Інвестиційні фонди
Довірче управління
Пенсія
Корпоративним клієнтам
Академія інвестора
Чому доцільно інвестувати?
Чому саме КУА?
Корисна інформація
Нормативна база
Публічні інвестиційні фонди
НАДБАННЯ відкритий фонд акцій
ПАРИТЕТ інтервальний фонд
АНТИБАНК закритий дивідендний фонд
Подовження розрахунків
Зміна початку розрахунків
Повідомлення про розрахунки
Повідомлення про ліквідацію
Ліквідація фонду
Заявка на викуп
Ліквідаційна звітність
Про фонд
Статистика
Документи фонду
Квартальна звітність
Річна звітність
Порівняння публічних фондів
Як стати клієнтом
Вторинний ринок ЦП фондів
Огляди та коментарі
Венчурні інвестиційні фонди
Про Компанію
Чому "АРТ КАПІТАЛ Менеджмент"?
Цінності і місія
Команда
Фінансова звітність та аудиторські висновки
Ліцензія
Контактна інформація та реквізити

Інвестиційний калькулятор

Ми цінуємо Вашу думку про нашу роботу. Просимо залишити Ваші відгуки та пропозиції:

Наші партнери:

Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу

Закритий дивідендний фонд «АнтиБанк», Ліквідація фонду

Шановні власники інвестиційних сертифікатів Закритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду "дивідендний фонд "антибанк"Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" (код ЄДРІСІ 231641)!

 

Нагадуємо, що термін діяльності ПІФ "антибанк" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" (далі – Фонд)закінчується 02 травня 2017р. Рішення про ліквідацію Фонду буде прийняте уповноваженим органом компанії з управління активами (далі - КУА) найближчого робочого дня - 03 травня 2017 р., і з цього моменту почнеться процедура ліквідації Фонду.

КУА при ліквідації Фонду керується Законом України "Про інститути спільного інвестування", Положення НКЦПФР №2605 від 19.11.2013 "Про затвердження Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду".

 

Послідовність дій  між учасниками  Фонду та Ліквідаційною комісією при ліквідації Фонду:

1.       Після 03 травня 2017р. на інтернет-сайті КУА створено опцію "Заявка на викуп", де розміщено форму заявки на викуп цінних паперів Фонду. Заявка, після її заповнення і підписання, надається учасником ліквідаційній комісії Фонду особисто або надсилається поштою за адресою: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, б.1, 6-й поверх. Заявки прийматимуться протягом строку встановленого у рішенні про ліквідацію Фонду, але не менше 60 (шестидесяти) календарних днів. У разі якщо до закінчення строку приймання заявок усі учасники Фонду подадуть вищезазначені заявки, строк прийняття таких заявок може бути скорочено за рішенням ліквідаційної комісії. Заявка повинні містити актуальні реквізити учасника: прізвище, ім'я та по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта (чи документа, що його замінює), дата видачі та орган, що видав документ, місце реєстрації (за паспортом), актуальні реквізити банківського рахунку, на який буде здійснюватись оплата за інвестиційні сертифікати, контактний телефон, дата складання заявки та підпис учасника. Також, до заявки необхідно додати: копію сторінок паспорту на підтвердження вказаних у заявці даних та копію довідки про присвоєння РНОКПП та інформацію про поштову та електрону адресу.

2.       Після закінчення строку приймання заявок, Ліквідаційна комісія починає реалізувати активи Фонду.

3.       На наступний робочий день після дати закінчення реалізації активів Фонду ліквідаційна комісія складає баланс Фонду та довідку про вартість чистих активів Фонду на кінець робочого дня, що передує дню початку здійснення розрахунків з учасниками Фонду, з урахуванням витрат ліквідаційної комісії та інших витрат, що будуть понесені в процесі ліквідації Фонду.

Ліквідаційна комісія забезпечує оформлення та підписання договорів на викуп цінних паперів Фонду.

Учаснику необхідно буде підписати договір на викуп цінних паперів Фонду та надати його ліквідаційній комісії Фонду. Дата підписання буде погоджуватися в індивідуальному порядку з кожним учасником.  

4.       Оформити і надати депозитарній установі (зберігач цінних паперів), у якій відкритий рахунок в цінних паперах  учасника Фонду, розпорядження на списання інвестиційних сертифікатів з власного рахунку на рахунок в цінних паперах емітента та договір на викуп цінних паперів Фонду.

5.       Після зарахування цінних паперів на рахунок Фонду, Ліквідаційна комісія буде здійснювати виплати учасникам Фонду за викуплені цінні папери. Розрахунки будуть здійснюються протягом строку визначеного ліквідаційною комісією шляхом безготівкового переказу на банківський рахунок учасника, зазначений у заявці та договорі на викуп цінних паперів Фонду.

Розрахунки з учасниками здійснюються виключно грошовим  коштами.

6.       Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою вартістю інвестиційного сертифіката Фонду. Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифіката Фонду на дату початку розрахунків з учасниками Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що належать учасникам Фонду на дату прийняття рішення про його ліквідацію.

7.       У разі якщо після закінчення строку прийому заявок від учасників Фонду не всі учасники Фонду подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, а також не всі учасники Фонду, які подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, у строки, зазначені у повідомленні про розрахунки, звернулися для отримання розрахунку, ліквідаційна комісія Фонду забезпечує депонування коштів у банківській установі на користь цих учасників.

8.        Можливість здійснення конвертації інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого інституту спільного інвестування не передбачена.

Ліквідаційна комісія Фонду, після її створення, працюватиме за адресою: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, б.1., 6-й поверх, довідки за телефонами: (044) 490-51-85/86.

У разі виникнення додаткових питань  прохання звертатись за телефонами: (044) 490-51-85/86 або на електрону адресу  invest-funds@artcapital.ua

Також просимо з травня 2017 року слідкувати за повідомленнями на інтернет-сайті  КУА, що стосуватимуться ліквідації Фонду та послідовність дій Ліквідаційної комісії.

 

З повагою,

директор ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"                                                     І.В. Петренко

Анонси
Новини