Інвестиційні фонди
Довірче управління
Пенсія
Корпоративним клієнтам
Академія інвестора
Чому доцільно інвестувати?
Чому саме КУА?
Корисна інформація
Нормативна база
Публічні інвестиційні фонди
НАДБАННЯ відкритий фонд акцій
ПАРИТЕТ інтервальний фонд
АНТИБАНК закритий дивідендний фонд
Порівняння публічних фондів
Як стати клієнтом
Вторинний ринок ЦП фондів
Огляди та коментарі
Венчурні інвестиційні фонди
Про Компанію
Чому "АРТ КАПІТАЛ Менеджмент"?
Цінності і місія
Команда
Фінансова звітність та аудиторські висновки
Ліцензія
Контактна інформація та реквізити

Інвестиційний калькулятор

Ми цінуємо Вашу думку про нашу роботу. Просимо залишити Ваші відгуки та пропозиції:

Наші партнери:

Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ пайовий фонд

РІЧНА ЗВІТНІТЬ ФОНДУ (АВТОРИЗОВАНО)

   ДОКУМЕНТИ ФОНДУ:

   ФОНД ОБСЛУГОВУЮТЬ: 

Депозитарій

Повна назва: Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України».
Код за ЄДРПОУ: 30370711.
Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 3.
Строк дії ліцензії ДКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності: депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів: з 19.09.2006 до 19.09.2016.

Незалежний оцінювач майна

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Адаміл».
Код за ЄДРПОУ: 22956963.
Місцезнаходження: 01034, м. Київ, вул. Ярославська, буд. 28 Б.
Строк дії Сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого Фондом Державного майна України: з 04.07.2011 р. до 04.07.2014 р.

Компанія з управління активами

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент».
Код за ЄДРПОУ: 33540395.
Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 1.
Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.08.2010 р. (серія АГ № 399091) на впровадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами); дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 10.08.2010 р. № 954; термін дії ліцензії: 19.08.2010 р. - 19.08.2015 р.

Зберігач

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді».
Код за ЄДРПОУ: 30784585.
Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 1.
Строк дії ліцензії НКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: з 17.10.2012 р. необмежений.

Аудиторська фірма

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Олдбрідж».
Код за ЄДРПОУ: 31927799.
Місцезнаходження: 61202, м. Харків, проспект Перемоги, буд. 50 а, кв. 102.
Строк дії Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: з 23.04.2002 р. до 22.03.2017 р.
Строк дії Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, виданого ДКЦПФР: з 29.05.2012 р. до 22.03.2017 р.

Торговець цінними паперами, послугами якого Компанія користується при розміщенні та викупі акцій Фонду

Повна назва: Приватне акціонерне товариство «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ КАПІТАЛ».
Код за ЄДРПОУ: 33308667.
Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 1.
Номер телефону та факсу: (044) 490 51 85.
Серія, номер, дата видачі та термін дії Ліцензій:
• Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.08.2011 року (серія АГ №579776) на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: дилерської діяльності; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 25.07.2011 р. №698; строк дії ліцензії: 13.08.2011 р. - 13.08.2016 р.;
• Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.08.2011 року (серія АГ №579775) на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 25.07.2011 р. №698; строк дії ліцензії: 13.08.2011 р. - 13.08.2016 р.;
• Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.08.2011 року (серія АГ №579777) на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: андеррайтинг; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 25.07.2011 р. №698; строк дії ліцензії: 13.08.2011 р. - 13.08.2016 р.;
 • Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.03.2013 року (серія АГ №263004) на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: діяльності з управління цінними паперами; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 27.03.2013 р. №184; строк дії ліцензії: з 27.03.2013 р. необмежений.

Анонси
Новини