУА), з якою укладено угоду засновниками. Така вимога Закону передбачена необхідністю управління активами фонду професійними фінансовими управлінцями. Серед засновників таких може і не виявитися.

Крім того, розвиток недержавного пенсійного забезпечення розвинених країн привів до появи ще одного інституту - Адміністратора пенсійного фонду (один адміністратор може адмініструвати десятки фондів). Адміністратор виконує всі функції по забезпеченню діяльності НПФ крім управління активами і представляє інтереси фонду на основі угоди з його засновниками. Він заключає з вкладниками і учасниками пенсійні контракти і контракти на виплату коштів; веде фінансовий облік; одержує внески від учасників і персоніфікує їх в якості пенсійних, щоб фізичні і юридичні особи могли одержати передбачені Законом податкові пільги; визначає, скільки коштів має підготувати КУА для виплати і організує безпосередні виплати пенсії на рахунки учасників.

Усі операції КУА і Адміністратора контролює Банк-зберігач - ще один інститут недержавного пенсійного забезпечення. Він перевіряє всі операції КУА і Адміністратора на відповідність профільному Закону. Підозрілі, на його погляд, дії та операції КУА і Адміністратора з активами фонду він може заблокувати в односторонньому порядку до вияснення доцільності операції. Для високої надійності системи управління, адміністрування і контролю усі суб’єкти мають бути непов’язаними юридичними особами. Кожен із суб’єктів, що має угоду із засновниками фонду, контролюється і звітує про свою діяльність з активами НПФ перед окремим Регулятором: КУА перед Національною комісією з цінних папері та фондового ринку (НКЦПФР), Адміністратор перед Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (НКРРФПУ) і Банк-зберігач перед Національним банком України (НБУ).