Інвестиційні фонди
Довірче управління
Пенсія
Корпоративним клієнтам
Академія інвестора
Чому доцільно інвестувати?
Чому саме КУА?
Корисна інформація
Нормативна база
Публічні інвестиційні фонди
НАДБАННЯ відкритий фонд акцій
ПАРИТЕТ інтервальний фонд
Порівняння публічних фондів
Як стати клієнтом
Вторинний ринок ЦП фондів
Огляди та коментарі
Венчурні інвестиційні фонди
Про Компанію
Чому "АРТ КАПІТАЛ Менеджмент"?
Цінності і місія
Команда
Фінансова звітність та аудиторські висновки
Ліцензія
Контактна інформація та реквізити

Інвестиційний калькулятор

Ми цінуємо Вашу думку про нашу роботу. Просимо залишити Ваші відгуки та пропозиції:

Наші партнери:

Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу

ФОНД "ШЕВАЛЬЄ"

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ШЕВАЛЬЄ"

АТ "ЗНВКІФ "ШЕВАЛЬЄ", код ЄДРПОУ  44392976

   РІЧНА ЗВІТНІТЬ ФОНДУ (АВТОРИЗОВАНО)

   ДОКУМЕНТИ ФОНДУ:

   ПЕРЕЛІК ОСІБ ЯКІ ОБСЛУГОВУЮТЬ ФОНД: 

Компанія з управління активами

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

Ідентифікаційний код юридичної особи:33540395 

Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1, 6-й поверх

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), номер і дата прийняття рішення: №960 від 07.07.2015 року, строк дії необмежений

 

Оцінювач  майна Фонду

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ПРОФ КОНСАЛТ УКРАЇНА"

Ідентифікаційний код юридичної особи: 43805703

Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного Петра, б. 12

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, виданий Фондом Державного майна України, строк дії сертифіката з 08.10.2020 р. по 08.10.2023 р.

 

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "АЛЬЯНС-УКРЕКСПЕРТ ПЛЮС"

Ідентифікаційний код юридичної особи: 41123178

Місцезнаходження: 04128, м. Київ, вул. Ігоря Турчина, б. 12Г, оф.13/3

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, виданий Фондом Державного майна України, строк дії сертифіката з 20.03.2020р. по 20.03.2023р.

 

Аудиторська фірма

Повне найменування: АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-ЛЕГІСТ" у формі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Ідентифікаційний код юридичної особи: 22636856

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 2388

 

Депозитарна установа

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ"

Ідентифікаційний код юридичної особи: 30784585

Місцезнаходження: Україна, 03151, місто Київ, вулиця Народного Ополчення, будинок 1

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності (Депозитарна діяльність депозитарної установи): ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.10.2013 року (серія АЕ №263455): Професійна діяльність

Розміщення та викуп цінних паперів Фонду здійснюється Компанією

Анонси
Новини