Інвестиційні фонди
Довірче управління
Пенсія
Корпоративним клієнтам
Академія інвестора
Чому доцільно інвестувати?
Чому саме КУА?
Корисна інформація
Інвестиційні фонди
НАДБАННЯ відкритий фонд акцій
АРТ ІНДЕКСНИЙ відкритий фонд акцій
ПАРИТЕТ інтервальний фонд
АНТИБАНК закритий дивідендний фонд
Про фонд
Статистика
Документи та звітність
Порівняння інвестиційних фондів
Як стати клієнтом
Вторинний ринок ЦП фондів
Огляди та коментарі
Про Компанію
Чому "АРТ КАПІТАЛ Менеджмент"?
Цінності і місія
Команда
Фінансова звітність та аудиторські висновки
Ліцензія
Наші агенти в регіонах
Контактна інформація та реквізити

Ми цінуємо Вашу думку про нашу роботу. Просимо залишити Ваші відгуки та пропозиції:

Наші партнери:

Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу

Закритий дивідендний фонд «АнтиБанк», Про фонд

   РЕЄСТРАЦІЙНІ ДАНІ

 • Найменування - Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк"  ТОВ "КУА "АРТ КАПІТАЛ Менеджмент".
 • Дата і номер свідоцтва про внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (ЄДРІСІ): №562 від 18 січня 2007 року.
 • Код ЄДРІСІ: 221562 .
 • Термін діяльності Фонду - 11.06.2007- 02.05.2017 .

Цінні папери Фонду:

 • Загальна кількість інвестиційних сертифікатів: 50 000 штук .
 • Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката: 1 000 (одна тисяча) гривень.
 • Тип інвестиційних сертифікатів: іменні.
 • Форма випуску інвестиційних сертифікатів: бездокументарна.
 • Дата початку розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: 06 березня 2007 року.
 • Статутний фонд: 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень.

   МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

Метою діяльності фонду є надання можливості інвесторам, що мають довгострокові цілі інвестування та яких не задовольняє доходність банківських депозитів, одержувати більш високу доходність від вкладень у вигляді дивідендів. Сертифікати фонду забезпечують помірний рівень ризику та доходності для інвесторів.

   ПЕРЕВАГИ ФОНДУ

Інвестування в фонд дають можливість отримувати зароблений фондом прибуток , не чекаючи дати закриття фонду;
Завдяки виплатам клієнт має можливістьзбільшити особистий грошовий потік ;
Вкладення в помірно ризиковий і диверсифікований портфель фонду виглядають привабливіше, ніж самостійний пошук і купівля акцій емітентів,  які традиційно виплачують дивіденди;
Портфель акцій фонду орієнтований на максимальну доходність при невисоких вимогах до ліквідності;
Структура портфелю фонду повністю прозора, на відміну від кредитних портфелів банків.  

   ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ

Помірно ризикова стратегія за типами фінансових інструментів. Частка в акціях може перебувати в діапазоні 40-70%.  

   СТРУКТУРА АКТИВІВ ФОНДУ

Ринковий стан та очікування Активні гороші Строковий депозит Облігації Акції
Перед падінням 5% 35% 20% 40%
На падінні 15% 15% 20% 50%
Перед зростанням 5% 10% 20% 65%
Оптимальна структура на зростанні 0% 10% 20% 70%

 ОПТИМАЛЬНА СТРУКТУРА АКТИВІВ ФОНДУ НА ЗРОСТАННІ

 

   ВКЛАДЕННЯ В СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ МОЖУТЬ БУТИ ЦІКАВІ:

 • Будь-яким інвесторам, які не сприймають думку про недоступність вкладень в закритих фондах;
 • Інвесторам, які бажають мати регулярні надходження на поточне споживання;
 • Будь-яким вкладникам, які хочуть в довгостроковій перспективі застрахуватися від знецінення національної грошової одиниці;
 • Інвесторам, які побоюються вкладень на депозит в банки в силу можливого обмеження ліквідності з боку державних регуляторів або не сприймають постійне зниження ставок;
 • Будь-яким інвесторам, які хочуть диверсифікувати свої ризикові вкладення в різних портфелях, щоб частина вкладів мала прийнятну дохідність.

