Інвестиційні фонди
Пенсія
Корпоративним клієнтам
Академія інвестора
Чому доцільно інвестувати?
Чому саме КУА?
Корисна інформація
Нормативна база
Публічні інвестиційні фонди
НАДБАННЯ відкритий фонд акцій
ПАРИТЕТ інтервальний фонд
Порівняння публічних фондів
Як стати клієнтом
Вторинний ринок ЦП фондів
Огляди та коментарі
Венчурні інвестиційні фонди
Про Компанію
Чому "АРТ КАПІТАЛ Менеджмент"?
Цінності і місія
Команда
Фінансова звітність та аудиторські висновки
Ліцензія
Контактна інформація та реквізити

Інвестиційний калькулятор

Ми цінуємо Вашу думку про нашу роботу. Просимо залишити Ваші відгуки та пропозиції:

Наші партнери:

Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу

ФОНД "ШЕВАЛЬЄ"

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ШЕВАЛЬЄ"

АТ "ЗНВКІФ "ШЕВАЛЬЄ", код ЄДРПОУ  44392976

   РІЧНА ЗВІТНІТЬ ФОНДУ (АВТОРИЗОВАНО)

   ДОКУМЕНТИ ФОНДУ:

   ПЕРЕЛІК ОСІБ ЯКІ ОБСЛУГОВУЮТЬ ФОНД: 

Компанія з управління активами

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

Ідентифікаційний код юридичної особи:33540395 

Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1, 6-й поверх

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), номер і дата прийняття рішення: №960 від 07.07.2015 року, строк дії необмежений

 

Оцінювачі  майна

1. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОУМ ЕКСПЕРТ"

Код за ЄДРПОУ 45339616

Місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, б.18

Строк дії Сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного майна України: 02.11.2023р. - 02.11.2026р.

 

2. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС-УКРЕКСПЕРТ ПЛЮС"

Ідентифікаційний код юридичної особи 41123178

Місцезнаходження: 04128, м. Київ, вул. Ігоря Турчина, б. 12Г, оф.13/3

Строк дії Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, виданогоФондом державного майна України:20.03.2023р. -20.03.2026р.

 

Аудиторська фірма

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ"

Код за ЄДРПОУ33479808

Місцезнаходження: 61123, м. Харків, пр. Тракторобудівників, 85В, кв. 32

Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності: 3631.

 

Депозитарна установа

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ"

Ідентифікаційний код юридичної особи: 30784585

Місцезнаходження: Україна, 03151, місто Київ, вулиця Народного Ополчення, будинок 1

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності (Депозитарна діяльність депозитарної установи): ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.10.2013 року (серія АЕ №263455): Професійна діяльність

Розміщення та викуп цінних паперів Фонду здійснюється Компанією

Анонси
Новини