Інвестиційні фонди
Пенсія
Корпоративним клієнтам
Академія інвестора
Додаткове пенсійне забезпечення
Про недержавну пенсію
Чому саме недержавні пенсійні фонди?
Корисна інформація
Нормативна база
Ідеї пенсійних накопичень
"ТУРБОТА" пенсійний фонд
Про фонд
Як краще накопичувати
Як спланувати виплати
Документи фонду
Звітність НПФ
Як одержати пенсію
Для юридичних осіб
Про компанію
Чому "АРТ КАПІТАЛ Менеджмент"
Цінності і місія
Команда
Фінансова звітність та аудиторські висновки
Ліцензія
Наші агенти в регіонах
Контактна інформація та реквізити

Ми цінуємо Вашу думку про нашу роботу. Просимо залишити Ваші відгуки та пропозиції:

Наші партнери:

Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу

Про фонд

   РЕЄСТРАЦІЙНІ ДАНІ

 • Найменування – Відкритий недержавний пенсійний фонд «Турбота»;
 • Код ЄДРПОУ: 36124190;
 • Дата реєстрації: 27 липня 2009 року. Рішення про видачу свідоцтва: №602 від 6 серпня 2009 року. Реєстраційний номер: 12102379;
 • Серія і номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи: ПФ №118 від 11 серпня 2009 року.

   МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

Метою діяльності пенсійного фонду є надання можливості сумлінним громадянам України надійно акумулювати кошти для збільшення доходів після досягнення пенсійного віку. За станом здоров’я початок виплат можна перенести раніше досягнення пенсійного віку (не більше, ніж на 10 років).
Також фонд має на меті залучати кошти роботодавців, які дбають про майбутнє своїх працівників і здійснюють пенсійні накопичення на їх користь в рамках мотиваційних пакетів.

   ПЕРЕВАГИ ФОНДУ

 • Структура портфеля фонду завжди відома і досить стабільна, що підвищує прогнозованість очікуваного результату.
 • Фонд планує в першу чергу зберегти покупну здатність накопичень учасників, не допускаючи суттєвих збитків у своїх інвестиціях.

   ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ

Для НПФ «Турбота» затверджена помірно-консервативна стратегія. Частка активів розміщених в ризикових інструментах (акції, банківські метали, індексовані на ціну банківських металів депозити) може коливатися в діапазоні 10-30% від активів фонду (оптимальний рівень – 20%). Частка в акціях може коливатися в діапазоні 0-30%. Інші активи планується розміщувати в депозитних вкладах і облігаціях. Стратегія передбачає беззбитковість певного внеску учасника на інтервалі більше 1 року.

   ОПТИМАЛЬНА СТРУКТУРА АКТИВІВ ФОНДУ

   ПЕНСІЙНІ НАКОПИЧЕННЯ МОЖУТЬ БУТИ ЦІКАВІ:

 • Працівникам, які одержують значну частину зарплати у конверті;
 • Робітникам, що одержують невисоку зарплату і будуть одержувати зовсім маленьку пенсію;
 • Підприємцям, що сплачують єдиний податок і одержать мінімальну пенсію;
 • Громадянам, які не мають і в планах не будуть мати до пенсійного віку надлишкових активів, які можуть генерувати додатковий грошовий потік у вигляді ренти (наприклад, з нерухомості);
 • Громадянам, які не мають навіть власного житла;
 • Громадянам, які планують вести на пенсії активний спосіб життя і мандрувати, і розуміють, що державної пенсії на це точно не вистачить;
 • Роботодавцям, які бажають підвищити мотивацію персоналу шляхом включення в соціальний пакет пенсійних внесків на індивідуальний пенсійний рахунок робітників;
 • Роботодавцям, що бажають підвищити номінальну зарплату персоналу, не підвищуючи податкове навантаження на підприємство.

   ЯК СТАТИ ВКЛАДНИКОМ (ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ)

 • Узгодити зустріч з управляючим фондом Вячеславом Королем за тел. +38 (044) 490 5185, на якій прояснити всі механізми, особливості пенсійного накопичення в НПФ і безпосередньо у фонді «Турбота»;
 • Зателефонувати Адміністратору пенсійного фонду «ВсеАПФ» за тел. +38 (044) 207 0294, +38 (044) 207 0297, одержати і заповнити анкету та узгодити зручний час для приїзду представника Адміністратора на підписання контракту;
 • Визначитися з переліком і внесками за працівників та підготувати по них дані для персоніфікації;
 • Перед підготовкою і підписанням контракту одержати від Адміністратора всі шаблони додатків і заповнити їх;
 • Підписати пенсійний контракт.

   ЯК САМОСТІЙНО СТАТИ УЧАСНИКОМ (ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ)

 • Узгодити зустріч з управляючим фондом Вячеславом Королем за тел. +38 (044) 490 5185, на якій прояснити всі механізми, особливості пенсійного накопичення в НПФ і безпосередньо у фонді «Турбота»;
 • Визначитися з періодичністю і величиною пенсійних внесків;
 • Зателефонувати Адміністратору пенсійного фонду «ВсеАПФ» за тел. +38 (044) 207 0294, +38 (044) 207 0297 та одержати і заповнити анкету учасника;
 • Відправити анкету та одержати заповнений контракт на узгодження змісту;
 • Домовитися про підписання контракту дистанційно шляхом листування або у Адміністратора за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 23А (район м. Лук’янівська);
 • Підписати пенсійний контракт.

   ВИТРАТИ ІНВЕСТОРА НА УЧАСТЬ

Витрати, пов’язані з укладанням контракту та відкриттям індивідуального пенсійного рахунку, відсутні. 

  ФОНД ОБСЛУГОВУЮТЬ:

Адміністратор

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів».
Код за ЄДРПОУ: 32800088.
Місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23А.
Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 18.12.2007 р. (серія АБ № 115927) на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 11.12.2007 р. № 151; термін дії ліцензії: з 13.12.2007 безстроковий.

Компанія з управління активами

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»
Код за ЄДРПОУ: 33540395
Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1, 6-й поверх

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), номер і дата прийняття рішення: №960 від 07.07.2015 року, строк дії необмежений

Зберігач

Повна назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Код за ЄДРПОУ: 20034231
Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8
Строк дії ліцензії НКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності: депозитарна діяльність депозитарної установи: з 12.10.2013 необмежений

Строк дії ліцензії НКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності: діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування: з 12.10.2013 необмежений

Торговець цінними паперами

Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТ КАПІТАЛ»

Код за ЄДРПОУ: 33308667.
Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1

Серія, номер, дата видачі та термін дії Ліцензії: Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності; дилерської діяльності, номер і дата  прийняття  рішення: №874 від 19.08.2016р., строк дії ліцензій необмежений

Рада пенсійного фонду

 1. І.В. Петренко;
 2. В.А. Боровик;
 3. О.Б. Андрєєва;
 4. В.В. Бичник;
 5. В.А. Король.
Анонси
Новини