Інвестиційні фонди
Пенсія
Корпоративним клієнтам
Академія інвестора
Додаткове пенсійне забезпечення
Про недержавну пенсію
Чому саме недержавні пенсійні фонди?
Корисна інформація
Нормативна база
Ідеї пенсійних накопичень
"ТУРБОТА" пенсійний фонд
Про фонд
Як краще накопичувати
Як спланувати виплати
Документи фонду
Звітність НПФ
Як одержати пенсію
Для юридичних осіб
Про компанію
Чому "АРТ КАПІТАЛ Менеджмент"
Цінності і місія
Команда
Фінансова звітність та аудиторські висновки
Ліцензія
Наші агенти в регіонах
Контактна інформація та реквізити

Ми цінуємо Вашу думку про нашу роботу. Просимо залишити Ваші відгуки та пропозиції:

Наші партнери:

Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу

Про недержавну пенсію

ЩО ТАКЕ НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЯК ВОНО ПРАЦЮЄ?

Недержавне пенсійне забезпечення - це одночасно і послуга, і можливість, і інструмент для тих громадян, які розуміють або здогадуються, що будуть одержувати маленьку державну пенсію, а інших доходів у старості у них не буде. Якщо людина чітко усвідомлює таку перспективу, у неї виникає потреба в уникненні такої ситуації у майбутньому і вона починає цікавитися інституціями та інструментами недержавного пенсійного забезпечення.

Накопичення на власну пенсію у розвинених суспільствах - це практика декількох поколінь. Україна її запозичила у 2005 році, причому у більш перспективній і життєздатній формі - з фіксованими внесками і нефіксованими виплатами. Ця форма починає переважати над накопиченням з фіксованими виплатами у країнах із традиційно високою часткою пенсійних активів в НПФ (США, Німеччина, Канада).

Такий формат накопичення передбачає в теорії, як правило, постійну суму внеску в інтервалі від місяця до року. Кожний внесок зараховується на індивідуальний пенсійний рахунок учасника у вигляді пенсійних одиниць у гривнях. Перерахунок здійснюється з урахуванням коефіцієнту еквівалентності цінності грошової одиниці у фонді з урахуванням накопичених одиниць учасників з початку його роботи. Коефіцієнт називається чиста вартість одиниці пенсійних внесків (ЧВ ОПВ). Відповідно, прибуток фонду, у тому числі і раніше накопичений, розподіляється на одиниці пенсійних внесків всіх учасників. Якщо прибуток постійно зростає, то будуть зростати і виплати пенсіонерам, які вже почали одержувати пенсію з фонду. Таким чином, буде відбуватися компенсація зменшення покупної здатності грошової одиниці під впливом інфляції навіть тоді, коли учасник вже нічого не сплачує, а тільки одержує. Попередня система, по якій ще накопичує значна частина населення розвинених країн, такої компенсації не забезпечує, тому вона поступово уходить в минуле. Не встигає забезпечувати повну компенсацію втрати покупної здатності гривні і державна пенсія в Україні.

Досвід десятиліть розвитку фондів спільного інвестування і пенсійних фондів в розвинених країнах створив надійну і перевірену часом систему інститутів і важелів контролю за їх діяльністю, яка дозволяє людям довіряти свої кошти недержавним пенсійним фондам на 20-40 років. Венеціанська комісія визнала українське законодавство у сфері недержавного пенсійного забезпечення одним із найкращих у Європі.

Недержавний пенсійний фонд (НПФ) - це неприбуткова організація, яка створюється засновниками, що бажають створити інструмент мотивації персоналу компаній у підконтрольних бізнесах. Відкриті НПФ створюються і для залучення усіх бажаючих учасників, які до засновників не будуть мати ніякого відношення.

Як у такому випадку формується довіра учасників до фонду і накопичень у ньому? Справа у тому, що засновники, після початку функціонування фонду, фактично тільки підтримують його, поки фонд не зможе сам покривати усі витрати, пов’язані з його діяльністю. Управляє фондом Компанія з управління активами (КУА), з якою укладено угоду засновниками. Така вимога Закону передбачена необхідністю управління активами фонду професійними фінансовими управлінцями. Серед засновників таких може і не виявитися.

Крім того, розвиток недержавного пенсійного забезпечення розвинених країн привів до появи ще одного інституту - Адміністратора пенсійного фонду (один адміністратор може адмініструвати десятки фондів). Адміністратор виконує всі функції по забезпеченню діяльності НПФ крім управління активами і представляє інтереси фонду на основі угоди з його засновниками. Він заключає з вкладниками і учасниками пенсійні контракти і контракти на виплату коштів; веде фінансовий облік; одержує внески від учасників і персоніфікує їх в якості пенсійних, щоб фізичні і юридичні особи могли одержати передбачені Законом податкові пільги; визначає, скільки коштів має підготувати КУА для виплати і організує безпосередні виплати пенсії на рахунки учасників.

Усі операції КУА і Адміністратора контролює Банк-зберігач - ще один інститут недержавного пенсійного забезпечення. Він перевіряє всі операції КУА і Адміністратора на відповідність профільному Закону. Підозрілі, на його погляд, дії та операції КУА і Адміністратора з активами фонду він може заблокувати в односторонньому порядку до вияснення доцільності операції. Для високої надійності системи управління, адміністрування і контролю усі суб’єкти мають бути непов’язаними юридичними особами. Кожен із суб’єктів, що має угоду із засновниками фонду, контролюється і звітує про свою діяльність з активами НПФ перед окремим Регулятором: КУА перед Національною комісією з цінних папері та фондового ринку (НКЦПФР), Адміністратор перед Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (НКРРФПУ) і Банк-зберігач перед Національним банком України (НБУ).

Анонси
Новини