Інвестиційні фонди
Довірче управління
Пенсія
Корпоративним клієнтам
Академія інвестора
Чому доцільно інвестувати?
Чому саме КУА?
Корисна інформація
Інвестиційні фонди
НАДБАННЯ відкритий фонд акцій
АРТ ІНДЕКСНИЙ відкритий фонд акцій
Про фонд
Статистика
Документи та звітність
ПАРИТЕТ інтервальний фонд
АНТИБАНК закритий дивідендний фонд
Порівняння інвестиційних фондів
Як стати клієнтом
Вторинний ринок ЦП фондів
Огляди та коментарі
Про Компанію
Чому "АРТ КАПІТАЛ Менеджмент"?
Цінності і місія
Команда
Фінансова звітність та аудиторські висновки
Ліцензія
Наші агенти в регіонах
Контактна інформація та реквізити

Ми цінуємо Вашу думку про нашу роботу. Просимо залишити Ваші відгуки та пропозиції:

Наші партнери:

Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу

Відкритий фонд акцій «АРТ Індексний», Про фонд

   РЕЄСТРАЦІЙНІ ДАНІ

Найменування – Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «АРТ Індексний» ТОВ «КУА «АРТ КАПІТАЛ Менеджмент»;

 • Дата і номер свідоцтва про внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (ЄДРІСІ): №1419 от 31 березня 2010 року;
 • Код ЄДРІСІ: 2111419;
 • Термін діяльності Фонду – безстроковий.

Цінні папери Фонду:

 • Загальна кількість інвестиційних сертифікатів: 500 000 (п’ятсот тисяч) штук;
 • Номінальна вартість одного інвестиційного сертифікату: 100 (сто) гривень;
 • Мінімальна сума придбання сертифікатів Фонду – 1 000 (одна тисяча) гривень;
 • Тип інвестиційних сертифікатів: іменні;
 • Форма випуску інвестиційних сертифікатів: бездокументарна;
 • Дата початку розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: 7 червня 2010 року; 
 • Загальна сума випуску інвестиційних сертификатів Фонду - 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень.

   МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

Метою діяльності фонду є надання можливості інвесторам отримати прибутковість максимально наближену до прибутковості Індексу українських акцій провідної фондової біржі України ПАТ "Українська біржа" (Індекс UX). Сертифікати фонду – це високоліквідний та зручний інструмент портфельного інвестування, з високим рівнем доходності при ринковому рівні ризику, низьким рівнем витрат для досвідчених інвесторів та початківців.

   ПЕРЕВАГИ ФОНДУ

 • Структура портфелю фонду завжди відома, що підвищує прогнозованість очікуваного результату.
 • Портфель акцій фонду сформований лише з високоліквідних індексних акцій, що дозволяє оперативно і з мінімальними втратами реагувати на рух капіталу у фонді.
 • Декларована ліквідність сертифікатів фонду найвища на ринку ІСІ. Розрахунок грошовими коштами з інвесторами проводиться протягом 3-х робочих днів.

   ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ

Фонд акцій, інвестиційна стратегія ризикова, полягає в забезпеченні кореляції прибутковості сертифікатів фонду з прибутковістю Індексу українських акцій (Індекс UX). Структура активів фонду є прозорою і не залежить від інвестиційних рішень управляючого. Оптимальна частка в акціях 80%. При цьому, 50% активів фонду включають в себе 10 емітентів індексу УБ, в рівних частках, і 30% - відсутні в індексі УБ додаткові 8 емітентів з індексу ПФТС, в рівних частках.

   СТРУКТУРА АКТИВІВ ФОНДУ

Ринковий стан та очікування Гроші на біржі Гроші на депозиті Акції
Перед падінням 5% 25% 70%
На падінні 5% 20% 75%
Перед зростанням 0% 20% 80%
Оптимальна структура на зростанні 0% 15% 85%

   ОПТИМАЛЬНА СТРУКТУРА АКТИВІВ ФОНДУ

 

   ВКЛАДЕННЯ У СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ МОЖУТЬ БУТИ ЦІКАВІ:

 • Інвесторам, які не бажають вкладати кошти в ризикові інструменти з високою залежністю від інвестиційних рішень Керуючого.
 • Досвідченим інвесторам, які готові використовувати високу ліквідність сертифікатів для гри на ціні купівлі/продажу.
 • Будь-яким вкладникам, які хочуть в довгостроковій перспективі застрахуватися від знецінення національної грошової одиниці.
 • Інвесторам, які побоюються вкладів на депозит в банки, в силу можливого обмеження ліквідності з боку державних регуляторів, або не сприймають ставки, які постійно знижуються.
 • Будь-яким вкладникам, які не сприймають думку про недоступність вкладень в закритих фондах.
 • Будь-яким інвесторам, які бажають інвестувати в акції, і не готові самостійно торгувати через термінал в системі Інтернет-трейдингу або користуватися послугами брокера.

   КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ СЕРТИФІКАТІВ

 • Купівля - будь-який робочий день з 10.00 до 17.00.
 • Продаж - будь-який робочий день з 10.00 до 16.00.

  Склад пакету документів необхідних приватній особі для купівлі / продажу цінних паперів:

 • паспорт;
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного коду.

   ВИТРАТИ ІНВЕСТОРА

Комісійні агента під час розміщення, на які збільшується ціна інвестиційних сертифікатів:

 •  0,5 %, але не менше 50 грн.

Комісійні агента під час викупу, на які зменшується вартість інвестиційних сертифікатів:

 • Термін інвестування до 1 місяця - 3%;
 • Термін інвестування понад 1 місяць – 0,5%.

Винагорода Компанії з управління активами Фонду 

2% на рік від вартості чистих активів Фонду.

Інші витрати

Послуги зберігача, депозитарія, аудитора, незалежного оцінювача майна, розрахунково-касове обслуговування, нотаріальні послуги, інші витрати - фактично здійснені витрати, але не більше 5% середньорічної вартості чистих активів Фонду.
Витрати, які не оплачуються за рахунок Фонду, і витрати, що перевищують встановлений регламентом розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

Завантажити презентацію Фонду

   ФОНД ОБСЛУГОВУЮТЬ:

Депозитарій

Повна назва: Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України».
Код за ЄДРПОУ: 30370711.
Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 3.
Строк дії ліцензії ДКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності: депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів: з 19.09.2006 до 19.09.2016.

Компанія з управління активами

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент».
Код за ЄДРПОУ: 33540395.
Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1, 6-й поверх.
Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.08.2010 р. (серія АГ № 399091) на впровадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами); дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 10.08.2010 р. № 954; термін дії ліцензії: 19.08.2010 р. - 19.08.2015 р.

Зберігач

Повне найменування:  Публічне акціонерне товариство «Акціонерний банк «Експрес-Банк».
Код за ЄДРПОУ: 20053145.
Місцезнаходження: 03049, м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 25.
Строк дії ліцензії НКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності: діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування: з 12.10.2013 р. необмежений.

Аудиторська фірма

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Рада Лтд».
Код за ЄДРПОУ: 20071290.
Місцезнаходження: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, буд. 47.
Строк дії Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: з 18.05.2001 р. до 31.03.2016 р.
Строк дії Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, виданого ДКЦПФР: з 13.02.2007 р. до 31.03.2016 р. 

Незалежний оцінювач майна

Інвестиційною декларацією Фонду не передбачається інвестування коштів в об’єкти нерухомості.

Торговець цінними паперами

Повна назва: Приватне акціонерне товариство «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ КАПІТАЛ».
Код за ЄДРПОУ: 33308667.
Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1.
Номер телефону та факсу: (044) 490 51 85.
Серія, номер, дата видачі та термін дії Ліцензій:
 •   Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.08.2011 року (серія АГ №579776) на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: дилерської діяльності; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 25.07.2011 р. №698; строк дії ліцензії: 13.08.2011 р. - 13.08.2016 р.;
•    Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.08.2011 року (серія АГ №579775) на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 25.07.2011 р. №698; строк дії ліцензії: 13.08.2011 р. - 13.08.2016 р.;
 •   Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.08.2011 року (серія АГ №579777) на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: андеррайтинг; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 25.07.2011 р. №698; строк дії ліцензії: 13.08.2011 р. - 13.08.2016 р.;
 •    Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.03.2013  року (серія АГ №263004) на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: діяльності з управління цінними паперами; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 27.03.2013 р. №184; строк дії ліцензії: з 27.03.2013 р. необмежений.

Анонси
Новини