Інвестиційні фонди
Довірче управління
Пенсія
Корпоративним клієнтам
Академія інвестора
Чому доцільно інвестувати?
Чому саме КУА?
Корисна інформація
Нормативна база
Публічні інвестиційні фонди
НАДБАННЯ відкритий фонд акцій
ПАРИТЕТ інтервальний фонд
АНТИБАНК закритий дивідендний фонд
Порівняння публічних фондів
Як стати клієнтом
Вторинний ринок ЦП фондів
Огляди та коментарі
Венчурні інвестиційні фонди
Про Компанію
Чому "АРТ КАПІТАЛ Менеджмент"?
Цінності і місія
Команда
Фінансова звітність та аудиторські висновки
Ліцензія
Контактна інформація та реквізити

Інвестиційний калькулятор

Ми цінуємо Вашу думку про нашу роботу. Просимо залишити Ваші відгуки та пропозиції:

Наші партнери:

Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу

ГАРАНТ корпоративний венчурний фонд

РІЧНА ЗВІТНІТЬ ФОНДУ (АВТОРИЗОВАНО)

   ДОКУМЕНТИ ФОНДУ:

   ФОНД ОБСЛУГОВУЮТЬ: 

Компанія з управління активами

Повне найменування:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

Ідентифікаційний код юридичної особи:33540395 

Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1, 6-й поверх

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), номер і дата прийняття рішення: №960 від 07.07.2015 року, строк дії необмежений

 

 Депозитарна установа

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ"

Ідентифікаційний код юридичної особи: 30784585

Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності (Депозитарна діяльність депозитарної установи), строк дії: 12.10.2013 р. – необмежений.

 

Оцінювач  майна  

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДАМІЛ"

Ідентифікаційний код юридичної особи: 22956963

Місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, будинок 28-Б

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, виданий Фондом Державного майна України, строк дії сертифіката: 04.07.2014 р. – 04.07.2017 р.

 

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТИТАН"

Ідентифікаційний код юридичної особи: 32557350

Місцезнаходження: 04128, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, буд. 17

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, виданий Фондом Державного майна України, строк дії сертифіката: 16.04.2014 р. – 16.04.2017 р.

 

Аудиторська фірма  

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РАДА ЛТД"

Ідентифікаційний код юридичної особи: 20071290

Місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1575, видане рішенням Аудиторської палати України, строк дії свідоцтва: 19.02.2016р. – 25.02.2021р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серії П № 000375, строк дії свідоцтва: 19.02.2013р.-25.02.2021р.

 

Торговець цінними паперами

Розміщення та викуп цінних паперів Фонду здійснюється Компанією.

Анонси
Новини