Інвестиційні фонди
Пенсія
Корпоративним клієнтам
Академія інвестора
Чому доцільно інвестувати?
Чому саме КУА?
Корисна інформація
Нормативна база
Публічні інвестиційні фонди
НАДБАННЯ відкритий фонд акцій
ПАРИТЕТ інтервальний фонд
Порівняння публічних фондів
Як стати клієнтом
Вторинний ринок ЦП фондів
Огляди та коментарі
Венчурні інвестиційні фонди
Про Компанію
Чому "АРТ КАПІТАЛ Менеджмент"?
Цінності і місія
Команда
Фінансова звітність та аудиторські висновки
Ліцензія
Контактна інформація та реквізити

Інвестиційний калькулятор

Ми цінуємо Вашу думку про нашу роботу. Просимо залишити Ваші відгуки та пропозиції:

Наші партнери:

Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу

ФОНД "ДІВІЗІОН"

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДІВІЗІОН"

АТ "ЗНВКІФ "ДІВІЗІОН", код ЄДРПОУ 44480653

   РІЧНА ЗВІТНІТЬ ФОНДУ (АВТОРИЗОВАНО)

   ДОКУМЕНТИ ФОНДУ:

 

   ПЕРЕЛІК ОСІБ ЯКІ ОБСЛУГОВУЮТЬ ФОНД: 

Компанія з управління активами

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

Ідентифікаційний код юридичної особи:33540395 

Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1, 6-й поверх

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), номер і дата прийняття рішення: №960 від 07.07.2015 року, строк дії необмежений

 

Оцінювач майна Фонду 

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю«Адаміл»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 22956963

Місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 28-Б

Строк дії cертифіката суб’єкта оціночної діяльності: 18.03.2021р. – 18.03.2024р.

                                                                          

Аудиторська фірма

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 20071290;

Реєстраційний номер в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності: 1575.

 

Депозитарна установа

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ»

Ідентифікаційнийкод юридичної особи: 30784585

Місцезнаходження:03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності (депозитарна діяльність депозитарної установи), видана згідно рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: №2132 від 01.10.2013 р.

 

З 24.01.24 ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" не здійснює управління активами Фонду

Анонси
Новини