   КУПІЛЯ ТА ПРОДАЖ СЕРТИФІКАТІВ

 • Купівля - будь-який робочий день з 10.00 до 17.00;
 • Продаж - по закінченню сроку діяльності.

 Склад пакета документів необхідних фізичній особі для купівлі / продажу цінних паперів:

 • паспорт;
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного коду.

   ВИТРАТИ ІНВЕСТОРА

 Комісійні під час розміщення, на які збільшується ціна інвестиційних сертифікатів:

 • 1% - загальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду дорівнює або перевищує 10 000 гривень;
 • 2% - загальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду менше 10 000 гривень.

Комісійні під час викупу, на які зменшується вартість інвестиційних сертифікатів:

 • 1% - інвестор володіє інвестиційними сертифікатами менше одного року;
 • 1 (одна) гривня за весь пакет - інвестор володіє інвестиційними сертифікатами більше одного року.

Винагорода Компанії з управління активами Фонду

3% на рік від вартості чистих активів Фонду.

Інші витрати

Послуги зберігача, депозитарія, аудитора, незалежного оцінювача майна, розрахунково-касове обслуговування, нотаріальні послуги, інші витрати - фактично здійснені витрати, але не більше 5% середньорічної вартості чистих активів Фонду.
Витрати, які не оплачуються за рахунок Фонду, і витрати, що перевищують встановлений регламентом розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

   ФОНД ОБСЛУГОВУЮТЬ:

Депозитарій 

Повна назва: Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України».
Код за ЄДРПОУ: 30370711.
Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 3.
Строк дії ліцензії ДКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності: депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів: з 19.09.2006 до 19.09.2016.

Перелік бірж або позабіржових торгово-інформаційних систем, на яких здійснюється розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду

Розміщення та обіг інвестиційних сертифікатів Фонду на біржах або позабіржових торгово-інформаційних системах не передбачається.

Торговець цінними паперами, послугами якого Компанія користується при розміщенні та викупі інвестиційних сертифікатів Фонду

Повна назва: Приватне акціонерне товариство «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ КАПІТАЛ».
Код за ЄДРПОУ: 33308667.
Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1.
Номер телефону та факсу: (044) 490 51 85.
Серія, номер, дата видачі та термін дії Ліцензій:
 •   Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.08.2011 року (серія АГ №579776) на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: дилерської діяльності; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 25.07.2011 р. №698; строк дії ліцензії: 13.08.2011 р. - 13.08.2016 р.;
•    Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.08.2011 року (серія АГ №579775) на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 25.07.2011 р. №698; строк дії ліцензії: 13.08.2011 р. - 13.08.2016 р.;
 •   Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.08.2011 року (серія АГ №579777) на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: андеррайтинг; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 25.07.2011 р. №698; строк дії ліцензії: 13.08.2011 р. - 13.08.2016 р.;
•    Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.03.2013  року (серія АГ №263004) на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: діяльності з управління цінними паперами; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 27.03.2013 р. №184; строк дії ліцензії: з 27.03.2013 р. необмежений.

Компанія з управління активами

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент».
Код за ЄДРПОУ: 33540395.
Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1, 6-й поверх.
Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.08.2010 р. (серія АГ № 399091) на впровадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами); дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 10.08.2010 р. № 954; термін дії ліцензії: 19.08.2010 р. - 19.08.2015 р.

Зберігач

Повна назва: Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк».
Код за ЄДРПОУ: 00039019.
Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.
Строк дії ліцензії НКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності: депозитарна діяльність депозитарної установи: з 12.10.2013 необмежений.
Строк дії ліцензії НКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності: діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування: з 12.10.2013 необмежений.

Аудиторська фірма

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Рада Лтд».
Код за ЄДРПОУ: 20071290.
Місцезнаходження: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, буд. 47.
Строк дії Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: з 18.05.2001 р. до 31.03.2016 р.
Строк дії Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, виданого ДКЦПФР: з 13.02.2007 р. до 31.03.2016 р.

Незалежний оцінювач майна

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингова фірма «Острів».
Код за ЄДРПОУ: 23444389.
Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Горького, буд.172, офіс 1014.
Строк дії Сертифіката суб’єкта оціночної діяльності: з 29.07.2013 до 29.07.2016.

Анонси
Новини