Інвестиційні фонди
Довірче управління
Пенсія
Корпоративним клієнтам
Академія інвестора
Чому доцільно інвестувати?
Чому саме КУА?
Корисна інформація
Нормативна база
Публічні інвестиційні фонди
НАДБАННЯ відкритий фонд акцій
ПАРИТЕТ інтервальний фонд
АНТИБАНК закритий дивідендний фонд
Порівняння публічних фондів
Як стати клієнтом
Вторинний ринок ЦП фондів
Огляди та коментарі
Венчурні інвестиційні фонди
Про Компанію
Чому "АРТ КАПІТАЛ Менеджмент"?
Цінності і місія
Команда
Фінансова звітність та аудиторські висновки
Ліцензія
Контактна інформація та реквізити

Інвестиційний калькулятор

Ми цінуємо Вашу думку про нашу роботу. Просимо залишити Ваші відгуки та пропозиції:

Наші партнери:

Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу

МЕЛОН корпоративний фонд

РІЧНА ЗВІТНІТЬ ФОНДУ (АВТОРИЗОВАНО)

   ДОКУМЕНТИ ФОНДУ:

   ФОНД ОБСЛУГОВУЮТЬ: 

Депозитарна установа

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ"
Код за ЄДРПОУ: 30784585
Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 1

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності (депозитарна діяльність депозитарної установи), номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: №2132 від 01.10.2013 р., строк дії необмежений

Незалежний оцінювач майна

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДАМІЛ"
Код за ЄДРПОУ: 22956963
Місцезнаходження: 01034, м. Київ, вул. Ярославська, буд. 28 Б
Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, виданий Фондом державного майна України, строк дії: 03.07.2020 р. – 03.07.2023 р.

Компанія з управління активами

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
Код за ЄДРПОУ: 33540395
Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 1, 6-й поверх
Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), номер і дата прийняття рішення: №960 від 07.07.2015 року, строк дії необмежений

Аудиторська фірма

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РАДА ЛТД";

Код за ЄДРПОУ: 20071290;

Місцезнаходження: 01103, м. Київ, б-р Дружби народів, б. 18/7;

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: № 1575.

 

Розміщення та викуп цінних паперів здійснюється Компанією з управління активами

Анонси
Новини