Інвестиційні фонди
Довірче управління
Пенсія
Корпоративним клієнтам
Академія інвестора
Чому доцільно інвестувати?
Чому саме КУА?
Корисна інформація
Нормативна база
Публічні інвестиційні фонди
НАДБАННЯ відкритий фонд акцій
ПАРИТЕТ інтервальний фонд
АНТИБАНК закритий дивідендний фонд
Порівняння публічних фондів
Як стати клієнтом
Вторинний ринок ЦП фондів
Огляди та коментарі
Венчурні інвестиційні фонди
Про Компанію
Чому "АРТ КАПІТАЛ Менеджмент"?
Цінності і місія
Команда
Фінансова звітність та аудиторські висновки
Ліцензія
Контактна інформація та реквізити

Інвестиційний калькулятор

Ми цінуємо Вашу думку про нашу роботу. Просимо залишити Ваші відгуки та пропозиції:

Наші партнери:

Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу

ФЛЕШ корпоративний фонд

   ОБ’ЯВИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ: 

 

РІЧНА ЗВІТНІТЬ ФОНДУ (АВТОРИЗОВАНО)

   ДОКУМЕНТИ ФОНДУ:

   ФОНД ОБСЛУГОВУЮТЬ: 

Компанія з управління активами

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

Ідентифікаційний код юридичної особи: 33540395 

Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1, 6-й поверх

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), номер і дата прийняття рішення: №960 від 07.07.2015 року, строк дії необмежений

 

Депозитарна установа

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ"

Код за ЄДРПОУ: 30784585;

Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності (депозитарна діяльність депозитарної установи), номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: №2132 від 01.10.2013 р.

 

Оцінювачі  майна  

1.Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДАМІЛ"

Код за ЄДРПОУ: 22956963

Місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 28-Б

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, виданий Фондом державного майна України, строк дії: 03.07.2020 р. – 03.07.2023 р.

 

2.Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ф.К. ТИТАН"

Код за ЄДРПОУ: 36482829;

Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 38-А;

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, виданий Фондом державного майна України, строк дії:  21.02.2019р. – 21.02.2022р.

 

Аудиторська фірма  

Повне найменування: АУДИТОРСЬКА ФІРМА “АУДИТ-ЛЕГІСТ” У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Ідентифікаційний код юридичної особи: 22636856;

Реєстраційний номер в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності: 2388.

 

Розміщення та викуп цінних паперів Фонду здійснюється Компанією

Анонси
Новини