Інвестиційні фонди
Довірче управління
Пенсія
Корпоративним клієнтам
Академія інвестора
Чому доцільно інвестувати?
Чому саме КУА?
Корисна інформація
Нормативна база
Публічні інвестиційні фонди
НАДБАННЯ відкритий фонд акцій
ПАРИТЕТ інтервальний фонд
АНТИБАНК закритий дивідендний фонд
Порівняння публічних фондів
Як стати клієнтом
Вторинний ринок ЦП фондів
Огляди та коментарі
Венчурні інвестиційні фонди
Про Компанію
Чому "АРТ КАПІТАЛ Менеджмент"?
Цінності і місія
Команда
Фінансова звітність та аудиторські висновки
Ліцензія
Контактна інформація та реквізити

Інвестиційний калькулятор

Ми цінуємо Вашу думку про нашу роботу. Просимо залишити Ваші відгуки та пропозиції:

Наші партнери:

Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу

ПЕРСПЕКТИВА пайовий фонд

РІЧНА ЗВІТНІТЬ ФОНДУ (АВТОРИЗОВАНО)

   ДОКУМЕНТИ ФОНДУ:

   ФОНД ОБСЛУГОВУЮТЬ: 

Компанія з управління активами

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
Код за ЄДРПОУ: 33540395
Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 1, 6-й поверх
Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), номер і дата прийняття рішення: №960 від 07.07.2015 року, строк дії необмежений

 

Депозитарна установа

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ"
Код за ЄДРПОУ: 30784585
Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 1

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності (депозитарна діяльність депозитарної установи), номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: №2132 від 01.10.2013 р., строк дії необмежений

 

Оцінювач майна

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДАМІЛ"
Код за ЄДРПОУ: 22956963
Місцезнаходження: 01034, м. Київ, вул. Ярославська, буд. 28 Б
Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, виданий Фондом державного майна України, строк дії: 03.07.2020 р. – 03.07.2023 р.

 

Аудиторська фірма

Повне найменування: АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-ЛЕГІСТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Код за ЄДРПОУ: 22636856

Місцезнаходження: 61077, м. Харків, вул. Шекспіра, буд.24, кв. 22

Реєстраційний номер свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: №2388

 

 


Компанія з управління активами не користується послугами торговця цінними паперами при розміщенні та викупі інвестиційних сертифікатів Фонду

Анонси
Новини