Інвестиційні фонди
Пенсія
Корпоративним клієнтам
Академія інвестора
Інвестору - початківцю
Що таке інститути спільного інвестування
Що таке КУА
Класифікація інвестиційних фондів
Переваги інвестиційних фондів
Як обрати інвестиційний фонд
Що є доходом інвестора
Особливості оподаткування
Принципи успішного інвестування
Глосарій
Наші лектори
Про компанію
Чому "АРТ КАПІТАЛ Менеджмент"
Цінності і місія
Команда
Фінансова звітність та аудиторські висновки
Ліцензія
Наш агент
Контактна інформація та реквізити

Ми цінуємо Вашу думку про нашу роботу. Просимо залишити Ваші відгуки та пропозиції:

Наші партнери:

Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу

Особливості оподаткування

   ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ У СФЕРІ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Відносини, що виникають у сфері оподаткування в Україні, зокрема особливості оподаткування інвестиційного прибутку у сфері спільного інвестування, порядок їх справляння і адміністрування, визначення платників податку, їх прав та обов’язків тощо, регулюються Податковим кодексом України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – «Податковий кодекс»).

Варто враховувати, що поки кошти інвесторів перебувають в інституті спільного інвестування (далі – «ІСІ»), нереалізований прибуток від таких коштів не оподатковується. Оподатковується інвестиційний прибуток та/або дохід, який вони одержують лише у разі:

 • відчуження належних інвестору цінних паперів ІСІ третій особі;
 • викупу цінних паперів компанією з управління активами, випущених ІСІ, або самою компанією з управління активами;
 • отримання інвестиційного доходу у вигляді дивідендів без відчуження цінних паперів ІСІ, якщо це передбачено Проспектом емісії цінних паперів ІСІ. 

У разі відчуження інвестором цінних паперів ІСІ (або викупу цінних паперів компанією з управління активами), інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу цінних паперів ІСІ, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання таких цінних паперів ІСІ з урахуванням норм Податкового кодексу. 

До продажу цінних паперів ІСІ прирівнюються також операції з:

 • обміну цінних паперів ІСІ на інший інвестиційний актив;
 • зворотного викупу цінних паперів ІСІ його емітентом, який належав платнику податку.

У разі отримання інвестиційного доходу у вигляді дивідендів – оподатковується сума дивідендів, отримана інвестором.

Ставка податку на інвестиційний прибуток  залежить від юридичного стутусу інвестора.

1.   Якщо інвестор фізична особа – резидент, то відповідно до п. 167.1. ст. 167 Податкового кодексу ставка податку становить 15 % бази оподаткування щодо доходів, одержаних (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.4 цієї статті), у тому числі, але не виключно за цивільно-правовими договорами. Це стосується відчуження цінних паперів ІСІ третій особі (вторинний ринок).

У разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів, зазначених у абзаці першому п. 167.1, перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 % суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою, визначеною в абзаці першому п. 167.1.

Відповідно до п. 167.2 ст. 167 Податкового кодексу, ставка податку становить 5 % бази оподаткування щодо доходу, нарахованого як:

 • дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону;
 • доходи у вигляді дивідендів.

Крім того, відповідно до пп. а) п.п. 170.2.8. п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу  дохід, отриманий платником податку протягом звітного податкового року від продажу цінних паперів ІСІ, якщо сума такого доходу не перевищує суму, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

2.   Якщо інвестор фізична особа – нерезидент, то відповідно до п.п. 170.10.1  п. 170.10 ст. 170 Податкового кодексу, доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами цього розділу для нерезидентів). Отже, ставки податку відповідно становлять також 15% (17%) і 5 % бази оподаткування.

3.   Якщо інвестор юридична особа – резидент, то відповідно до ст. 151 та п.10 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідних положень» Податкового кодексу ставка податку на прибуток підприємств встановлюється:

 • з 1 квітня 2011 р. по 31 грудня 2011 р. включно - 23 %;
 • з 1 січня 2012 р. по 31 грудня 2012 р. включно - 21 %;
 • з 1 січня 2013 р. по 31 грудня 2013 р. включно - 19 %;
 • з 1 січня 2014 р. - 16 %.

4.   Якщо інвестор юридична особа – нерезидент, то будь-які доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними п. 160.1 ст. 160 Податкового кодексу. Де під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, розуміються, зокрема:

 • дивіденди, які сплачуються резидентом;
 • прибуток від здійснення операцій із торгівлі цінними паперами, деривативами або іншими корпоративними правами, визначений відповідно до норм цього розділу.
Анонси
Новини