Інвестиційні фонди
Пенсія
Корпоративним клієнтам
Академія інвестора
Інвестору - початківцю
Що таке інститути спільного інвестування
Що таке КУА
Класифікація інвестиційних фондів
Переваги інвестиційних фондів
Як обрати інвестиційний фонд
Що є доходом інвестора
Особливості оподаткування
Принципи успішного інвестування
Глосарій
Наші лектори
Про компанію
Чому "АРТ КАПІТАЛ Менеджмент"
Цінності і місія
Команда
Фінансова звітність та аудиторські висновки
Ліцензія
Наш агент
Контактна інформація та реквізити

Ми цінуємо Вашу думку про нашу роботу. Просимо залишити Ваші відгуки та пропозиції:

Наші партнери:

Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу

Переваги інвестиційних фондів

   Професійне управління

В компаніях з управління активами працюють атестовані, кваліфіковані фахівці з багаторічним досвідом роботи в галузі інвестицій. Інвестуючи в ІСІ, немає необхідності вивчати ситуацію на ринку та фінансовий стан різноманітних підприємств. Не потрібно безперервно слідкувати за новинами в політиці та економіці. Замість інвесторів даними питаннями займаються професіонали.

   Прозорість

Одна з найбільших переваг інвестиційних фондів - це їхня інформаційна відкритість. Зокрема, відкриті фонди щодня оголошують інформацію щодо вартості чистих активів та надають контролюючим органам звітність про порядок розрахунку вартості цінних паперів та склад портфелю фонду. А ознайомившись з головними документами фонду – Проспектом емісії, регламентом та Інвестиційною декларацією, інвестор зможе легко зрозуміти стратегію фонду на ринку, його позицію щодо ризику та дохідності. КУА оприлюднюють і надають усім зацікавленим особам (інвесторам) інформацію про свою діяльність щодо управління інвестиційним фондом. Огляди діяльності фондів за тиждень, місяць, квартал, півріччя, рік, що публікуються компанією з управління активами, дозволяють інвестору визначити, як змінюється вартість чистих активів (ВЧА) і, відповідно вартість цінних паперів обраного інвестиційного фонду, порівняти досягнуті фондом результати з результатами інших фондів.
Зокрема, на сайті КУА «АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент» (www.am.artcapital.ua) ви можете ознайомитися з усією необхідною інформацією.

   Жорсткий контроль

Діяльність КУА здійснюється із дотриманням законодавчо визначених вимог та обмежень, у режимі системного державного нагляду, регулювання і контролю.

КУА може поєднувати діяльність з управління активами ІСІ тільки з діяльністю з управління пенсійними активами недержавних пенсійних фондів (НПФ) та з адмініструванням НПФ (за наявності відповідної ліцензії).

  • Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (контроль з боку держави). КУА може управляти ІСІ  (пайовими та/або корпоративними інвестиційними фондами) тільки на підставі ліцензії на здійснення діяльності з управління активами ІСІ, що видається ДКЦПФР. КУА надає до Комісії щоденні, квартальні та річні звіти про діяльність ІСІ. ДКЦПФР проводить перевірку роботи КУА, а у разі виявлення порушень, застосовує до КУА передбачені законодавством заходи впливу.
  • Зберігач (юридична особа, яка має відповідну ліцензію ДКЦПФР). З метою недопущення зловживання КУА коштами інвесторів запроваджено розмежування функцій управління активами та їхнього зберігання. Для зберігання грошових коштів та здійснення розрахунків за операціями, пов'язаними з управлінням інвестиційним фондом, відкривається окремий банківський рахунок, а для обліку прав на цінні папери, що перебувають в активах інвестиційного фонду, - окремий рахунок у цінних паперах у зберігача. Зберігач забезпечує виконання операцій з активами ІСІ та контролює дотримання КУА, що управляє активами інвестиційного фонду, норм законодавства, регламенту та інвестиційної декларації інвестиційного фонду. У випадку, якщо КУА дає зберігачу будь-яке розпорядження щодо операцій з активами фонду, що суперечать законодавству, зберігач не має права виконувати таке доручення. Зберігач повинен діяти виключно в інтересах інвесторів. Якщо він виявляє порушення з боку КУА, то зобов'язаний повідомити про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР).
  • Аудиторська перевірка, яку  КУА проходить щорічно. Аудиторській перевірці підлягають ведення бухгалтерського обліку і складання звітності щодо активів інвестиційних фондів, якими управляє КУА; перевіряється також склад і структура активів ІСІ тощо.
  • Наглядова (Спостережна) рада ІСІ та/або збори акціонерів КІФ (контроль з боку інвесторів). Наглядова рада формується з інвесторів, які придбали цінні папери ІСІ. Зокрема, до компетенції цих органів належать такі питання як підписання і розірвання договорів з КУА (затвердження відповідних рішень та договорів); затвердження укладених КУА договорів щодо активів ІСІ, сума яких перевищує встановлену в регламенті ІСІ мінімальну вартість; затвердження договорів з аудитором (аудиторською фірмою), зберігачем, реєстратором (депозитарієм) на обслуговування ІСІ.
  • УАІБ. Регулювання діяльності КУА відбувається також у рамках її членства в саморегулюючій організації професійних учасників ринку цінних паперів. Для КУА такою організацією є Українська асоціація інвестиційного бізнесу. (www.uaib.com.ua)

   Диверсифікація

Диверсифікація активів фонду зменшує ризик інвестування. Наприклад, якщо ваш інвестиційний портфель розподілено серед різних класів активів, ринкових секторів, географічних регіонів, ви завжди виграєте. Коли рівень зростання одного ринкового сегменту зменшується, ви можете мінімізувати негативний вплив цього фактору за рахунок наявності інвестицій у інші ринкові сегменти. Для того, аби сформувати диверсифікований портфель при самостійному інвестуванні, необхідно мати чималі кошти. КУА, управляючи значними грошовими ресурсами, має можливість розміщувати активи фонду в різноманітні фінансові інструменти - акції, облігації, коштовні банківські метали, грошові кошти на депозитних рахунках у банках, об’єкти нерухомості тощо.

   Дохідність

Для інвестора дохідність є безперечно найбільш важливим показником. Доходи від вкладення у цінні папери фондів, як правило, вищі за відсоток на банківському депозиті, Наприклад, у банку прибуток від операцій після виплати відсотків вкладникам розподіляється між акціонерами банку, тоді як вкладник інвестиційного фонду водночас є і його співвласником, тому отримує прибуток у повному обсязі, за винятком зазначених у документах фонду комісійних для КУА та структур, що обслуговують ІСІ.

Анонси
Новини